Jste zde

 

Tarot

Malá arkána V.

27 - Bieda súženie sebaobrana. Situácia ukazuje ocitnutie sa v biede chudobe alebo beznádejnej situácii. Veľkňažka ako slabá žena musí nastúpiť do bojového voza lebo situácia je veľmi kritická. V skutočnosti Veľkňažka má netušené skryté vodcovské schopnosti a dokáže mobilizovať neuveriteľné energie ak nastúpi do bojového voza pre záchranu a prežitie. Je to boj matky ktorá bojuje za záchranu svojich detí. Nie je to boj o víťazstvo ale o prežitie. Negatívne... více

Malá arkána IV.

3-Trojka disků - Dílo Hmotný úspěch. Nápaditost. Tvořivost. Vytrvalost. Správná práce vede k osobnímu rozvoji. Úspěch v práci. Všeobecně - Postupný růst - pokrok - důkladná práce je korunována úspěchem na všech úrovních (fyzické mentální nebo duchovní) - aktualizace myšlenek přání a záměrů. Vztahy - Vytváření expanze nových struktur ve vztahu - úsilí o nastolení jasnosti v každodenních záležitostech - starosti - konec potíží. Povolání - Schopnost... více

Malá arkána III.

1-Eso disků Nové usilování. Vnější úspěch vnitřní harmonie. Ve spojení a v harmonii s Matkou Zemí. Bohatství. Všeobecně - Velké štěstí v lásce a penězích - zdraví a životní energie - hluboké zadostiučinění - rostoucí vědomí vlastní hodnoty - šance dospět k rozsáhlému poznání a vyřešení vlastních problémů. Vztahy - Možnost dát pevný vnější a vnitřní rámec již existujícímu vztahu - znamená trvalý vztah - velmi rozvinutá smyslnost. Povolání -... více

Malá arkána II.

Ďalším problémom je symbolika palíc a mečov. Niektoré tarotové školy priraďujú meče k živlu ohňa a palice k živlu vzduchu a ostatné školy opačne. V Biblii meče vidíme v rukách anjelov. Najčastejšie je to meč ohnivý čo naznačuje na spojitosť so živlom ohňa. Podobne aj apoštol Pavol hovorí o výzbroji božieho služobníka tak spomína meč ducha na zborenie všetkých povýšeneckých úvah. Meč teda vystupuje ako nástroj boja paralele so živlom ohňa ale aj ako... více

Malá arkána I.

Na všetko je ustanovený čas hovorí písmo. Niekedy však nedokážeme správne odhadnúť alebo vidieť kde sa vlastne nachádzame a čo je vo vzduchu ako skryté. Tarot umožňuje jedinečným spôsobom poznať aká je výzva doby čo by sme mali pochopiť a čo urobiť. Poskytuje vynikajúci nástroj poznávania seba samého a tým aj poznávania archetypálnych energií celého univerza. Tieto energie sú energie pochádzajúce od Stvoriteľa a slúžia k tomu aby vytvárali krásu a... více

Poznámky ku knihe THOTHA od A. Crowley

V prvom rade chcem vysloviť moje uznanie lebo Crowley dôverne poznal tajomstvá tarotu. Určité veci však čudácky interpretoval (možno i vedome). Prvou a najzávažnejšou odchýlkou bolo zjednodušenie kabaly - kontrétne stromu života - s podivnou teóriou čísiel od 1 po 6: "Bod přímka rovina. Čtvrtý bod zobrazuje těleso ... Implikuje to ideu času (číslo 5) … Objevuje se zde číslo Šest střed systému: vědomí o sobě schopnost zakoušet." Považujem túto profanáciu... více

Štúdium tarotových arkán XXV. - Znázornenie základných symetrií

Sedem postáv: Blázon Mág Veľkňažka Kráľovná Kráľ Veľkňaz Pustovník reprezentujú sedem dvojitých vládcov sedem planét. Blázon - Slnko Mág - Merkúr Veľkňažka - Mesiac Kráľovná - Venuša Kráľ - Mars Veľkňaz - Jupiter Pustovník - Saturn. Symetrie vládcov: Mág - Blázon - Veľkňažka Kráľovná - Blázon - Kráľ Veľkňaz - Blázon - Pustovník Astrologické znamenia tvoria diamantové usporiadanie od arkány Koleso šťastia po Svet (3x4=12) 10. Koleso... více

Štúdium tarotových arkán XXIV. - Neurčitosť (22 - Blázon)

Astrál astrálu akoby vyššia astrálna sféra. Božia pamäť. Celková karma ľudstva. Túto arkánu som si oddelil od nultej arkány. Aj keď je to istý aspekt Bázna predsa nie je možné chápať ako nultú kartu. Priradené astrologické znamenie je vyšší Baran ako 13. znamenie (paralela k prídavnému mesiacu Veadar). Prislúchajúci abecedný znak by mohol byť medzera čo oddeľuje slová no nie je to tak. Prislúchajúce písmeno je zase He. Paralely: Arkána 22=4 ukazuje blízky... více

Štúdium tarotových arkán XXIII. - Svet (21)

Veľkňažka pod inšpiráciou Mága. Arkána reprezentuje všetky predchádzajúce arkány ako dokončený cyklus tajomstiev. Vyjadruje dokonalú oddanosť a presvedčenie že sme súčasťou stvoriteľskej činnosti. Sprostredkuje pocit dokonalej harmónie a starostlivosti. Zánik vlastného ega a strachu prináša schopnosť radovať sa z každej situácie a to na základe vlastného postoja a účasti. Arkána smeruje k dokonalej láske skromnosti a k duchovnej dokonalosti. Všetky aktivity... více

Štúdium tarotových arkán XXII. - Súd (20)

Nadišiel čas aby to čo bolo ukryté bolo odhalené. Aby to čo bolo ponížené povstalo mocou. Veľkňažka spadla na kolená a otvorila zapečatený zvitok. Spravodlivosť si dala dole šatku z očí a začala čítať zvitok. Z oblakov padala živá voda a bolo počuť hymnu života. Veľkňažka pod inšpiráciou Blázna alebo v úlohe Blázna. Najčistejším a najkrajším prejavom tejto arkány je záchrana ako matka Veľkňažka zachraňuje svoje deti. Je to veľkým prejavom Božej... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků