Jste zde

 

Bachova květová terapie

38.Willow - Žlutá vrba - čím jsem si to zasloužil?

Smůla mi stále šlape na paty. Touto větou by se dalo definovat duševní rozpoložení odpovídající esenci Žluté vrby. Nesoulad s okolím tchýni partnerem zaměstnavatelem kolegou v práci rodiči... Neustále dochází ke konfliktům a nedorozumění a dotyčný se zalyká vzteky stahuje stále víc do ústraní a napadá ho pouze jediná věta:“ čím jsem si to zasloužil?“ Jedinec se cítí zrazen nepochopen zneuctěn a tvrdí:   Spravedlnost neexistuje Jsem... více

37. Wild Rose - planá šípková růže - rezignoval jsem

Duševní stav Wild Rose je definován rezignací apatickým fungováním neschopnosti a nezájmem cokoliv měnit. Člověk žije ze dne na den a je smířen se svým osudem. Duševní rozpoložení plané šípkové růže je možno vypozorovat u lidí trpících chronickými nemocemi dále u jedinců roky působících v zaměstnání které je nebaví. Jsou uváděny i případy nechtěně otěhotnělých žen chudoba pobyty ve věznicích život v nešťastném manželství nebo i lidí... více

36.Wild Oat - Sveřep větevnatý - nemohu najít smysl života

Člověk typu esence Wild Oat je věčně na cestách za svým vlastním cílem. V momentě kdy se domnívá svůj cíl najít začíná pochybovat a zvažovat cesty cíle a nová naplnění. Všechno co smysl mělo je v okamžiku nepodstatné možná nesmyslné jelikož cíl i cesta k němu musí přece vypadat jinak musí být významnější zajímavější. Podstatou esence není neschopnost dotáhnout myšlenku do jejího zdárného konce. Zde se jedná o věčného hledače který chce... více

35. White Chesnut / Bílý kaštan

Charakteristikou esence č. 35 jsou neodbytné myšlenky kroužící hlavou neschopnost je vypnout zastavit umlčet. Snahy se uvolnit trvají pár vteřin a znovu je mysl stržená k dalšímu uvažování hloubání přemítání. Jednou má však hlavička dost věčného uvažováni ztěžkne pod váhou myšlenek začne stávkovat bolet. Mohou se přidružit problémy s koncentrací bolesti očí vnitřní neklid a nervozita.   Výjádření člověka poukazující na potřebu esence... více

34. WATER VIOLET - jsem výjimečný

Člověk typu Water Violet je oblíben pro svůj objektivní nadhled toleranci a zdánlivé pochopení pro záležitosti druhých. Ve skutečnosti je to však skrytý postoj povýšenosti pýchy a přesvědčení o své vlastní výjimečnosti emocionální účasti na problémech svých blízkých a známých pod jeho úroveň. Podstatné je se odlišit vyvýšit upozornit na vlastní výjimečnost. V tomto duchu jsou mnohdy vychovávány mimořádně nadané děti děti známých osobností... více

33. WALNUT - esence nového začátku, odvahy, otevření...

Esence Walnut se dá přirovnat k bráně (vstupu) do nového období života. Podporuje přístup k neznámému a odbourává pocit nejistoty který tyto změny provází. Dává odvahu neohlížet se odloučit se od věcí důvěrně známých a důvěřovat nově přicházejícím změnám. Není podstatné zdali jsou tyto změny pozvolné a jedinec se v této situaci přesto nedokáže orientovat a přijmout ji nebo jsou to neočekávané příhody které dotyčného překvapí zcela... více

32. VINE - jsem skutečná autorita...

Typ člověka Vine je vysloveně vůdčí osobnost. Sebevědomě stojí v čele kolektivu skupiny či rodiny a je o vhodnosti a správnosti svého postavení zcela přesvědčen. V krizových situacích se dokáže bleskově rozhodovat a uchovat si přehled což z něho činí i vůdce který je kvůli těmto kvalitám vyhledáván. Nebezpečí však vyplývá ze závislosti prosadit se za každou cenu a zneužití řídící funkce. V konečném efektu přestane dbát na prospěch kolektivu a... více

31. VERVAIN - jsem idealista bez hranic...

Pokud se člověk typu Vervain nadchnul pro určitou myšlenku snaží se své nadšení předat dál a přesvědčit své okolí o nezbytnosti se s tímto ideálem rovněž ztotožnit. Problémem v jeho snažení je najít tu správnou míru a nepřehánět ať už se jedná o práci sport módu sex apod. V případě že jeho okolí reaguje na jeho impulsy bez zájmu nedůvěřivě nebo odmítavě podnikne vše co je v jeho silách aby ostatní strhnul na svoji stranu. Jeho idealismus... více

30. SWEET CHESTNUT - propadl jsem úplnému zoufalství...

Člověk typu Sweet Chstnut se ocitl ve stavu úplného zoufalství. Neočekávaná rána osudu nebo zdánlivá bezvýchodná životní situace jej přivedla na hranice jeho duševních sil. Přesto že již vyzkoušel všemi možnými i nemožnými prostředky tuto situaci řešit nemůžeme se pohnout z místa a všechno se zdá předem prohrané a ztracené. Tento stav vede k pocitu vnitřní prázdnoty rezignace naděje a víra na zlepšení se zcela vytratily. Smysl života se zhroutil stále... více

29. STAR OF BETHLEHEM - pohlazení po duši...

Esence Star of Bethlehem je možné nazvat esencí útěchy a z tohoto důvodu je velmi často používána. Není podstatné ve kterém časovém období se dotyčný jedinec nacházel v krizové životní situaci která byla spojena s velkým duševním utrpením smutkem zklamáním rozchodem ztrátou blízkého člověka apod. Tyto všechny nezpracovaná traumata z dávné nebo i současné doby je možné touto esencí ošetřit a tyto duševní rány zahojit. K negativním duševním... více

Stránky