Jste zde

 

Křesťanství

Jidáš - jiný pohled

Blíží se doba velikonoc a jako vždy touto dobou začnou se ve všech možných médiích opakovat (v různých stupních a úrovních myšlení) úvahy o významu těchto nejvýznamnějších křesťanských svátků. Jednou z význačných postav těchto událostí byl jeden z Kristových učedníků – Jidáš Iškariotský. Všichni v křesťanském světě ho považují za nejstrašnější a nejvíce zavrženíhodnou osobu která si zasloužila aby byla odsouzena navěky hořet v pekelném... více

Mormonská historie

Čím dál častěji potkáváme v ulicích našich měst a městeček uhlazené anglicky nebo lámaně česky mluvící mladé muže v tmavých oblecích s kravatami a jmenovkami s biblí a "knihou Mormon"v rukou. Oslovují chodce mnohdy zvoní u dveří příbytků a nabízejí - jak jinak - "spásu duše" před nastávajícím "koncem světa". Víme ale kdo jsou a co vlastně nabízejí ? Co se vlastně skrývá za exotickým slovem "mormon"? Mormonství - neboli historie "Církve svatých... více

Násilie v Biblii

Otázka: Iba prednedávnom som sa dostal k Biblii ...no a bol som šokovaný koľko sa tam nachádza násilia. Nedokážem to pochopiť a bol by som rád keby mi to niekto objasnil. Odpoveď: Na problematiku násilia v Biblii i na Bibliu ako takú sa je nevyhnutne potrebné pozerať v historickom kontexte v ktorom bola napísaná. Židovský povolaný národ získal svoju povolanosť preto lebo to bol prvý národ na zemi ktorý sa dopracoval k poznaniu o jestvovaní jediného... více

Pravdy i legendy o Jidášovi - část 4.

Jidášova pochmurná postava po všechna staletí zaměstnávala fantazii mnoha básníků malířů a svoji roli má i v lidových zvycích. A na řeckém ostrově Korfu byli ještě nedávno lidé přesvědčeni že Jidáš tam měl kdysi dům a že místní židé jsou jeho potomky. Jménem Jidáš je například v Německu zakázáno ze zákona křtít děti. Jidáš Iškariotský je oratorium Františka Xavera Brixiho jež vytvořil k velikonočnímu Velkému pátku. V originální skladbě... více

Pravdy i legendy o Jidášovi - část 3.

Podle ztraceného (a nyní nalezeného) apokryfního Jidášova evangelia nešlo Jidášovi o zradu ale o odstranění člověka který chtěl zničit Zákon. To dává příběhu oproti obyčejné zrádě či chamtivosti jiný směr vždyť i samotná evangelia hovoří o neklidu apoštolů kteří chtěli aby se Ježíš nějak projevil a prohlásil za Mesiáše - tedy Spasitele. Z toho lze odvodit že i další učedníci chápali spásu politicky - jako osvobození Židů od Říma. Historik... více

Pravdy i legendy o Jidášovi - část 2.

Podle některých názorů historiků vznikla záporná postava rozdělením konkrétní historické osoby. Pinchas Lapide tvrdí že je možné aby Jidáš byl vlastně totožný s apoštolem Judou označovaným jako "bratr Páně" a teprve později došlo k rozdělení této osoby na dvě postavy: kladnou a zápornou z nichž ta druhá sehrála úlohu které bylo v příběhu zapotřebí. Jidášova postava na sebe postupně stáhla veškeré negativa a výsledkem byla od prvokřesťanských... více

Pravdy i legendy o Jidášovi - část 1

Znají ho i ti kdo v životě nevzali Bibli do ruky. Jidášem dodnes označujeme podlého zrádce věrolomného bezcharakterního a falešného člověka. Dodnes připomíná Jidášův čin Škaredá středa údajně den kdy Jidáš za třicet šekelů stříbra Krista prodal farizejům. Zrada tohoto Ježíšova učedníka spočívala v tom že v Getsemanské zahradě přistoupil k Ježíšovi a políbil ho čímž jej identifikoval pro pochopy kteří jej přišli zatknout. Následovalo... více

Úvaha o přínosu křesťanství v kontextu současného duchovního vývoje

Křesťanství považuji za jednu z mála nauk která ve své době celkem převratně zavrhla krvavé oběti a rituály.O totéž se již předtím v menší míře pokoušel i judaismus ve kterém má křesťanství kořeny.Další významná nauka tohoto typu je buddhismus. To že křesťanská nauka a Nový zákon který vnímám spíš jako esoterického průvodce cestou vysokého duchovního zasvěcení byla později zneužita pro církevní účely je už jiný problém. Když se vyjadřuji... více

Svatý týden

Měsíc duben symbolizují kuřátka housata zajíčci beránci a pomlázka pletená z vrbových proutků. Přichází jaro a příroda se probouzí. Památku ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista si věřící připomínají celý týden jež předchází Božímu Hodu velikonočnímu. Tomuto týdnu se říká svatý nebo také pašijový. K jednotlivým dnům se váží církevní i lidové tradice což jsou různé ceremonie obyčeje a zvyklosti a v neposlední řadě i pověry... více

Ve stínu Satana

Poslední dobou často slýchávám a čtu o Bohu. Ano slovo "Bůh" je mnohdy zmiňováno v souvislosti s lidskými životy jejich starostmi i radostmi. Většina církví jej uznává za stvořitele a Pána (i když i Satan je často nazýván "bohem tohoto systému") proto má Bůh stvořitel třeba v hebrejštině i své jméno JHVH aby se odlišil od jiných "bohů." V pořádku na tom není nic divného. Církve jsou oficiálně státem uznávané organizace a to i státem kde vládnou jen... více

Stránky