Jste zde

 

Křesťanství

Jablko Adama a Evy - alebo čo spoznali na hadov podnet?

"Keď vládneš slovom vytváraš svet." Úvaha ktorú predkladám bude kacírska z viacerých strán. Nábožní ľudia mi budú vyčítať primálo posvätnej úcty pri narábaní so Slovom Božím vedecky a teologicky vzdelaní ma zas upozornia na nekorektné narábanie s prameňmi na miešanie hrušiek s jablkami a na ignorovanie zásadných prác na túto tému. Ezoterikom bude moja úvaha pripadať primálo tajomná až banálna a fantastom príliš suchá. Prečo ju teda vôbec píšem?... více

Svatá Walburga - část III.

Rané křesťanství v Německu Walburga je spolu se strýcem Bonifatiusem jedna z klíčových postav období ranného křesťanství ve Fransku a je zosobněním církevní politiky a společnosti na sklonku středověku kdy dochází k sjednocování různorodých společenství lidí v severozápadní a střední Evropě. V Německu Rakousku Jižních Tyrolích Švýcarsku Holandsku Belgii a severní Francii se objevují svatí patroni a uctívají se svaté relikvie. Svatá Walburga měla v... více

Svatá Walburga - část II.

Tři svatí sourozenci Walburga se narodila roku 710 v šlechtické rodině v jižní Anglii v hrabství Dorset patřící do anglosaského království Wessex. Její otec Richard byl pravděpodobně šlechtic neboť byl majitelem pozemků; legenda ale říká že byl přímo králem Wessexu. Její matka Wunna byla sestra svatého Bonifatiuse. Walburga měla pět sester ale daleko známější jsou její dva bratři - Willibald (* 700) a Wunibald (* 701). Tito tři sourozenci byli později... více

Svatá Walburga - část I.

O kapličce svaté Walburgy na magickém franckém vrchu zvaném Walberla jsem se zmínila v článku Keltové na Ehrenbürgu. Kdo byla tato svatá žena s jejímž jménem se v Německu setkáváme na každém kroku a jejíž jméno se nám může zdát tak nějak podivné? Jedná se o jméno ryze německé v Česku nejspíš vůbec při křtu nepoužívané i když v době před II.světovou válkou v českoněmeckém pohraničí nebylo tak neobvyklé. Třeba na Liberecku můžete dnes potkat... více

Tajné dějiny jezuitů XXX.

Například asi 45 km od papežovy rezidence ve Vatikánu stojí astronomická observatoř vedená a obsluhovaná jezuitskými kněžími z nichž většina má doktorát z astronomie. Tato observatoř vznikla na podnět papeže Řehoře roku 1891 jako odpověď na nařčení že římskokatolická církev se rozešla s vědou a že její dogma odporuje vědeckým objevům. Velmi pomalu a hlavně potichu se katolická církev omluvila astronomům zvláště pak Galileovi za jejich podporu... více

Tajné dějiny jezuitů XXIX.

Vatikánští představitelé nehovoří nikdy nebo téměř nikdy o svém majetku přidržujíce se aforismu Pavla VI. který řekl že církev by nejen měla být chudá ale měla by tak i působit nebo papež není tak bohatý jak se obecně myslí. Ze solidního mezinárodního časopisu Europe Yearbook vydávaného každoročně v Londýně se dovídáme že poprvé Vatikán zveřejnil rozpočet Svaté stolice v roce 1979 když deficit představoval 211 mil. dolarů. V roce 1981 tento... více

Tajné dějiny jezuitů XXVIII.

6.6 Skutečné postavení řádu Dnes tento řád vlastní ohromná bohatství a sám bohatých vrstev po celém světě důmyslně používá. Podívejme jaká byla činnost jezuitů v padesátých letech našeho století a jaká byla jejich majetková situace těsně před druhou světovou válkou: "Hlavní působnost tovaryšstva je zaměřena na zámožné třídy na boháče na kulturní činitele neboť ti řídí lidskou společnost a získá-li je církev na svou stranu je zajištěno že... více

Tajné dějiny jezuitů XXVII.

6.3 Privilegia jezuitů chráněna Římem Tyto všechny dispenzace a nebývalé pravomoci byly jezuitům plně zaručeny. "Papežové vyzývali dokonce i knížata a krále aby tato privilegia hájili. Varovali je a vyhrožovali jim velikou exkomunikací latae sententiae všem těm kteří by se pokusili zasahovat do práv jezuitů. V roce 1574 udělila bula Pia V. generálovi právo obnovit tato privilegia v jejich původním rozsahu navzdory všem pokusům změnit nebo ukrátit je dokonce i v... více

Tajné dějiny jezuitů XXVI.

Sotva kde najdeme tak hrůzostrašný systém výchovy jako je ve všech vatikánských organizacích (to je řádech státních systémech a útvarech všech dob včetně 20. století). Ale určitě nikde nenajdeme to co s člověkem udělá Ignácovo učení a co z člověka udělají Ignácovi pokračovatelé. Nutno podotknout že po skončení noviciátu postupují novicové do vyšších tříd a po jejich skončení jsou tito scholastikové opět podrobeni po dobu 11 měsíců stejnému... více

Tajné dějiny jezuitů XXV.

5.14 Další metody duševního vraždění Takové jsou hlavní prostředky a nástroje kterých používá tovaryšstvo k tomu aby vycvičilo své členy. Ale ani to ještě nestačí. Existují další prostředky které korunují prostředky již zmíněné. Tak například všichni jsou nuceni obracet se na představeného s prosbou o povolení nepatrných nicotných věcí. Je třeba prosit o list papíru o pero. K napsání dopisu nebo pohlednice je třeba mít předem svolení. Aby se... více

Stránky