Jste zde

 

Křesťanství

Jablko Adama a Evy - alebo čo spoznali na hadov podnet?

"Keď vládneš slovom vytváraš svet." Úvaha ktorú predkladám bude kacírska z viacerých strán. Nábožní ľudia mi budú vyčítať primálo posvätnej úcty pri narábaní so Slovom Božím vedecky a teologicky vzdelaní ma zas upozornia na nekorektné narábanie s prameňmi na miešanie hrušiek s jablkami a na ignorovanie zásadných prác na túto tému. Ezoterikom bude moja úvaha pripadať primálo tajomná až banálna a fantastom príliš suchá. Prečo ju teda vôbec píšem?... více

Svatá Walburga - část III.

Rané křesťanství v Německu Walburga je spolu se strýcem Bonifatiusem jedna z klíčových postav období ranného křesťanství ve Fransku a je zosobněním církevní politiky a společnosti na sklonku středověku kdy dochází k sjednocování různorodých společenství lidí v severozápadní a střední Evropě. V Německu Rakousku Jižních Tyrolích Švýcarsku Holandsku Belgii a severní Francii se objevují svatí patroni a uctívají se svaté relikvie. Svatá Walburga měla v... více

Svatá Walburga - část II.

Tři svatí sourozenci Walburga se narodila roku 710 v šlechtické rodině v jižní Anglii v hrabství Dorset patřící do anglosaského království Wessex. Její otec Richard byl pravděpodobně šlechtic neboť byl majitelem pozemků; legenda ale říká že byl přímo králem Wessexu. Její matka Wunna byla sestra svatého Bonifatiuse. Walburga měla pět sester ale daleko známější jsou její dva bratři - Willibald (* 700) a Wunibald (* 701). Tito tři sourozenci byli později... více

Svatá Walburga - část I.

O kapličce svaté Walburgy na magickém franckém vrchu zvaném Walberla jsem se zmínila v článku Keltové na Ehrenbürgu. Kdo byla tato svatá žena s jejímž jménem se v Německu setkáváme na každém kroku a jejíž jméno se nám může zdát tak nějak podivné? Jedná se o jméno ryze německé v Česku nejspíš vůbec při křtu nepoužívané i když v době před II.světovou válkou v českoněmeckém pohraničí nebylo tak neobvyklé. Třeba na Liberecku můžete dnes potkat... více

Tajné dějiny jezuitů XXX.

Například asi 45 km od papežovy rezidence ve Vatikánu stojí astronomická observatoř vedená a obsluhovaná jezuitskými kněžími z nichž většina má doktorát z astronomie. Tato observatoř vznikla na podnět papeže Řehoře roku 1891 jako odpověď na nařčení že římskokatolická církev se rozešla s vědou a že její dogma odporuje vědeckým objevům. Velmi pomalu a hlavně potichu se katolická církev omluvila astronomům zvláště pak Galileovi za jejich podporu... více

Tajné dějiny jezuitů XXIX.

Vatikánští představitelé nehovoří nikdy nebo téměř nikdy o svém majetku přidržujíce se aforismu Pavla VI. který řekl že církev by nejen měla být chudá ale měla by tak i působit nebo papež není tak bohatý jak se obecně myslí. Ze solidního mezinárodního časopisu Europe Yearbook vydávaného každoročně v Londýně se dovídáme že poprvé Vatikán zveřejnil rozpočet Svaté stolice v roce 1979 když deficit představoval 211 mil. dolarů. V roce 1981 tento... více

Tajné dějiny jezuitů XXVIII.

6.6 Skutečné postavení řádu Dnes tento řád vlastní ohromná bohatství a sám bohatých vrstev po celém světě důmyslně používá. Podívejme jaká byla činnost jezuitů v padesátých letech našeho století a jaká byla jejich majetková situace těsně před druhou světovou válkou: "Hlavní působnost tovaryšstva je zaměřena na zámožné třídy na boháče na kulturní činitele neboť ti řídí lidskou společnost a získá-li je církev na svou stranu je zajištěno že... více

Tajné dějiny jezuitů XXVII.

6.3 Privilegia jezuitů chráněna Římem Tyto všechny dispenzace a nebývalé pravomoci byly jezuitům plně zaručeny. "Papežové vyzývali dokonce i knížata a krále aby tato privilegia hájili. Varovali je a vyhrožovali jim velikou exkomunikací latae sententiae všem těm kteří by se pokusili zasahovat do práv jezuitů. V roce 1574 udělila bula Pia V. generálovi právo obnovit tato privilegia v jejich původním rozsahu navzdory všem pokusům změnit nebo ukrátit je dokonce i v... více

Tajné dějiny jezuitů XXVI.

Sotva kde najdeme tak hrůzostrašný systém výchovy jako je ve všech vatikánských organizacích (to je řádech státních systémech a útvarech všech dob včetně 20. století). Ale určitě nikde nenajdeme to co s člověkem udělá Ignácovo učení a co z člověka udělají Ignácovi pokračovatelé. Nutno podotknout že po skončení noviciátu postupují novicové do vyšších tříd a po jejich skončení jsou tito scholastikové opět podrobeni po dobu 11 měsíců stejnému... více

Tajné dějiny jezuitů XXV.

5.14 Další metody duševního vraždění Takové jsou hlavní prostředky a nástroje kterých používá tovaryšstvo k tomu aby vycvičilo své členy. Ale ani to ještě nestačí. Existují další prostředky které korunují prostředky již zmíněné. Tak například všichni jsou nuceni obracet se na představeného s prosbou o povolení nepatrných nicotných věcí. Je třeba prosit o list papíru o pero. K napsání dopisu nebo pohlednice je třeba mít předem svolení. Aby se... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků