Jste zde

 

Hypnóza

Zločin hypnózy

Hypnotická recese. Moderní metoda která je pro mnohé všelékem zázračným prostředkem k napravení zdravotního stavu. Jedna paní měla bolesti nohy. Stupňovaly se stále více a více ale doktoři byli bezradní příčina byla určena jako psychická. Proto se ona žena obrátila na léčitele který ji provedl hypnózou do minulého života - vzbudil v ní vzpomínky na minulé prožitky při nichž se po poranění nohy a následné prudké otravě v důsledku neléčení musela... více

Autohypnóza - skvělá relaxace i pomocník při řešení problémů

Nejrannější písemné zmínky o hypnóze pocházejí ze starověkého Egypta a Řecka. Hypnos je řecké slovo které znamená spánek třebaže se skutečný stav hypnózy se od spánku velmi liší. Hypnóza byla používána k navození snů které byly potom analyzovány aby se tak dospělo k jádru problému. Než se dostanu k samotnému tématu autohypnózy nebo hypnózy vůbec je třeba trošku připomenout něco o lidské mysli - zvláště pak co se rozumí pod výrazy vědomá a... více

Jak zhubnout pomocí autohypnózy

Je pro vás držení diety bitvou? Začali jste někdy držet dietu s velkým optimismem a za krátkou dobu jste to vzdali protože pokušení bylo příliš velké? Strádáte a máte pocit znechucení když držíte dietu? Máte pocit že vám chybí vůle? Nejste sami. Skutečnost že průmysl zabývající se redukcí hmotnosti je tak rozsáhlý je sama o sobě důkazem o počtu lidí kteří chtějí snížit svou váhu. Proč tedy nezvládáme tento problém jehož řešení - dieta a... více

Kolektivní sex v hypnóze

Kolektivní sex v hypnóze je pro širokou veřejnost neznámým pojmem; ani v současné době v odborné literatuře nenajdeme sebemenší zmínky o této netradiční metodě sexu. Jako dříve v mém příspěvku tak i nyní se najde mnoho pochybovačů a budou hledat souvislosti mezi českým jazykem a fakty. Shodou okolností jeden pan profesor češtiny z Brna před dvaceti lety přišel o velmi krásnou ženu. Nebylo mu nic platné že spisovně mluvil a psal. Pan profesor češtiny se... více

Vizualizace - obrazová meditace

Vizualizace jsou zvláštním druhem meditací které používají představ obrazů. Zapojíte do práce svou představivost při vytváření obrazových představ toho čeho chcete dosáhnout. Tyto vizualizace jsou účinnými přípravami na cíle v rozsahu od zlepšeného sportovního výkonu po přirozený porod. Přestože bylo dokázáno že relaxace sama může být účinná při posilování obranyschopnosti těla psycholožka Mary Jasnoski z Harvardu provedla výzkum demonstrující... více

ZÁKLADY MODERNÍ ASTROLOGIE

Roční kurs ZÁKLADY MODERNÍ ASTROLOGIE Umění sestavit a vyložit všechny druhy horoskopů! Možnost presenčního i dálkového studia. Říjen 2002 až červen 2003 Informace a přihlášky: Petr Trnka Dlouhá 34 741 01 Nový Jičín tel.: 0656 / 708 167 e-mail: trnkapetr@cmail.cz více

V hypnóze k Bohu a temná noc duše

V hypnóze k Bohu a temná noc duše Milan je duchovně vyspělý a má výrazně nadprůměrnou inteligencí. Odmítá jakoukoliv formu násilí a je vegetariánem. Protestoval proti obsazení Tibetu. Cvičil zen a snil že jednou zažije satori ale zajímal se i o jiné duchovní proudy. Chtěl vyzkoušet hypnózu jako prostředek k cestě k Bohu. Díky vysoké hypnabilitě a duchovní hudbě byl brzy hluboko ve změněném stavu vědomí. Dal jsem mu sugesci aby zavolal Boha a požádal Ho o... více

Širší pohled na hypnózu - II.

Pomocné prostředky hypnózy Některé látky působí jako stimulanty čili katalyzátory změněného stavu vědomí. Záleží ovšem na konkrétním druhu. Podobné účinky má i hyperventilace dokonce i placebo. Hlasitá hudba holotropního dýchání působí jako sugesce. I zde je důležité zaměření hypnózy (setting). Zastánci této techniky ho však často odmítají což je nepochopení principu vesmíru neboť každé úsilí má mít svůj směr. Naštěstí dobrý výběr hudby... více

Širší pohled na hypnózu - I.

Hypnózu zná a používá jak svět materialistické vědy tak i svět magie a duchovnosti. Její výzkum by je mohl sblížit. Hypnóza je běžně definována jako změněný stav vědomí. Skládá se z uvedení pomocí sugescí působení a vystoupení z ní. Velký vliv na výsledek má i rozhovor před samotnou hypnózou i ten jej její součástí. Důležitý je způsob a prostředí ve kterém se provádí. Sugesce můžeme dávat i sami sobě pak hovoříme o autohypnóze. Časté je že... více

Osudové zákony sexu

Ve škole se učí všechno možné ale důležité zákony pro život se neučí. Zvýšená sexuální potřeba a sexuální vlažnost hrají v životě lidí důležitý význam. Počet narozených chlapců po válce je vždy vyšší než narozených děvčátek a tento fenomén trvá tak dlouho než se počet mužů a žen vyrovnají. Ženy nejsou všechny stejné a při výběru životního partnera často chybujeme. Sebevětší vzdělání nám není nic platné a není kdo by poradil. Na... více

Stránky