Jste zde


Daleká duchovní budoucnost
Pavel Němec

Daleká duchovní budoucnost

Konec světa máme úspěšně za sebou, v některých regionech to neměli vůbec lehké, ale je sporné, zda míru a frekvenci katastrof zvýšilo očekávání konce světa. Možná chtěl někdo ukázat své možnosti, možná jen odváděl pozornost od událostí v oblasti duchovní. Právě v oblasti duchovní, v magii, proběhly velké změny, které se v realitě promítnou později a budou mít i reálné příčiny. 

 

V oblasti duchovní došlo k eliminaci útoků z vesmíru a odstranění velké části negativní energie užité ve voo-doo a černé magii. Oslabí vliv skupin, které si pomocí černé magie udržovaly svoji moc. Tyto skupiny jsou schopny další vývoj odhadnout a tam mají snahu se transformovat. Proces změn se dotkl všech úrovní, ševelů, změny byly zásadní a proběhly i v nejvyšší úrovni. 

Mění se zásady a praxe v magii, přechází se z negativní na pozitivní energii, upřednostňují se dohody před jednostranným prosazením vůle, ruší se monopol jediné cesty symbolizované prostým křížem. Totalitní direktiva v oblasti magie a magie zástupná se nahrazuje osobní vůlí a odpovědností a také možností magie přímé. Kdo se věnuje magii, časem změnám porozumí nebo již nyní ví, oč jde. 

Na úrovni Univerza půjde o řízení spolupráce mezi velkými duchovními skupinami, kdy každá politická mocnost bude mít vlastní spiritualitu. S tím souvisí také smírčí arbitráž a předcházení konfliktů, tak můžeme věřit, že války nebudou. Otevře se větší prostor pro realizaci osobní vůle a tím i pro lidskou tvořivost. Tato okolnost může být bez řízení až likvidační, tuto okolnost řeší přesun zájmu do oblasti prožívání příjemných zážitků včetně hasny (erotika a sex včetně magie sexu).  

Online stavkovanie

Uvolnění prostoru pro lidskou tvořivost umožnilo vytřídění principů ega (pajšl) a odstranění principů umožňujících mocenskou zvůli a zotročení člověka. Duchovní principy jsou všem k dispozici, kdo však duchovní princip do svého ega vloží, volí svoji další aktivitu, aby princip využil. Vkládání principů do ega se nazývá křest a provádí ho křtitel. Nyní se křtitelem může stát každý. Dále na úrovni Univerza působí spasitel, jde o funkci zajišťující věčný život. To spočívá v realizaci školy života pro osobní duchovní rozvoj, včasné ukončení inkarnace způsobem který známe z knihy Babička, tedy na smrtelném loži polibkem anděla (vytržením a odvedením duše), jeho trvalá registrace v bardu a pozdější opětovná inkarnace, zpravidla ve stejném kultu a třeba i rodu. Tak se vrátí tvůrci zpět do toho, co v předchozím životě vytvořili (dům, firma, hospodářství).

Na úrovni esoteriky může dojít k přechodné ztrátě schopností a k samovolné obnově schopností v důsledku změny spirituality. Mnoho esoteriků tak vstoupí do nového tvůrčího období, které se může od staršího i výrazně lišit. Tento proces však bude individuální podle toho, zda stávající duchovní cesta zanikla nebo zda pokračuje. Očekávám všeobecné posílení duchovních schopnosti i mezi esoteriky. Posílí pozemské entity a také ty entity (velké skupiny) vesmírné, které obohatily lidstvo, například průmyslovými technologiemi, výpočetní a komunikační technikou nebo duchovní a filozofickou teorií. Některé vesmírné entity se na procesech změn podílely ve prospěch i proti zájmům člověka a planety. Je zde nepotvrzená teze, že nejbohatší rody chystaly předání planety vesmírným mocnostem, s tím souvisela i krize způsobená zastavením oběhu peněz. Předpokládám, že k něčemu takovému už nedojde a nejbohatší rody obnoví oběh peněz a tím krizi ukončí.    

Změny se dotknou i mnoha lidí, kteří se duchovní praxí nijak nezabývají. U mnohých již nastalo období vyhoření a obnova intuice a inspirace po výměně osobních průvodců a ochránců. Tento proces snáze proběhl u těch, kteří měli jasné plány a priority. U těchto osob se uplatnil zákon „stejné přitahuje stejné“. 

Celkově došlo ke zklidnění, lidé přijímají mnohem klidněji složité životní podmínky. Na straně jedni v klidu bez peněz, druzí v trvalých konfliktech s více penězi. Spokojený snad není nikdo, to se ale změní. Zlepšují se vztahy a komunikace mezi partnery. V přechodné době dvou let se duchovní procesy ukončí. Problém však bude ve státní správě, v politice, způsobený státním dluhem. Jde o politický nástroj světových finančních elit, nejbohatších rodů a bank. Vývoj bude chaotický ve snaze udržet zisky a nadále zvyšovat majetek a bohatství rodu. Systém založený na finančním diktátu bude oslabovat a na jeho pozadí se bude rozvíjet alternativní ekonomika. Tento proces se však bude velmi lišit v jednotlivých státech. Nová spiritualita však pomůže lidem v přežití a v konečném důsledku na změnách budou profitovat všichni.  
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Pavel Němec

Zaměření:

Ukončení esoterické praxe

Kontakt:

postmaster@naturfaith.cz

Web: http://pohodicka.sweb.cz

Telefon: 736 446 688Další články autora