Jste zde


Abecední seznam dobrých lidských vlastností
Doc., ak. mal. Dana Puchnarová

Platí stejně pro ženy jako pro muže, pro děti i starší osoby. Může se doplňovat,kdykoliv někomu další dobrá vlastnost napadne. Je dobré se často zkoušet,jak jej dokážete v duchu zpaměti odříkat. Povznese vás to do vyšší úrovně vztahů k sobě samé (samému) i k ostatním .

 

 

 1. Andělský,aktivní, asertivní
 2. bodrý ,bedlivý,bdělý,básnivá
 3. citový,cílevědomý ,citlivá, ctižádostivá
 4. čestný,čistý,čiperná,čilá,čistotná
 5. dobrý,důvěřivý,dobrotivý,dobrosrdečná,dávající, duchovní
 6. energický,elegantní,emancipovaná
 7. fantazijní,famozní
 8. grandiozní,gurmánský,geniální
 9. harmonický,hezký,hodný,hrdá,hodnověrná, houževnatá,hravá
 10. chytrý,charakterní,
 11. inspirativní,intuitivní,invenční,inteligentní,introspektivní
 12. jemný,jasnozřivý,jistý,jasnovidná, jednoduchá
 13. klidný,kreativní,kouzelná,krásná
 14. laskavý,líbezná,láskyplná,lidumilná, lidská
 15. moudrý,milý,mlčenlivý,mocná,mravná,milující, mírná
 16. nadaný,nezištný,něžná, nadšená
 17. obětavý,ochotný,opatrný,opravdový,ostražitý,ostýchavá, odvážná, ohleduplná, originální, otevřená
 18. pracovitý,pilný,pozorný,poctivý,pečlivý,plachá,půvabná, přičinlivá, pružná
 19. rychlý,rozumný,rozhodný,rozvážný,realistická,roztomilá,roz šafná
 20. skromný,soucitný,spravedlivý,snášenlivý,soustředěná, sebevědomá,samostatná,starostlivá
 21. šetrný,šikovný
 22. trpělivý,tichý,tvořivá,tajemná,těšící, tolerantní
 23. ušlechtilý,upřímný,uctivý,ukázněná,učenlivá,uklidňující
 24. vytrvalý,velkorysý,veselý,vitální,vtipný,vážný,vůdčí,věrná, vyrovnaná, vnímavá, vynalézavá
 25. zodpovědný,zkušený,zralý,zdravá,zářící, zvídavá, zanícená