Jste zde

 

Divy světa

Můj otec byl Muž v černém: Syn MIB promluvil... 700 stran záhad

mib jan van helsing
Země skrývá různá tajemství. A jak to s lidstvem a veskrze jeho skutečným fungováím skutečně je můžeme jen domýšlet. Jedním si jsem jistá ještě než jsem tuto knihu otevřela. Ať v ní bude cokoliv v té celé Sahaře písku je jistojistě minimálně jedno ryzí zrnko pravdy. Jen nevíme které to je. A také si jsem jista tím že naše životy politické hýbání světa a ekonomiku řídí něco jiného než zájmy lidstva. A právě pod povrch se podíváme. Autor Jan... více

Bytosti přírody nás volají o pomoc

Naši předkové od pradávna vyprávěli příběhy o rusalkách hastrmanech skřítcích a vílách. O jejich existenci se psalo a mluvilo ve všech kulturách a na všech kontinentech po celá tisíciletí. To jen naše hloupoučká mladá „moderní“ společnost zavrhla všechny tyto příběhy a odkazy jako pohádky pro děti a přestala jim zcela věnovat pozornost. Když se ale rozhlédneme kolem tak to podle toho taky tak vypadá... Lidé se asi tolik brání věřit na tyto... více

Pyramidy - monumentální stavby starověku, opředené tajemstvím

Pyramidy - monumentální stavby starověku, opředené tajemstvím
Přestože pyramidy (nejen ty egyptské) jsou neustále předmětem dychtivého bádání vědců i laiků mnohá tajemství nám zůstávají nadále skrytá. Dokonce i jejich účel není tak úplně jasný a existuje mnoho hypotéz. Asi nejznámější tvrdí že to je monumentální hrobka faraonů podle jiných je to knihovna. Existují i názory že pyramida je místo pro uchování historie lidstva od jejího úplného začátku až po současnost. Dějiny jsou údajně zapsány jazykem... více

Turínské plátno - mystéria největších židovsko-křesťanských relikvií

Turínské plátno - mystéria největších židovsko-křesťanských relikvií
Zatímco Archa úmluvy i Svatý grál jsou relikvie o jejichž pravosti a samotné existenci se nepochybuje nicméně nejsou k nalezení turínské plátno je k dispozici a už pár století se vedou spory o tom zda se nejedná o falzifikát.Tato relikvie je vlastně tkaný kus lněného plátna o rozměrech 436 x 110 cm uchovávaný v turínském dómu a po staletí uctívaný jako autentické plátno do něhož bylo zahaleno mrtvé tělo ukřižovaného Ježíše Krista. Je na něm patrný... více

Archa úmluvy - mystéria největších židovsko-křesťanských relikvií

Archa úmluvy - mystéria největších židovsko-křesťanských relikvií
Pojďme se společně vydat do jiného světa. Do doby kdy svatí z Bible kráčeli po této zemi a žili životem "běžných" smrtelníků. Do míst kde jejich stopy už dávno překryl písek ale pár tajemných předmětů zůstalo aby podalo záhadné svědectví. Dost možná že je jednou dokážeme rozluštit. Dnes ovšem vzbuzují spíše posvátnou úctu na straně jedné a značné množství dohadů na straně druhé. V tomto článku není dost prostoru abychom probírali zrníčko... více

Svatý grál - Mystéria největších židovsko-křesťanských relikvií

U tajemstvími opředené Archy úmluvy jsou alespoň některá základní fakta jasná. O Svatém grálu se jistě ví jen to že to je záhadný artefakt vztahující se k posledním hodinám pozemského života Ježíše Krista. Mohl být kamenný dřevěný či kovový.První zmínku o Svatém grálu nalezneme v nedokončeném románu Chrétiena de Troyes Le Roman de Perceval ou Le Conte du Graal (Román o Percevalovi neboli Povídka o grálu) z roku 1180. Ten začíná příběhem o Josefu... více

Magická moc hrobiek faraónov

Pyramídy a tajné želania Pyramídy i vo svojich zmenšených prevedeniach ale vždy rozmermi zodpovedajúcimi Cheopsovej nemajú vplyv len na naše zdravie kvalitu či už vody potravín alebo rôznych kozmetických prípravkov ktoré do nej umiestnime. Pomôžu nám splniť aj najtajnejšie priania. Ako teda použiť pyramídu aby nám priniesla šťastie? Tento postup je doporučený ústavom pre výskum psychiky E.S.P. Laboratory z Los Angeles. Tamojší ústav sa zaoberá experimentmi v... více

Sedm nových zázraků, jimž se diví svět

Pokud sedm starých divů světa sepsal před více než dvěma tisíci lety řecký filozof Filón Byzantský aniž sám kterýkoliv z nich spatřil na vlastní oči zdají se mi ty novodobé zázraky být zcela adekvátními nástupci. Mluví se o globálním hlasování největším v historii kdy okolo stovky miliónů lidí působivě a naprosto nepokrytě masírovaných médii dalo svůj hlas těm sedmi vyvoleným. Popravdě bylo už docela načase. Žijeme přece v době kdy co právě... více

Mystická a záhadná místa Izraele - část II.

Qarantal - Klášter pokušení Necelých sedmdesát kilometrů od Jeruzaléma se tyčí Hora Pokušení kde ďábel zkoušel Ježíšovu víru. Evangelia (jiná než Janovo) zaznamenávají že Ježíš poté co jej Jan pokřtil odešel do hor a tam se čtyřicet dní postil. Přišel za ním Ďábel a vyzval ho aby připravil z kamenů chléb. Na to mu Ježíš odpověděl že "ne jenom chlebem bude člověk živ". Potom Ďábel Ježíše vybídl aby se vrhl z výšin dolů protože jej... více

Mystická a záhadná místa Izraele - část I.

Mórija - Chrámová hora Lidé obývají oblast Jeruzaléma už pět tisíc let. Archeologické vykopávky odhalily že na hoře Mórija jíž se také říká Chrámová hora existovalo město jménem Ursalim neboli základy Boží. Zakladatel židovského království David učinil v roce asi 1000 př.n.l. Ursalim svým hlavním městem a přejmenoval je na Jeruzalém Město míru. Nejcennější předmět Židů archa úmluvy byla do města údajně přenesena o necelých padesát let... více

Stránky