Jste zde

 

Feng Shui

Dynamika sezení podle Feng Shui - Černá želva a Červený fénix

dynamika sezení Feng Shui
Strategické řešení obývacího pokoje – Červený fénix a televizeČasto vnímám jakým způsobem dochází k modernímu  uchopování univerzálního poznání o prostoru Feng Shui a snahou jej prezentovat v současných podmínkách. Na jedné straně je tu snaha přiohnutí současným moderním trendům designu a stavebním technologiím a jejich přijetí od toho co se považuje za harmonické.Nicméně mě je bližší cesta je vhled do původních základů principů Feng... více

Feng Shui jako spiritualita nebo magie (2/2)

Feng Shui jako spiritualita nebo magie (1/2)
3) Každý systém má svůj doporučený postup studia a praktického používáníZe zkušeností z jiných oblastí života vím že při používání celistvějších systémů je potřeba znát důkladně postup jejich uplatnění. Vhodně a důsledně prezentovaný systém – nyní tedy Feng Shui – má obsahovat strukturovaný postup a dostatečné vysvětlení výchozích principů a základů. Je to obdobné jako u stavby domu kde potřebujeme nějak začít to je základní... více

Feng Shui jako spiritualita nebo magie (1/2)

Feng Shui jako spiritualita nebo magie (1/2)
Správně pojaté Feng Shui dokáže dát pravdivé odpovědi na události které si člověk prožívá ve vztahu k vnějšímu fyzickému prostředí. Nejde v prvé řadě o pochopení všech systémů a principů Feng Shui. Mnohem důležitější je správně pochopit pointu – význam a propojení člověka s vnějším světem. Pak následně je vhodnější začít postupně pronikat do jemnohmotných vztahů člověka a vnějšího prostředí přičemž jlépe je začít... více

Geopatogenní zóny a jejich harmonizace

Geopatogenní zóny a jejich harmonizace
Poměrně dlouho – od samých začátků cílevědomého věnování se Feng Shui – se setkávám s tématem geopatogenních zón. Postupně jak jsme začal vnímat a rozkrývat další souvislosti mezi člověkem a místem se potvrzuje vnitřní vedení a zákonitosti. Tedy takové synchronicity které záměrně přivádějí své budoucí obyvatele do míst které mají těžké nebo negativní vyzařování a vibrace. Jejich význam je ve změně osobních vibrací a tím i následná... více

Přirozené zakotvení člověka a příbytku v krajině

Přirozené zakotvení člověka a příbytku v krajině
Propojení člověka s okolím – přírodním vědomím – je nezbytné aby se vyváženě a zdravě vyvíjel. Energie která z tohoto propojení přichází pomáhá harmonickému rozvoji naší tělesnosti emocí a rozumu. Pak je jednoduché vnímat živý vztah a zakořenění v místě svého příbytku. Jakmile se to podaří zcela přirozeně se objeví i pokora vděčnost respekt láska a ochrana kterou obdržíme. Pokud by se lidstvo od těchto života-důležitých... více

Nebeská harmonie člověka podle osmi paprsků zdravého života (2/2)

Nebeská harmonie člověka podle osmi paprsků zdravého života (2/2)
Osm paprsků zdravého života podle tradiční čínské medicíny(navazujeme na předchozí úvodní článek) Velmi užitečným a praktickým systéme jak si zaručit dobré zdraví dlouhý život a štěstí je tzv. Osm paprsků zdravého života. Vychází z tradiční čínské medicíny která byla odpradávna vysoce ceněna a uznávána. Jedná se o způsob uvažování kdy dobré lidské zdraví přímo odráželo vyváženost a harmonii na všech souvisejících úrovních... více

Nebeská harmonie člověka podle osmi paprsků zdravého života (1/2)

Úvodním článkem zamýšlíme vstoupit společně do přiblížení moudrosti Východu a převzít to co nás může jako současnou moderní společnost nejvíce oslovit a obohatit. Navazující články na toto úvodní téma budou pak postupně směřovat k tajemství energií v prostoru tedy krajině pozemku domu a samotného bytu. Přičemž si budeme všímat i těsného spojení člověka se svým příbytkem a vzájemného zrcadlení zákonitostí souvztažnosti a jednoty.Aby... více

Přirozené obydlí pro člověka a přírodní síly III.

Byla nám dána skrze přítomnost elementárního vědomí konkrétní lokality či místa. Této úrovni odpovídá v prostoru okolo nás tzv. citová úroveň nebo-li dimenze míst kde se v krajině usídlil život. Prapůvodní člověk se při osidlování krajiny rozhodoval nejenom rozumem ale především citem pro místo na kterém spočinul. Šlo mu o možnost získávat hlubší intuici a vhledy které mu byly radami na cestě životem. Proto vyhledával místa těchto kvalit. Dovedl... více

Přirozené obydlí pro člověka a přírodní síly II.

Obrátíme-li pozornost na vznik lidského sídla najdeme zde také tento princip. Pozorujeme-li původní struktury a rytmus řazení středu vesnice objeví se nám stejný tvar. Urbanismus původních obcí je z nadhledu v krajině velmi zřetelný. Skupina obydlí vždy vznikala přirozeně okolo určitého okrsku. Bod a volný střed to je a byl prvotní impuls pro vznik tvaru obytného prostoru sídelní struktury. Středem je ohniště nebo budoucí náměstí s energetickým bodem poblíž... více

Přirozené obydlí pro člověka a přírodní síly I.

Když pozoruji krajinu všímám si kopců a údolí polí a mezí nebe a země. Vždy jsou to pro mě dvě kvality mezi kterými rozlišuji a na základě kterých usuzuji co převládá a zda jsou věci v harmonii. Pro rozhodování dnešního člověka to jsou většinou prvotní kvality uchopitelného světa. Ten má však také svůj protiklad. Stejný princip polarity můžeme zažívat při vnímání nehmotné stránky života. Rozum a cit jsou také doplňkové skutečnosti. Každý... více

Stránky