Jste zde


Geopatogenní zóny a jejich harmonizace
Ing. Mojmír Mišun

Geopatogenní zóny a jejich harmonizace

Poměrně dlouho – od samých začátků cílevědomého věnování se Feng Shui – se setkávám s tématem geopatogenních zón. Postupně, jak jsme začal vnímat a rozkrývat další souvislosti mezi člověkem a místem, se potvrzuje vnitřní vedení a zákonitosti. Tedy takové synchronicity, které záměrně přivádějí své budoucí obyvatele do míst, které mají těžké nebo negativní vyzařování a vibrace. Jejich význam je ve změně osobních vibrací a tím i následná harmonizace svého příbytku a okolí svého domu.

 

Odhodlal jsem se napsat volně navazující článek o geopatogenních zónách na svůj předchozí článek Odrušení negativních zón v prostoru. Dokonce jsem i přemýšlel, zda tento původní článek mám výrazně přepsat a doplnit o mé současné porozumění tématu zón. Protože je nezbytné připustit, že se též vyvíjím i s mým porozuměním, tak zachovám i historickou kontinuitu.

Rád bych rozvinul poslední zjištění a nabídl je k zamyšlení – jak souhlasnému tak i k diskuzi. Sleduji výrazné zhuštění událostí a prožitků, včetně navýšení chaotických vibrací v místech velké zástavby a hustoty bydlení. Místo toho, aby se krajina vlivem přítomnosti člověka více harmonizovala, prosvětlovala a zvyšovala se její vibrace, v poměrně širokém rozsahu dochází k nárůstu negativních vibrací. Nejčastěji je to pozorovatelné na převažujících vibrací prožívaných emocí a vytvářených myšlenek většiny lidí.

3.úroveň bytostí vzduchu DÉVA MÍSTA
3.úroveň bytostí vzduchu DÉVA MÍSTA

 

K tomu ještě přibývá necitlivá rozrůstající se nová zástavba určená k bydlení, kde nedohází k předchozí komunikaci s místním geniem loci, inteligencí místa a přírodních míst. Tato nezbytná přítomnost inteligence přírodních bytostí je potlačena a často i bezezbytku vytlačena. Tímto zjištěním dospívám k tomu, že velká část současných příbytků je ochuzena o životně důležitou emocionální přítomnost harmonizujících jemnohmotných sil a inteligencí, která činí naše příbytky naplněné vyživující pozitivní energií čchi. Jinak řečeno – chybí bytostné spojení člověka s místem svého příbytku. Omluvou není ani to, že lidé ztrácejí své spojení s nimi a nebo dokonce na ně nevěří.

To se samozřejmě musí nějak dříve nebo později projevit. Pokud by zmíněné zákonitosti neexistovaly, pak by každý člověk musel být šťastný za jakýchkoliv vnějších podmínek a to na jakémkoliv místě, kde se rozhodne bydlet. A je to tak ve skutečnosti?

Pokud oslovuji tímto tématem konkrétního čtenáře, pak nejen já, avšak i on je v procesu hledání odpovědi, jak zvýšit pozitivní vibraci a hloubku prožitku skutečného domova svého příbytku, zejména s přihlédnutím na vyzařování jeho okolí, lidské komunity a i zemského podloží. Zkušeností svou vlastní jsem dospěl k tomu, že místo mého rodinného domu je tomu příkladem. Zvláštní souhra událostí při výběru mého nového domova obsahuje vodítka. Dům kousek za Prahou jakoby na realitním serveru čekal pouze na mě. Přátelsky vyhlížející zahrada mě nejvíce přitáhla. To, že dům nebyl k rekonstrukci, ale pouze pro zbourání a vytvoření místa pro nový dům, jsem zjistil až při pokusu o rekonstrukci. Dále negativní zkušenost se stavební firmou…, a nakonec i informace, že kousek od mé parcely došlo před několika lety k několikanásobné vraždě.

S tímto dodatečným „nákladem“ bylo nezbytné se vypořádat, neboť jsem z něho cítil zatěžující emoce a myšlenky. Postupně jsem přijal nejen nutnost zbourání starého domu, současně i odpustil podvodné jednání stavební firmě. Jakmile se tak stalo, odpadl stres a postupně se mi zjemnilo vnímání místa, zahrady i domu. Zejména po návštěvě vnímavého přítele se rozkryto, že jsem v účinném dosahu působnosti prastarého posvátného místa, pramene a posvátného dubu. A ode mě se očekává zaujmutí strážce tohoto místa.

Posledním kamínkem do porozumění geopatogenních zón byl klient, který se na mě obrátil o radu s vyčištěním a ochranou domu, ve kterém měl vážné zdravotní problémy a jeho rodina měla nepřehlédnutelné potíže. Pro zajímavost přiblížím jejich podstatu. Uprostřed vesnice, prostoru poměrně volného prostoru zahrad a křižovatky cest, měla své hnízdo dračí matka a strážila v tomto hnízdě své dosud nenarozené potomky – vejce. Dotud vše by bylo v harmonii i s okolními domy, dokud by na astrální úrovni nedošlo k ohrožení dračích vejcí „temným šamanem“. Jemu bylo dovoleno neodpovědným rituálem v blízkosti Šembery vstoupit do naší dimenze a škodit. Na úrovni běžně používaného lidského rozumu to vypadá, že tyto události pro lidi, kteří se ani navzájem neuznají (rodina v blízkost dračího hnízda a skupinky turistů s nezodpovědně vedeným rituálem u Šembery), spolu nesouvisejí.

Pokud dojde k uvážení karmických vlivů a vytváření karmických událostí, pak došlo jen k řetězci logicky vytvářených událostí, aby si každý ze zainteresovaných mohl prožít a odžít svou nenaplněnou karmu a posunout se dál. Nejprve k domu a jeho majiteli – dosud se o ezoterní záležitosti a energii krajiny zajímal jen příležitostně. Též měl ponětí o přírodních bytostech. Avšak nepohodlí v nově zrekonstruovaném domečku pokládal za vnější chybu a něco, co pouze překáží je potřeba okamžitě odstranit.

Souvislost karmickou a svou osobní sounáležitost s nastalým problémem vylučoval. Tedy i potřebu cokoliv u sebe změnit, postupně dozrát do role strážce místa a přijmout ji. Měl naplnit odpovědnost za toto silové míst (dračí hnízdo) a postupně se „učit“ skrze tuto konkrétní situaci a tak dorůst do tak významného postavení strážce v této části krajiny, uprostřed vesnice.

Nyní jsem se dostal už do výrazného neporozumění s majitelem v tom, jak situaci správně porozumět a následně řešit. Bohužel, jakmile jsem se dostal do tohoto nesouhlasu s majitelem, vnímal jsem i zákaz jakkoliv se dál v této záležitost angažovat.

Vliv změřených zón na změnu místění nábytku
Vliv změřených zón na změnu místění nábytku

 

V závěru jsem všemu porozuměl tak, že kdokoliv, kdo se nachází se svým příbytkem na silnější geopatogenní zóně, pak je to následek jeho vlastní karmy. Tedy nejde o náhodu či dokonce chybu, jak by zjednodušený a chybný pohled nabízel. Vzniklé silné nepohodlí na negativní zóně má vést k výrazné změně životního stylu, způsobu myšlení a negativních emocí majitele příbytku.

Původně naši předci stavěli obydlí mimo geopatogenní zóny (dnes je tomu většinou naopak). A pokud to tak vědomě činili, znali přírodní stavební postupy pro harmonizaci negativního vyzařování na vnitřní prostory domu. Například vkládali pod každý roh domu kámen a navzájem je otáčeli tak dlouho, dokud nenašli minimální ovlivnění rušivými zemskými zónami.

Pokud se v současné době postaví nevědomě dům na geopatogenní zóně a dostupné postupy nefungují, jako například zněna uspořádání nábytku, použití vhodných biorezonátorů či odstěhování se, pak jde vyloženě o silnou karmickou situaci.

Tu nejde jednoduchým způsobem odstranit vnějším zásahem, neboť jde o situaci vytvořenou Boží moudrostí a nabízející jedinci transformaci. Tím, aby svou nápravou změnil nejprve sebe a pak následně změnou svého vyzařování i ohrožující situaci. Pokud tedy není přípustná varianta o přestěhování. Tedy ničím jiným, že změnou sebe a svým pozitivním vlivem by pomohl harmonizovat místo samotné. Jakmile rozpustí svou karmu, rezonující se situací, bude se souhlasným způsobem harmonizovat i místo samotné.

Proto vždy přistupuji k takové situaci na úrovni bydlení podobně, jakoby by činil zodpovědný léčitel – jakákoliv potíž či nemoc má vést k nápravě nemocného. A jakékoliv odebrání nemoci či potíže nemocnému, bez jeho odpovědnosti za svou změnu, by pak bylo nepřípustné zasahování do karmy tohoto člověka. A tedy i z toho vyplývajících negativních karmických odrazů pro samotného léčitele.

Jako lidstvo jsme již v takovém poznání či obeznámení s principy duchovních a přírodních úrovní, že už není člověku dovoleno je tak beztrestně pomíjet, jak dříve, kdy toto povědomí bylo mnohem menší. Odpovědnost – ve shodě s duchovními a karmickými zákony – už s obeznámením se s duchovními zákony a principy pro člověka stoupá. Jaksi už nemůže tak beztrestně konat, jak by bylo před jejich znalostí.

Základním principem je to, že se zodpovědnost za jednotlivé naše situace a karmické následky přesouvají více a více vědomě na nás a do okamžitého přítomného působení. Mimo jiné to odráží i stále narůstající sílu technických možností lidstva, stoupající manipulaci s našimi emocemi a obecně větší mírou máme vliv na vibrace Země, přírody, míst krajiny a i počasí.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno