Jste zde


Tvar nosu nám hodně prozradí o jeho majiteli
Sofie Danae

Číňané o nosu hovoří jako o středu života. Lze z něj vyčíst vitalitu a sexuální potenci člověka, ale i vše o rozumu, vědomostech a povaze. Pojďme se podívat na čtrnáct základních tvarů a něco si povíme o lidech, jimž tato chlouba patří.

 

Kromě nosu samotného je důležitý i tvar a velikost chřípí. Široká chřípí naznačují obratnost ve finančních záležitostech, zatímco úzká prozrazují zlou osobu, která závistivě stahuje nosní dírky. I tvar špičky nosu může něco říci. Je-li široká, má prý člověk finančně na celý život vystaráno.


Také je vhodné si všimnout důlku pod nosem, prohloubeniny mezi nosními otvory a středem horního rtu. Bývá označována jako "pásmo citů". Lidé s výrazným důlkem jsou považováni za citově založené a naladěné na smyslové požitky. Mělký důlek oproti tomu signalizuje cudnost a potlačování rozkoše.ROVNÝ NOS Jasné myšlení, tolerantnost, důvěryhodnost a nepoddajná houževnatost. Smysl pro umění. K méně příjemným rysům patří jistá blahosklonnost, která může přerůst až do podceňování druhých. V lásce jsou velice nároční a často tíhnou k milostným trojúhelníkům. Rovný nos


ŘÍMSKÝ NOS Symbol odvahy a připravenosti k útoku. Ctižádostivost, chladná rezervovanost. Je-li špička nosu výrazně zahnutá dolů, jde o osobu nespolehlivou a citově chladnou. Čím menší je chřípí, tím více člověk s římským nosem miluje riziko. Přitom dává najevo neuvěřitelnou sebedůvěru. Římský nos


SKOBOVITÝ NOS
(neboli indický)
Neklamný cit pro peníze a dobré obchody. Tyto osoby vždy hledají (a nacházejí) úspěch a finanční výhody. I když jim bohatství zdánlivě všude otevírá dveře, jejich "kramářským duším" bývá často společenské uznání odepřeno. Pokud je takový muž zamilovaný, bývá velice štědrý. Skobovitý nos


OHRNUTÝ NOS Těmto lidem většinou chybí duševní i fyzická vyzrálost. Jsou náladoví a temperamentní, ale i senzitivní a velkorysí. Zdánlivě všechno vědí a všechno znají, avšak jejich bezstarostnost jim může způsobit značné potíže. Jsou nevypočitatelní a i když mají sklon k získání větší částky peněz, jejich nedostatek vytrvalosti a soustředění může způsobit, že vše zase rychle ztratí. Vyzařuje z nich naivní šarm, v lásce hledají potvrzení sebe sama. Ohrnutý nos


MASITÝ NOS Velkorysost, citové založení a senzitivita. Vše si musí tvrdě vybojovat. Rádi pomohou ostatním, i když je to může stát vlastní oběti, ale je pro ně těžké projevit city. Pocit spokojenosti kladou nad hmotné zabezpečení. V lásce často bývají nepochopeni, protože nejsou schopni svoji lásku sdělit i slovně. Masitý nos


HRBOLATÝ NOS Symbol silné a zatvrzelé povahy, která jen nerada upouští od názorů, které jednou přijala. Síla je však předstíraná.Mohou být velkorysí a často to bývají bohémové. Mají sklony k tuláctví. Jsou ukvapení a mají jen malou trpělivost. Citově chladní s výrazným sexuálním apetitem, který jediný je může vehnat do vztahu. Ženy bývají prudérní. Hrbolatý nos


LVÍ NOS Tento typ nosů se vyskytuje spíše u mužů (o ženách, jejichž čichový orgán má takovouto podobu, se jednoduše říká, že mají škaredý nos). Jsou psychicky velice labilní. Umějí vzbuzovat sympatie a často bývají skvělými přáteli, pokud ovšem nejsou upozorňováni na vlastní chyby. Nic pro ně totiž není horši, než si je přiznat. Jsou velkorysí a nebojí se rizika. Jsou energičtí, ctižádostiví, dobří řečníci a taktikové. V lásce tito muži potřebují celý harém, aby byli šťastní. Lví nos


KŘIVÝ NOS Labilní povaha, nevyrovnanost, náladovost a občas jsou prostě vysloveně protivní. Jsou velmi zranitelní a snaží se to zakrýt předstíranou sebejistotou. Přestože potřebují duševní pomoc, nikomu nedovolí, aby se jim přiblížil. V partnerství bývají až trestuhodně důvěřiví. Křivý nos


TUPÝ NOS Rozvážnost, praktické myšlení, vyrovnanost a spolehlivost. Mají velkou potřebu pomáhat ostatním. Umějí být velice zábavní, v skrytu duše jsou rádi středem pozornosti. V lásce se od nich lze nadít spíše solidního vztahu než spalující vášně. Tupý nos


PLOSKÝ NOS Člověk manuálně zručný, zábavný, jeho zásadní postoj je pesimistický. Ploský nos


ORLÍ NOS Chladný taktik, šikovný obchodník, bojovně naladěný, vytrvalý Orlí nos


KRÁTKÝ NOS Člověk s malou sebedůvěrou, vždycky si nechá otevřeno několik cest, je svobodomyslný, závistivý. Krátký nos


ÚZKÁ CHŘÍPÍ Člověk sebejistý, má sklon k zatvrzelosti, rád si udržuje odstup, je snadno zranitelný, zajímá se o spirituální a duchovní věci. Úzké chřípí


NOS VYSOKO POSAZENÝ Tento člověk má v sobě pochopení pro umění, neklid, sklon k osamocenosti na cestě za ideály, ješitnost. Nos vysoko posazenýLiteratura: Tajemství lidské tváře, Čchi An-Kuei, vydalo nakl. Pragma 1997