Jste zde

 

Brainwashing

Vymývání "Vašich" mozků aneb bitva o Vaši mysl VI.

Než budu pokračovat dovolte mi poukázat ještě na něco jiného o změněných stavech vědomí. Když se dostanete do změněného stavu přenesete se přímo do pravého mozku což způsobí uvolnění tělesných opiátů: enkefalinů a beta endorfinů které jsou chemicky téměř totožné s opiem. Jinými slovy cítíte se dobře... a chcete se do podobného stavu zase vrátit. [Pozn. Endorfiny se samozřejmě vyplavují i při ostatních činnostech zejména po jídle při sportu a... více

Vymývání "Vašich" mozků aneb bitva o Vaši mysl V.

Masové zneužití (davová psychóza) Mohl bych vypravovat mnoho historek na podporu subliminálního programování ale raději využiji čas k tomu abych vám ukázal že se používají daleko důmyslnější formy takového programování. Mám osobní zkušenost z Los Angeleskékho auditoria kde se sešlo přes 10 000 lidí aby si poslechli obvyklou charismatickou osobu. Dvacet minut po vstupu do auditoria jsem si uvědomil že se dostávám do změněného stavu. Moji společníci... více

Vymývání "Vašich" mozků aneb bitva o Vaši mysl IV.

Přesvědčovací techniky Přesvědčování není technicky vzato brainwashing ale je to manipulace s lidskou myslí někým jiným aniž by si manipulovaná společnost byla vědoma co způsobilo posun jejího mínění. Máme čas uvést pouze ty základní z tisíců dnes používaných technik ale základem přesvědčování je vždy přístup k vašemu PRAVÉMU MOZKU. Levá část vašeho mozku je analytická a racionální. Pravá je tvořivá a imaginativní. To je sice velmi... více

Vymývání "Vašich" mozků aneb bitva o Vaši mysl III.

Decognition Process (Decognition poznávací) Jakmile je provedena počáteční konverze sekty armádní služby a podobné skupiny nemůžou mít mezi členy netečnost. Členové musí přijímat rozkazy a dělat co se jim řekne jinak jsou nebezpeční pro organizovanou kontrolu. Toho se běžně dosahuje třemi kroky decognition process. Prvním krokem je REDUKCE OSTRAŽITOSTI. Dozorci vyvolají špatnou funkci nervového systému což způsobí obtížné rozlišování mezi fantazií a... více

Vymývání "Vašich" mozků aneb bitva o Vaši mysl II.

Šest konverzních technik Kulty a organizace lidského potenciálu vždy hledají nové členy. Aby je získali musí navodit správný mozkový stav. A potřebují to často udělat během krátké doby -- víkendu nebo dokonce během jediného dne. Následuje popis šesti základních technik používaných pro navození konverze. Setkání či trénink se uskutečňuje na místě kde je účastník odříznut od vnějšího světa. Může to být kdekoliv: v soukromém domě v odlehlém či... více

Vymývání "Vašich" mozků aneb bitva o Vaši mysl I.

Jak pracují obrodní kazatelé Chcete-li vidět obrodného kazatele při práci nejspíš jich pár najdete ve vašem městě. Jděte do jejich modlitebny či stanu před zahájením bohoslužeb sedněte si dozadu asi do třech čtvrtin sálu. S největší pravděpodobností bude hrát tichá opakující se hudba zatímco lidé přicházejí na bohoslužbu. Opakované bubnování nejlépe v rozmezí 45 - 72 úderů za minutu (rytmus blízký tlukotu lidského srdce) je velmi hypnotický a... více

Vymývání "Vašich" mozků aneb bitva o Vaši mysl - úvod

Jmenuji se Dick Sutphen a tahle páska je rozšířenou verzí mojí přednášky na Světovém kongresu profesionálních hypnotizérů v Las Vegas v Nevadě. Ačkoliv nahrávka je chráněna autorskými právy před neoprávněným kopírováním za účelem prodeje dalšími společnostmi v tomhle případě vyzývám každého ke tvorbě kopií a šíření mezi přátele nebo kohokoliv jiného za účelem co největšího rozšíření těchto informací. Ačkoliv jsem měl o tomhle tématu... více