Jste zde


Vymývání "Vašich" mozků aneb bitva o Vaši mysl I.
Dick Sutphen

Jak pracují obrodní kazatelé
Chcete-li vidět obrodného kazatele při práci, nejspíš jich pár najdete ve vašem městě. Jděte do jejich modlitebny či stanu před zahájením bohoslužeb, sedněte si dozadu, asi do třech čtvrtin sálu. S největší pravděpodobností bude hrát tichá opakující se hudba, zatímco lidé přicházejí na bohoslužbu. Opakované bubnování, nejlépe v rozmezí 45 - 72 úderů za minutu (rytmus blízký tlukotu lidského srdce), je velmi hypnotický a může navodit u velké většiny lidí změněný stav vědomí při otevřených očích. A jakmile jste v alfa stavu, jste nejméně 25krát vnímavější a přístupnější sugescím než v plném beta vědomí. Hudba je pravděpodobně stejná při každé bohoslužbě, nebo alespoň obsahuje stejné bicí, a mnoho lidí se dostane do změněného stavu skoro okamžitě po vstupu do svatyně. Podvědomě vyvolají svůj stav mysli při poslední bohoslužbě a reagují v souladu s post - hypnotickou sugescí.

[Pozn. To že v alfa stavu je člověk vnímavější, se využívá při metodě výuky zvané superlearning, či sugestopedie. Vyvinul ji v r. 1956 bulharský profesor Lozanov a v r. 1971 bylo ve Varně pořádáno její první sympózium. ]

Sledujte lidi čekající na začátek bohoslužby. Mnoho jich bude jevit vnější známky strnulé tělesné relaxace a lehce rozšířených očí. Často se začnou kývat v křesle dopředu a dozadu s rukama ve vzduchu. Posléze pravděpodobně přijde pastorův asistent. Obvykle mluví s dobrým "hlasovým trylkem".

Technika hlasového trylku.
"Hlasový trylek" je tempový styl řeči, užívaný hypnotizéry když navozují trans. Také ho užívá mnoho právníků, někteří z nich jsou dobře trénovaní hypnotizéři, když chtějí nějakou myšlenku pevně zakotvit v hlavách poroty. Hlasový trylek může znít jako by řečník mluvil do tikotu metronomu, nebo to může znít jako že zdůrazňuje každé slovo v jednotvárném vzorovém stylu. Slova budou obvykle pronášena rychlostí 45 - 60 za minutu, k dosažení maximálního hypnotického efektu.

Teď začne pomocný pastor "výstavbový proces". Začne vyvolávat změněný stav vědomí anebo vytvářet vzrušení a očekávání obecenstva. Potom může vystoupit skupina mladých dívek oblečených do "něžných a neposkvrněných" šatů a začít zpívat. Gospely jsou ohromné při vytváření vzrušení a angažovanosti. Uprostřed písně může být některá z dívek "sražena duchem" a upadnout, nebo se chovat jako ovládaná Duchem Svatým. To velmi účinně zvedne napětí v sále. Tady se už začíná míchat taktika hypnózy a konverze. Výsledek je ten, že se pozornost obecenstva zcela zaměří na přinášené sdělení, zatímco okolní prostředí se stává ještě více vzrušené nebo napjaté.

Právě teď, když je vyvolán masový alfa stav, obvykle přinesou koš nebo sběrnou nádobu. V pozadí je slyšet hlas kazatelova asistenta jak v taktu 45 slov za minutu trylkuje, "Dávejte Bohu . . . Dávejte Bohu . . . Dávejte Bohu . . ." A publikum dává. Bůh sice tyto peníze nikdy neuvidí, ale jeho zazobaní představitelé ano.

A teď přichází kazatel ohně a síry. Vyvolává strach a zvyšuje napětí řečmi o Ďáblu, "přijití do pekla", nebo o nadcházejícím Armagedonu.

Na posledním podobném shromáždění které jsem navštívil, mluvil kazatel o krvi, která brzo poteče z každého kohoutku v celé zemi. Také byl posedlý "krvavou sekerou Boží" kterou měl předchozí týden každý vidět nad kazatelnou. Nepochybuji o tom, že ji všichni viděli -- síla sugesce stovky lidí v hypnóze zajistí, že minimálně 10 - 25 procent lidí uvidí cokoliv, co jim bylo sugerováno.

Na většině obrozeneckých shromáždění obvykle následují po kázání "svědectví". Lidé z publika vystupují na jeviště a vyprávějí své příběhy. "Byl jsem mrzák a teď chodím!" "Míval jsem artritidu a teď je pryč!" Je to psychologická manipulace která funguje. Po vyslechnutí mnoha případů zázračných uzdravení, si průměrný člověk s menšími problémy je jist, že může být vyléčen. Místnost je naplněna strachem, pocity viny, silným vzrušením a očekáváním.

Nyní se ti kdo se chtějí uzdravit seřadí podél zdí, nebo jsou vyzváni aby vystoupili dopředu. Kazatel je může uchopit za hlavu a vykřikuje, "Budiž uzdraven!" To uvolní psychickou energii, a pro mnohé přivodí katarzi a očištění. Katarze znamená očištění od potlačených emocí. Jednotliví lidé mohou křičet, padat, nebo dokonce dostat křeče. A je-li katarze účinná, mají šanci, že se uzdraví. Při katarzi (jedna z mozkových fází zmíněných výše), je mozková tabule dočasně smazána a přijímá nové sugesce.

Pro někoho může být uzdravení trvalé. Pro většinu to budou tak čtyři dny po které vydrží hypnotiká sugesce daná subjektu v somnambulním stavu. Dokonce když uzdravení nevydrží, pokud se vrací dotyční každý týden, síla sugesce může průběžně problém potlačovat ... nebo občas může maskovat skutečné problémy které mohou nakonec napáchat velkou škodu.

Neříkám že nedochází ke skutečným uzdravením. Dochází. Možná že dotyčný byl připraven zanechat negativní činnosti která působila jeho potíže, možná to byla Boží práce. Lze to ale vysvětlit se současnými znalostmi funkcí mozku a mysli. Techniky se liší chrám od chrámu. Mnoho používá k vyvolání katarze "mluvení jazyky", zatímco příslušná podívaná vytváří vzrušení a poutá pozornost.

Použití hypnózy v různých náboženstvích je sofistikované, a profesionálové ujišťují, že se stává dokonce ještě efektivnějším. Jeden člověk v Los Angeles navrhuje, staví a přestavuje mnoho kostelů po celé zemi. Říká duchovním co potřebují a jak to používat. Tento člověk ukazuje, že sbírky a finanční příjmy budou dvojnásobné, pokud duchovní použijí jeho instrukce. Sám připouští, že 80 procent jeho snažení se týká osvětlení a zvukového systému.

Vlivný zvuk a náležitě použité osvětlení má základní význam při navozování změněných stavů vědomí -- sám jsem je léta používal ve svých seminářích. Moji účastníci byli ale plně seznámeni s procesem který podstupují a s tím co od něho mohou očekávat.