Jste zde

 

Náboženské organizace

Manipulace = sekty?

Manipulace = sekty?
Chceme účinně čelit manipulaci nebo jen nálepkovat některé fenomény které nás obklopují? Přidejte se k diskusi! S politováním konstatuji že jsem v českém internetovém moři nenalezl objektivní erudovaný a komplexní pohled na problematiku sekt. Základním problémem je samotná definice pojmu sekta. Dalším je skutečnost že v naší zemi působí mnoho osob jež si osobují právo škatulkovat různé fenomény které je obklopují. Pozorný čtenář si jistě... více

Slovanské bohyně a bohové

Slovanské bohyně a bohové
Ačkoli slovanští bohové a bohyně patří na naše území do naší historie a jejich jména občas používáme nikdy jsem  nich nic neslyšela nečetla a vlastně jsem se o ně ani nezajímala. Až na psychoterapeutickém výcviku jsem se seznámila se slovanským panteonem a byla to láska na první pohled. Fascinovaly mě nejen jména která znám ale také příběhy spojitosti a samozřejmě také možnosti využití slovanských bohů v psychoterapii. Dlouho jsem sháněla knihu... více

Balvan na cestě věřících

Setkal jsem se mnohokrát hlavně u praktikujících křesťanů s názorem na ukřižování Ježíše Krista: Ukřižování bylo světově důležitou událostí " smíření Božství s lidstvem" tedy děj chtěný a tím pádem oslavovaný ke kterému se vztahuje všechno hlubší náboženské myšlení kterým Kristus na sebe údajně vzal tíhu všech hříchů světa (potažmo lidí). Každý skutečně vážně hledající člověk který je schopen o tom jen trochu nezávisle... více

Pravá tvář křesťanství

Když se řekne křesťanský Bůh každému naskočí před oči jiný obrázek. Někteří (a to především ti kdož mají rádi pohádky) si Boha představí jako poněkud senilního dobromyslného staříka který sedí na obláčku houpe nohama a nad případnými špatnostmi benevolentně mávne rukou. Jiní zase vidí Boha jako krutého despotu který o nás ví vše a kdykoliv když se cítíme šťastni uštědří nám takovou ránu která nás srazí k zemi. Ale jaký je vlastně... více

Tradiční hledání víry

Zdá se že už v době předhistorické lidé věřili v nějakou sílu nebo síly mimo ty které mohli vidět a na které si mohli sáhnout. Neandrtálec zřejmě věřil v posmrtný život když do hrobů zemřelých umisťoval obětní potraviny a pazourek k lovu. Také cromagnonský člověk zanechal důkazy o své víře v nadpřirozeno jak vidíme v praktikování rituálů plodnosti v kouzlech na požehnání lovu a v obranných zaklínadlech na ochranu před zemřelými. Později byly... více

Křesťanství

Křesťanství je založeno na životě Ježíše Krista a představuje největší náboženství na světě s více než 15 miliardou věřících. Ježíš byl Žid který se narodil kolem roku 7 př. n. 1. a který hlásal že království Boží přijde v budoucnosti ale že se už také projevuje v přítomnosti. Přestože se Ježíš považoval za naplnění židovského Starého zákona odmítl židovské očekávání nacionalistického mesiáše. Místo toho přišel na zem jakožto... více

Židovství

Pro židovství je klíčové přesvědčení že Bůh si vyvolil Izrael za svůj národ tím že s nimi uzavřel zvláštní smluvní vztah. Jahve (stvořitel a jediný Bůh) vysvobodil Izrael ze zajetí v Egyptě a pak na Sinaji uzavřel s Izraelity úmluvu. Podmínky této úmluvy jsou zachyceny v Tóře (prvních pěti knihách Starého zákona) která zaznamenává historii smluvního vztahu Boží působení po mnoho generací židovské historie a etického chování které Bůh od svého... více

Taoismus

Základní principy byly shrnuty a formulovány v jednotném filosofickém systému Tao. Za jeho zakladatele se považuje mudrc Lao-c' neboli Starý mistr pravděpodobný autor Tao-te-ťing (Kniha o Tao a ctnosti) - základní posvátné knihy taoismu. Taoismus označuje za prapůvodce všeho (jakéhosi univerzálního systému jenž zahrnuje vše včetně nás) jednotu a stejnost. Neuznává Boha jako tvůrce všeho a tedy ani nadřazenost ducha nad hmotou. Neexistuje v něm ani rozdělení světa... více

Islám

Islám znamená vzdát se neboli podřídit se vůli jednoho Boha Alláha. Základní vyznání islámu je: "Není Boha kromě Alláha a Muhammad je jeho prorok." V roce 610 n. I. přinesl anděl Gabriel proroku Muhammadovi první z mnoha zjevení od Alláha. Nakonec byla tato zjevení sebrána do svatého písma koránu jenž je považován za doslovné slovo Boží. Korán konkrétně popisuje vnitřní přesvědčení a mravní požadavky kladené na věřící. Pět pilířů islámu vyžaduje... více

Hinduismus

Žádný projev víry se nezdá tajemnější a někdy i neprůhlednější než hinduismus. Hinduismus je považován za nejstarší světové náboženství a může se datovat až do předhistorické doby. Někteří jej nazývají "muzeem náboženských přesvědčení" nebo "encyklopedií náboženství" neboť obsahuje širokou škálu praktik a názorů z nichž mnohé si vzájemně protiřečí. Hinduismus nemá jediného zakladatele sjednocené učení ani ústřední organizaci která... více

Stránky