Jste zde


Židovství
Doktorka.cz

Pro židovství je klíčové přesvědčení, že Bůh si vyvolil Izrael za svůj národ tím, že s nimi uzavřel zvláštní smluvní vztah. Jahve (stvořitel a jediný Bůh) vysvobodil Izrael ze zajetí v Egyptě a pak na Sinaji uzavřel s Izraelity úmluvu. Podmínky této úmluvy jsou zachyceny v Tóře (prvních pěti knihách Starého zákona), která zaznamenává historii smluvního vztahu, Boží působení po mnoho generací židovské historie a etického chování, které Bůh od svého národa očekává.

 

Naplňováni Tóry je známkou věrnosti židovského národa svému Bohu. Bohaté tradice a historie židovského národa hrají klíčovou roli v každé z jeho tří teologických škol: ortodoxní, konzervativní a reformní.


Na rozdíl od hinduistického přijímání mnoha božstev nebo Buddhova neuznávání žádného boha židovský monoteismus vedl k vroucí víře v jednoho Boha, Jahveho. Na rozdíl od obou východních náboženství, která zdůrazňují zájmy mimo tento svět, židovství vyznává Boha, který jedná v dějinách a v životě svého národa. V židovské víře je kladen menší důraz na metafyziku a na učení, které se týká posmrtného života, než na každodenní odpověď Židů na zvláštní úmluvu, uzavřenou mezi Bohem a jeho vyvoleným národem. Židovskou víru slaví více než 18 milionů lidí.
Uvedeno ve spolupráci se serverem www.doktorka.cz