Jste zde

 

Staré civilizace

Pohádka jménem Atlantis

Pohádka jménem Atlantis
Dávno pradávno před mnoha tisíci lety žili lidé v moři na velkém ostrovním kontinentě. Obývali domy jejichž stěny tvořily kvetoucí keře živili se nádhernými chutnými plody a žili v souladu se zvířaty která byla krásnější a pestřejší než dnes. Lidé ke své přepravě používali lodě jež se vznášely ve vzduchu. Ohnivé krystaly vytvářely neviditelné energetické systémy pokrývající formou sítě celou Zemi.Lidé v Atlantidě byli urostlí a pružní a... více

Tajemství Etrusků - mumie ze záhrobí

Jazyk mrtvého národa Etruskové se sami nazývali Rásna Rasenna a Řekové je nazývali Tyrsenoi. Pokud jde o jejich písmo platí to samé co bylo napsáno o jejich původě neboť i přesto že bylo rozluštěno všech 27 písmen etruské abecedy jejich jazyku s výjimkou několika slov vůbec nerozumíme. Víme že se vyvinulo z řecké abecedy že má některé elementy písma maloasijských národů a že se někdy musí číst zprava doleva. I když se nedá říci že etruský jazyk... více

Tajemství Etrusků - Etruskové promlouvají

Na to abychom porozuměli dávno mrtvému jazyku Etrúrie je nutné aby se našla biling-va etruský nápis s paralelním překladem do latiny nebo egyptštiny. "Objev i jediného takovéhoto nápisu by způsobil revoluci ve vývinu našeho zkoumání" řekl roku 1956 přední italský etruskolog profesor Massimo Pallottino. Od tohoto výroku však uplynulo takřka půl století a nic nenaznačuje že by se situace změnila i když stále zůstává naděje že se etruský nápis s překladem... více

Tajemství Etrusků - záhadná minulost

Byla hluboká noc. Plameny smolných pochodní se za tichého praskání zmítaly a tmavé stíny přebíhaly po stěnách vyložených terakotovými deskami. V jediné místnosti dřevěného chrámu stojícího na pódiu se schodištěm s řadou sloupů v průčelí a bohatou sochařskou výzdobou v čele a na hřebeni střechy se odehrával jakýsi zvláštní obřad. Okolo kamenného oltáře stálo několik mužů a upíralo své pohledy na vousatého muže před bronzovou sochou boha Tinia... více

Náboženství Peru II. - moderní šamanismus

Pokud vezmeme v úvahu že většina peruánské populace žije na hranici existenčního minima a v jejích žilách koluje indiánská krev pak místní popularita šamanismu a lidového léčitelství není překvapujícím jevem. Tradice přírodního léčitelství je stará 3000 let a také dnes se může každá indiánská komunita pochlubit svým curandero (španělsky "léčitel") který využívá poznání nasbírané generacemi předků. Curanderos navíc představují lacinější... více

Náboženství Peru I. - říše Inků

Psát o Peruáncích znamená psát o lidech s velkou afinitou k náboženství. Uvědomil jsem si to během mnoha návštěv tamějších katolických svatyní které pulzovaly životem bez ohledu na to zda se v nich právě konala bohoslužba nebo probíhal čas mezi jednotlivými obřady. Domnívám se že aktivita zdejších katolíků pramení z dvou stejně závažných důvodů. Tím prvním je samotná latinsko-americká církev která na rozdíl od církví na starém kontinentě vždy... více

Keltské pokrmy kořeněné (nejen) pověrami, bájemi a kouzly

Čím to že ze všech národů které prošly Evropou před příchodem Slovanů nás nejvíce přitahují a zajímají právě Keltové? Je to tím že toho o nich víme tak málo? Může to být tím že absence písemných záznamů o této kultuře byla nahrazena nespočtem bájí a pověstí jež se ústně tradují dodnes? Což takhle si pár těchto pohádek přečíst a zakusovat k tomu pravou keltskou krmi podle starodávného receptu? Existuje jeden starý anglický jazykolam: She sells... více

Druidové - kněží národa, který vyšel z temnot

Je velmi těžké pátrat po stopách Keltů protože nezanechali žádné písemné záznamy. Při výzkumu jejich dějin jsou archeologové a historici odkázáni na archeologické nálezy a antické spisy. Při výkladu náboženských představ Keltů se čerpá především ze starých pověstí a mýtů z nichž byly mnohé sepsány až ve středověku. Není ani vůbec jasná otázka kdo to vlastně byli Keltové. Národ který takto dnes označujeme není v antických pramenech vůbec... více

Zamyšlení o legendární zemi zvané Atlantida

Kdo by o ní neslyšel. Mytická opředená tajemstvím legendární Atlantida. Je to jen mýtus stvořený starověkými básníky nebo skutečná tajemná země pro své výboje a magické praktiky odsouzená k zániku a zničená rozzlobenými bohy? Je to jen vyspělá kultura založená na vysoké esoterice a magii nebo pod vlivem mimořádné erupce zatopený ostrov? Historické prameny se hodně rozcházejí nejen ohledně její podoby geografického umístění ale také o době jejího... více

Kdo to vlastně byli druidové?

Kelti - nebo také Galové - bylo označení starověkých příbuzných etnických skupin indoevropského původu které od poloviny 2. tisíciletí př.n.l. osídlili jižní části střední a západní Evropy - od Čech až po Francii. Jejich etnogeneze byla ukončena na přelomu 2. a 1. tisíciletí př.n.l. Z jazykového hlediska měli spoustu společných znaků s Italiky na jihu a Germány na severu. Keltové byli nositeli laténské kultury. * * * * *  Najděte si jaké jste znamení v... více