Jste zde


Tajemství Etrusků - Etruskové promlouvají
Dr. Miloš Jesenský

Na to, abychom porozuměli dávno mrtvému jazyku Etrúrie, je nutné, aby se našla biling-va, etruský nápis s paralelním překladem do latiny nebo egyptštiny. "Objev i jediného takovéhoto nápisu by způsobil revoluci ve vývinu našeho zkoumání," řekl roku 1956 přední italský etruskolog, profesor Massimo Pallottino. Od tohoto výroku však uplynulo takřka půl století a nic nenaznačuje, že by se situace změnila, i když stále zůstává naděje, že se etruský nápis s překladem přece jen objeví. Bude to v troskách některého z dávno mrtvých měst, nebo v temnotách dosud neznámé etruské hrobky? Nebo někde na dně kulturních vrstev pod ulicemi, náměstími, kavárnami či přímo pod římským Fórem, odkud vládli v časech první slávy Věčného města právě Etruskové?

 

Giovanna a Franco Oscottovi patří k oněm výjimečným a zkoumavým typům, které nemohla uspokojit pouze možnost, že v buducnosti dojde k odkrytí dějin tajemného národa jen archeologickým a lingvistickým rozborem. Rozhodli se proto začít vlastní výzkum, odlišný od práce s lopatkou a štětci v terénu, nebo klávesnicí počítače v pracovně. A zdá se, že podle výsledků popsaných v jejich společné knize Etruskové promlouvají, neboli objevení jazyka Etrusků, se jim skutečně podařilo nepředstavitelné. V sérii experimentů Giovanna Oscottová i přes to, že předtím nedisponovala žádnými vědomostmi o jazyku Etrusků, zapsala formou automatického písma množství slov, ze kterých zhruba polovinu označili přední vědci za správné a zbytek nedokázali rozluštit.


Giovanna a Franco
Dříve než se pustíme do popisu zkoumání obou italských experimentů, povězme si pár slov o jejich životě. Giovanna je původní profesí chemická inženýrka, která po automobilové nehodě překonala klinickou smrt a její senzibilní schopnosti, které projevovala už předtím se tímto ještě prohloubily. Tato neobyčejná žena disponuje telepatií, právě tak jako různými formami jasnovidectví, když dokázala lokalizovat mnohé etruské hrobky odkryté v místech, která vyznačila. Praktikuje psychometrii, díky které dokáže při dotyku s předmětem nebo jeho částí či obrazem popsat jeho původ, majitele a historii. Její výjimečné schopnosti překračují rámec jmenovaných parapsychologických jevů, ale ty souvisí s naším problémem pouze okrajově. Spolu s Frankem, který je konstruktérem, žijí v Římě.


Přestože oba manželé původně studovali na univerzitě archeologii, dokud studium nepřerušili a nevybrali si jiné obory, zájem o archeologii a historii u nich přetrval. Po první knize, která se týkala tajemství egyptské sfingy v Gíze, se v sedmdesátých letech vrhli na tajemství fascinující civilizace Etrusků. Společně s už nežijícím profesorem Benedettem sestupovali do kobek etruských hrobek pod navršenými mohylami. V pochmurném interiéru pod oblouky spočívajících na zdobených pilastrech prostorných pohřebních komor, mezi stěnami s výjevy vyznačujícími se pozoruhodnou invencií a skvělým koloritem, vcházela Giovanna do jiného stavu vědomí, když hovořila o původním vzhledu etruských staveb a vyprávěla příběhy z dávné historie. V roce 1982 se kvalita mimosmyslového kontaktu zlepšila natolik, že došlo i k navázání kontaktu: tajemný národ promluvil!


Sedm mužů a osm žen
Přestože je to těžko uvěřitelné, hovoří výsledky jednoznačně. Během čtyř měsíců Giovanna dostala při změněném stavu vědomí od mrtvých Etrusků údaje v jejich neznámém jazyce. Diktují jí celé věty, později je překládají do moderního italského jazyka a později i poučují o výslovnosti. Kromě toho informují Giovannu o věcech, týkajících se jejich života a civilizace.


Kdo byli tito informátoři, kteří o sobě hovořili v dávno zapomenutém jazyce, aby vzápětí překládali význam svého poselství také lidem dneška? Podle záznamů z jednotlivých seancí šlo o sedm mužů a osm žen. Někteří podali i informaci o době, kdy žili (dva muži pocházeli z 3. století př. Kr., dvojice žen z 5. století př. Kr., dva muži a tři ženy ze 4. století př. Kr. atd.). Současně se i představili. Maia pocházela ze Sutri, Prisca z Cere, Taia z Veio, Vetia z Cere, Lisia z Veio, Felsinea ze Sutri, Rea z Falerie a Caia z Cere. Muži byli: Ruphus a Cleito z Vetulónie, Thume z Cere, Aulo z Cere, Rasna ze Sutri, Tatius z Falerie a Larth z Volterry.


Metodou použitou při kontaktování bylo automatické písmo, rozhovor v tranzu, místem obvykle nekropoly di Cervetri, Sutri, Veio., S. Maria di galerie aj. K prvnímu kontaktu Oscottovců s dávno mrtvým světem starověku došlo prostřednictvím automatického písma s Ruphusem, který žil v 3. století př. Kr., ve Vetulónii. Ruphus zdůraznil, že se pokusí, aby médium zapsalo jeho slova přesně. Šlo o následující větu v etruském jazyce: CHI CAPR VETNA CAL RUFI CLAN VEVE TAURE, což znamená TŘETÍHO DUBNA VE VETULÓNII CAL, SYN RUFUSAL, BYL (uložený) DO HROBU.
Uveřejněno ve spolupráci se serverem www.eugenika.sk