Jste zde

 

Keltská mystika

Keltský horoskop - Jaký strom, taková povaha

Keltský horoskop - stromoskop
aneb Co učili druidové I dávní Keltové měli své zvyky a tradice (více v článku keltská historie). Věřili v nadpřirozeno a měli svůj vlastní keltský horoskop. Protože Keltové byli hodně spojeni s přírodou vychází keltský horoskop nebo chcete-li stromoskop právě ze stromů. Keltští druidové se snažili vyčíst osud nikoliv z hvězd ale spojili narození člověka s určitým druhem stromu. Keltské věštby střídají celkem sedmnáct různých stromů za... více

Historie druidské tradice

Pokud se chceme zaobírat historií druidství musíme cestovat časem dál než si myslíme. Druidové to není jen Klasické období ale i jejich minulost - dobu před klasickým obdobím a samozřejmě budoucnost. Proto-druidové: rané období V první řadě je třeba říci že druidské učení nebylo nikým založeno narozdíl třeba od Buddhismu apod. A byly to právě šamanské tradice kultur západní a střední Evropy které formovaly druidskou tradici. Tradice se nevynořila... více

Cypřiš (Chamaecyparis)

Mytologie Spíš než jako strom jste vy lidé vždy chápali jako čeleď cypřišovitých do této čeledě jste zařadili čtyři rody Cupresus Chamaecyparis Thuja a Juniperus. Rod Juniperus (jalovec) nejvíce uctívali germánské národy. Podle starého německého pořekadla se má před jalovcem sejmout klobouk podobně jako před bezem pokleknout. Dle starých tradic jste jalovec používali k čištění těla a domu a to vykuřováním. Vykuřování jste používali i při léčení... více

Jedle (Abies)

Mytologie Jsme stálezelené stromy především jedle a smrk a ve vašich dějinách jsme měli vždy. Na zimu neopadáváme a proto ve vašich očích představujeme věčně trvající síly života a zaručujeme příchod jara a světla. Vlastně znovuzrození všech sil. Téměř ve všech kulturách nás nerozlišujete na jedli nebo smrk a to jak z praktických tak i duchovních hledisek. Vždy jste nás uctívali jako jeden strom. V některých kulturách nás najdete jako o smrk (např... více

Jilm (Carpinus)

Mytologie Jsem mezi lidmi velmi vážený strom. Bohužel díky civilizaci jsem silně ohrožený. Již ve starých spisech Edd lidé psali že lidstvo bylo stvořeno ze dvou dřev z jasanu muž a z jilmu žena (obecně vy lidé říkáte její jméno Emila je odvozeno z Almya což je jilm). V severských kultůrách nás uctíváte jako jednoho z Varträd - strážce domu a dvora ale také branou mezi světem lidí a přírodních andělů. Již staří francouzy pod námy konaly důležitá... více

Keltské myšlení a uctívání

Publikace je zaměřena na tzv. keltský stromový horoskop. Záměrně uvádím tak zvaný. V dostupných publikacích můžeme najít Stromový kalendář a keltský stromový horoskop. Musím však uvést že se jedná pouze o domněnky a přesné znění nelze zrekonstruovat protože keltové vlastně jejich kněží - druidové své poznatky a učení nezapisovali ( bylo však nalezeno pár útržků z kterých je zřejmé že existovaly stromové kalendáře a horoskopy) ale sdělovali si... více

Historie Keltů na Moravě a ve Slezsku II.

Přelom Halštatu a Laténu (kolem roku 500 - 450 př. n. l.) Dovolím si zde citovat knihu Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku od Jany Čižmářové (Libri 2004) : "Podle svědectví archeologických pramenů bylo moravské území zasaženo podunajským invazním proudem Keltů již v počátkem a v průběhu 5. stol. Druhá vlna ho obsadila v první polovině 4. stol. Byl to kmen Bójů." Ale nebyl to jediný kmen který moravském území existoval. Hovoří se o kmenu Kotinů... více

Historie Keltů na Moravě a ve Slezsku I.

Keltové byli první obyvatelé naší země které známe jménem vzhledem k tomu že mapuji keltský odkaz na Moravě jsem se rozhodl že popíši zde i jejich historii kulturu kmeny archeologické nálezy a další… * * * * *  Najděte si jaké jste znamení v keltském horoskopu. * * * * * Logicky začneme keltskou etnogenezí a od jejich předků se prokoušeme až na vrchol keltské kultury. Ale musím upozornit že tu nenajdete skoro nic co by se týkalo keltského působení... více

Snová cesta II.

Volné pokračování mého minulého článku snová cesta. Upozorňuji že oba články jsou smyšlené. Tento nepojednává o konkrétním tématu ale je zaměřen na druidství jako celek... Je škoda že nejde vrátit čas… Věci a zážitky co člověk prožil a které byly tak krásné by mohl prožít znova či se k nim vracet brát v nich další inspiraci a sílu… Přistihl jsem se přemýšlím nahlas. Od mého zážitku kdy jsem usnul v knihovně a zdál se mi sen tak živý... více

Snová cesta I.

Tento článek obsahuje symboly trojnosti. Původně jsem ho chtěl napsat normálně ale nakonec se to nějak zvrtlo a napadlo mě že to napíšu jako vyprávění. Posuďte jak se mi to povedlo... Sedím u stolu již několik hodin a stále studuji texty prvních mnichů z Iony kteří napsali text zhruba v 6.stol. n.l. Dívám se na nádherné obrázky s keltskými motivy - jsou to většinou různé pletence a triskeliony - symboly trojnosti. Trojka byla pro Druidy a Kelty posvátným číslem... více