Jste zde


Cypřiš (Chamaecyparis)
Jiří Janočko

Mytologie
Spíš než jako strom jste vy lidé vždy chápali jako čeleď cypřišovitých, do této čeledě jste zařadili čtyři rody Cupresus, Chamaecyparis, Thuja a Juniperus. Rod Juniperus (jalovec) nejvíce uctívali germánské národy. Podle starého německého pořekadla se má před jalovcem sejmout klobouk podobně jako před bezem pokleknout. Dle starých tradic jste jalovec používali k čištění těla a domu, a to vykuřováním. Vykuřování jste používali i při léčení zvířat. Kouř s hořícího jalovce má očistné a léčebné účinky. Z jeho dřeva se často vyřezávali amulety a hole, ale i větve jalovce lidé používali k ochraně před zlými duchy. Ve Skotsku lidé před svým prahem pálily dřevo jalovce, aby udrželi nechtěné duchy od prahu svého domu. Tato tradice se prováděl o svátku Samhain (Dušičky). V Bavorsku a na Šumavě byl jedním ze stromů, z kterého se vyráběly pruty života.

Původní obyvatelé Severní Ameriky používali různé druhy cypřišovitých při svých oslavách a rituálech. Nejčastěji obřadní místo vykouřili šalvějí a kouřem s cypřišového dřeva přivolávaly duchy. Často docházelo k využívání cypřišů při pohřebních obyčejích a jako hřbitovní strom. Jako hřbitovní stromy jsme byly užívány, protože jsme spojovány s božským světlem a nebesy. Nejsme stromem podsvětí. Naše stále zelené listy jsou symbolem zmrtvýchvstání. Na Peneloponéském poloostrově byl Cypřišový háj zasvěcen Asklepiovi (starořecký bůh lékařství). Mezi stromy tam staří řekové volně chovali hady zasvěcené bohovi. Ve Fíliu byl cypřišový háj místem, kde se lidé schovávali před spravedlností a hledali zde politický azyl. V Knize králů (perský národní epos sepsaný kolem roku 1000) hovoříte o proroku Zarathuštra. Prorok vysadil cypřiš ve svém chrámu s věčným ohněm v Kešmaru.

Ze semínek, které přinesl z ráje vyrostly dva stromy. Snad zrovna tyto dva cypřiše byly Slunečním stromem a Lunárním stromem. S těmito stromy se setkal Alexandr Veliký. V jiném zdroji o Alexandrovi uvádíte, že k němu v Persii přistoupil tajemný muž, který mu ukázal cestu k posvátné hoře. Po dlouhém výstupu stanul Alexandr před stromovou svatyní, kde byl samčí cypřiš pojmenován Mithra (Strom Slunce) a samičí strom Mao (Strom Luna). Přistoupil ke stromům a oba políbil. Poté jim obětoval zeptal se na svou budoucnost. Stromy mu sdělily věštbu, ve které úspěšně dobude Indii a záhy zemře v Babylonu. Tato věštba byla naplněna. Chalát Al-Mutawakil ze Samary jeden z těchto stromů (1450 let starých) v roce 846 porazil. Za tento skutek byl potrestán - zavražděn.

Podle čínské taoistické tradice lidé převezmou naše síly (cypřiše), pokud budou žvýkat jeho pryskyřici.

V Japonsku jste zvolily nejuctívanějším stromem sugi, jehož překlad většinou zní cedr japonský. Ve skutečnosti to však je nepravý cypřiš kryptomeria japonská. Často ho najdete vedle buddhistických klášterů a šintoistických svatyní. Ve staré pověsti Orosu uvádíte posvátný strom sugi, který mluví ve větru. Za bezvětří prosí ptáky o doručení jeho poselství. Jedná se o krále lesa, který když je zraněn bývá vyléčen ostatními stromy, které se kolem něho v noci shromáždí a léčí jeho rány. Zde také nalezneme tradici šinrinjoku - lesní koupel.

Jedná se o koupel v čistém lesním vzduchu. Největší vliv na blahodárné ovzduší mají dva stromy sugi a hinoki (Chamaecyparis obtusa). Nejpopulárnější se stala tato koupel v době kdy jste zjistily, že zejména jehličnany obsahují fytoncidy - přírodní antibakteriální látky. V 7. století v Japonsku vedla nejvýznamnější cesta mezi šógunskou svatyní a mauzoleem Nikkó Tóšógú a královskou rezidencí Edo. Dodnes na úseku dlouhém 35,5 km, chrání návštěvníky na 13000 ks stromů. Jedná se o nejdelší alej na světě. Vždy jsme byly a jsme (především náš rod Juniperus) pruty života, symbolem plodnosti a ochrany. Ochraňujeme Vás před zlými duchy a nežádoucími vlivy. V řeckých rituálech jsme byli zasvěceni bohyni podsvětí Hekaté. Vlivem své ochrany a zároveň zasvěcení podsvětí se dá říci, že jsme spojnici mezi vyšším a nižším vědomím.

Cypřiše vždy opěvujete a náš nádherný tvar symbolizuje cestu mezi vyšším a nižším já. Pokud jste připraveni nechte se vést, dovedeme Vás k vyšším cílům a zároveň Vás udržíme pevně nohama ne zemi.