Jste zde


Snová cesta I.
Druid Pavel

Tento článek obsahuje symboly trojnosti. Původně jsem ho chtěl napsat normálně, ale nakonec se to nějak zvrtlo a napadlo mě, že to napíšu, jako vyprávění. Posuďte jak se mi to povedlo...

Sedím u stolu již několik hodin a stále studuji texty prvních mnichů z Iony, kteří napsali text zhruba v 6.stol. n.l. Dívám se na nádherné obrázky s keltskými motivy - jsou to většinou různé pletence a triskeliony - symboly trojnosti. Trojka byla pro Druidy a Kelty posvátným číslem a znamenala hodně věcí např. druidské učení o 3 úrovních bytí nebo o třech fázích života. Dále pak se v některých končinách druidské učení rozdělovalo na 3 stupně - Bardy, Ovaty a Druidy. I triády - pokladnice moudrosti - mají vždy trojí význam ( ale existují i "tetrády"). I ve wydě existuje učení o trojnosti. Jsou to 3 energetická centra - vitální, emocionální a mentální, samotná Wyda , co se cviků týče má 3 stupně: posílení, harmonizace a sjednocení těchto center. Cítím se již docela unavený a ospalý. Svíčka na stole už pomalu dohořívá. Unavené oči spočinou na jednom obzvlášť zvláštním triskelu, už jej ani moc nevidím, protože mi klesají víčka… usnul jsem a zdá se mi sen, který je tak živý, jako skutečnost sama…

…jdu po lesní pěšince, prohlížím si okolí. Kolem jsou snad jen samé duby, procházím se dubovým hájem, vnímám vůně lesa a trávu pod nohama, je to tu kouzelné. Stezka najednou začíná stoupat do kopce a já nakonec vylézám na kraji menší lesní louky. Naproti mně již vykračuje starší Druid, má na sobě bílé roucho, dlouhé vousy a ve dlouhých vlasech se začíná objevovat lysina. Vítá mě a říká: "Ty jsi určitě ta návštěva, kterou čekám z Erinu, od mého přítele Calatina…". "Ano jsem to já" odpovídám a usmívám se. Druid říká: "Já jsem Agarix, přítel tvého strýce Calatina, tak co je nového v Erinu?" "Nic, vše při starém" odvětím. Agarix říká, že po dobu mé návštěvy se budu i trochu vzdělávat, abych nezahálel.

Druhý den vstáváme časně a jdeme s Agarixem do dubového nemetonu. Jdeme zřejmě po frekventované pěšině, protože je dost vyšlapaná. Přicházíme na místo, kde je stromů míň a uprostřed je velký majestátný dub. Přicházíme k němu a Agarix ukazuje rukou do koruny a říká: "Tak, jak má tento posvátný dub 3 hlavní větve, tak i lidský život má tři části - smrt, zrození a život. Smrt je pouze smrt těla a opuštění hmotného světa a na to navazující pobyt v zásvětí. Smrt ve skutečnosti neexistuje. Je to jen další cesta. Zrození je to samé jako umírání, ale v obráceném významu. Život je bytí ve hmotě, na konci tohoto hmotného života tělo umírá a duše se vrací do zpět do zásvětí. Je to takový koloběh… rozumíš tomu?"

"Ano." "Dobře…" Procházíme se ještě po posvátném lese a Agarix mi říká, že zítra mě seznámí s dalšími Druidy v jeho komunitě. Vracíme se do vesnice a vstupujeme do Druidovy chatrče, která leží na kraji vesnice. Stěny má vypletené z proutí a vytřené mazaninou a na střeše jsou snopy režné slámy. Uvnitř je zařízená skromně, je tu něco jako postel, ohniště a nad ním otvor ve střeše na unikající kouř, druidova hůl opřená o stěnu, několik zvířecích kožešin na posteli, keramika a další nádoby. Ze chatou má Agarix včely a od nich si bere med a vosk pro celou vesnici.

Další den ráno jdeme podél potoka na opačnou stranu lesa a vylézáme na velký, skálami posetý kopec. Na kopci je zcela jistě druidská svatyně. Je tu pár kamenů a kamenný stůl, místo je kolem dokola kryté stromy,ale je odsud trochu vidět do kraje a na východ slunce. Čekáme poblíž svatyně a starý Druid mi říká, kdo že to přijde… "jeden je teprve učedník na stupni Bardů - to je první stupeň druidství u nás, někde mají stupňů 7 a říkají jim věky, jinde zase ne a mají tento systém jaký máme i my. Bardové studují poezii, hru na harfu, základní aspekty tradice, učení o starých příbězích a bájích, umění satiry a pečují o mluvené slovo keltského lidu.

Druhým stupněm jsou Ovati. Vyznají se v léčení, bylinkách, věštění a dalších esoterických věcech. Posledním stupněm jsou druidové - kromě toho, že mají znalosti předchozích dvou stupňů, tak se věnují filozofii, soudcovství, někteří jsou rádci kmenových náčelníků nebo velekrále (v Irsku a Anglii) a někteří také vychovávají mladé příslušníky vládnoucí vrstvy." Povídali jsme si ještě chvíli a návštěva ze sousední vesnice již dorazila. Agarix se starším druidem musí mnohé probrat a já s mladým bardem máme za úkol nasbírat nějaké byliny. Povídáme si přitom a ptám se: "A učíte se i něco specielního z mluveného slova?" "Ano, kromě starodávných příběhů, umění satiry a zpěvu se učíme i triády." "Triády?" "Ano, pokladnice moudrosti. Jsou to taková trojverší, která se zabývají snad vším, od některých částí tradice, přes právo až po různé rady a tak…" "Tak mi nějakou řekni." "Proč ne… z irských třeba 3 dovednosti Irska : duchaplné čtyřverší, melodie harfy, holení tváře. A z waleských třeba… Tři základy úspěchu: odvážný plán, časté cvičení, časté chyby." Po sběru bylin jsme poděkovali a jako dar přírodě za byliny, co jsme si vzali, dali jsme med od agarixových včel.

Uplynulo několik dní a vyrážíme s Agarixem na nedalekou louku, kde jsme se poprvé setkali. Agarix říká: "Ukážu ti několik cviků wydy a řeknu ti jak Wyda funguje." Začíná kolem sebe rozmisťovat kameny do tvaru čtverce, tak, že každý ze 4 kamenů je ve vrcholu čtverce. Cvičí a já poznávám, že se jedná o medvědí cvik, který posiluje vitální pole nacházející se v oblasti pupku. Agarix vstává a ukazuje mi cvik ze druhého stupně wydy - harmonizace polí, jež má za cíl energetická centra v těle harmonizovat - vyrovnat do jedné řady. Ze cvičení poznávám, že se jedná o sekundární harmonizaci emocionálního pole, cvik, který je již pro hodně pokročilé a pro netrénované by byl i náročný na provedení. Nyní mi říká, že mi ukáže poslední cvik ze třetího stupně wydy. Energetická centra jsou již posílená a zharmonizovaná a třetí stupeň má za cíl spojit všechny pole do jednoho velkého okolo těla. Agarix si lehá na záda a s pohybem rukou spojených v pěsti směrem za hlavu zároveň s tímto pohybem zvedá nohy. Vypadá to jako "svíčka", ale s tím rozdílem, že ruce nepodepírají nohy, ale jsou za hlavou spojené v druidskou pěst. Jsem si jistý, že se jedná o cvik spojování nebe a země. Agarix docvičil a ptá se: " Poznal jsi všechny cviky?" odvětím, že ano. "Párkrát jsem viděl mého strýce jak cvičí a taky mi o wydě něco říkal." "Velmi dobře" říká starý druid a vybízí mě, abychom pokračovali dále v cestě.

A začíná mi vyprávět ještě něco o troj-jediných bozích a bohyních. Dokonce říká, že křesťanská nauka o troj-jedinosti zřejmě pochází od druidů, protože se prý v jejich Bibli nikde nevyskytuje. Ale zpět k troj-jediným božstvům. "Bohové, kteří jsou troj-jediní, mají více jmen a vlastností či funkcí, ale stále se jedná o jediné božstvo…"

Probouzím se v knihovně, hlavu mám v knize s tím zvláštním triskelem - symbolem trojnosti a zjišťuji, že to byl jen sen… Vzápětí mě ale napadá, že i nepřátelé Keltů se o nich zmiňují ve spojitosti s triádou. Ihned začínám hledat knihu od Caesara, Zápisky o válce Galské, nacházím ji a čtu…

…V celé Gallii jsou pouze dva stavy lidí, kteří něco znamenají a těší se vážnosti, neboť obecný lid je pokládán téměř za otroky. Sám se o své újmě nepopuští do ničeho, k poradám není přibírán vůbec (pro pozorovatele uvyklého římské demokracii to muselo být nepochopitelné). Skoro každý, když ho tísní dluhy nebo zmáhají neúnosné daně, trpí-li příkořím mocnějších, sám se dává do otroctví. Urození mají pak nad takovými všecka práva stejná jako u nás pán nad otroky. Z uvedených těch dvou stavů jeden jsou druidové, druhý rytíři.

Druidové jsou činní v bohoslužbě, obstarávají státní i soukromé oběti, vykládají náboženské otázky. K nim se mladí do učení jen hrnou. Jsou u Gallů ve velké vážnosti. Rozhodují obyčejně o všech sporech, veřejných i soukromých. Oni také vynášejí rozsudek, byl-li spáchán jakýkoliv zločin, stala-li se vražda, je-li spor o dědictví, o hranice - a stanoví odměnu i tresty. Nepodrobí-li se kdo jejich nálezu, ať soukromý občan, ať národ, vyloučí ho z bohoslužeb, což je u nich nejtěžší trest. Koho stihne taková klatba, je pokládán za bezbožníka a zločince, každý se mu vyhýbá, vystříhá se s ním stýkat a slovo s ním promluvit, aby se ze styku s ním neposkvrnil. Domáhá-li se takový u soudu práva, nevydá soud nález, také se nepodílí s jinými na žádném čestném úřadu. Všem druidům stojí v čele jeden, který má mezi nimi nejvyšší moc a vážnost. Zemře-li, buď se stává jeho nástupcem ten, který z ostatních nejvíc vyniká důstojností, nebo je-li více takových sobě rovných, je volen hlasováním druidů. Někdy dokonce zápasí o prvenství soubojem se zbraní v ruce. V určitou roční dobu zasedají druidové k soudu na posvěceném místě v území Karnutů, kterýžto kraj se pokládá za střed Gallie. Sem se sejdou odevšad všichni, kdo mají jaké spory, a poslušně se podrobují jejich nálezům a rozsudkům… (vypůjčeno z webu druid.euweb.cz)

Plný znalostí již odcházím s knihovny a přemýšlím o posvátnosti triády…Poznámky:
1. jména jsou smyšlená, nebo od někud vzatá (Calatin - Táín Bó Cúilange)
2. napište mi do návštěvní knihy, co si myslíte o tomto druhu vyprávěcích článků a jak se Vám líbíl. Děkuji.Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Druid Pavel

Zaměření: Keltská druidská tradice, šamanismus, krajinná léčba, cestování po keltských a jiných mystických místech, cvičení wydy a jógy, meditace...

Kontakt: www.druidstvi.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více