Jste zde


Zamyšlení o legendární zemi zvané Atlantida
Sofie Danae

Kdo by o ní neslyšel. Mytická, opředená tajemstvím, legendární Atlantida. Je to jen mýtus stvořený starověkými básníky nebo skutečná tajemná země, pro své výboje a magické praktiky odsouzená k zániku a zničená rozzlobenými bohy? Je to jen vyspělá kultura, založená na vysoké esoterice a magii nebo pod vlivem mimořádné erupce zatopený ostrov?

 

Historické prameny se hodně rozcházejí nejen ohledně její podoby, geografického umístění, ale také o době jejího zániku. Někteří vědci tvrdí, že Atlantida byl velký světadíl mezi břehy Ameriky, Evropy a Afriky, jiní jsou přesvědčeni, že se jednalo spíše o ostrov někde v Atlantském oceáně mezi Evropou a Amerikou. Není vzácná ani domněnka, že jižní cíp atlantského kontinentu zasahoval do proslulého "bermudského trojúhelníku", který se nachází mezi Floridou, Portorikem a Bermudami.


Je prokázáno, že atlantská kultura byla vysoce magicky vyvinutá, pravlast hermetismu, ze které se později vyvinula kultura egyptská. Egypt byl prý jednou z nejvyspělejších kolonií Atlantidy a 500 let před její zkázou, která byla jejími mágy předvídána, sem přesídlili její poslední králové.


Hlavní město Atlantidy byla Basileis, ležící na ostrově kruhovitého půdorysu, s centrem obehnaným několika kruhovitými vodními příkopy. Tvořila ho metropole s mosaznou zdí, byl zde mj. královský palác, chrám a Poseidonův háj.


Podle některých pramenů si Atlantovci pomocí velké armády a vyspělé techniky podrobili skoro celou Evropu a kolonizovali řadu zemí v Africe, Asii i v Jižní Americe (podobnost pyramid v Sakkaře a pyramidy téhož tvaru v mexickém Cholulu tuto hypotézu skutečně podporuje). Atlantida disponovala obrovskou armádou a námořní flotilou.


Podle řecké mytologie byli Atlanťané za válku s Athénami potrestáni olympskými bohy zkázou své země. V jiné verzi se tvrdí, že Atlantis byla zničena rozpoutanými magickými silami, které se vymkly kontrole těch, kteří je vyvolali. Kdy k tomu došlo je opět předmětem mnoha sporů a hypotéz. Některé řecké prameny ji datují do doby 9 000 let př. Kr., v Egyptě nalezeném papyru je popisován zánik Atlantidy asi v době 11 500 př. Kr. Z vědeckých výzkumů bylo zjištěno, že asi před 11 500 lety změnil Golfský proud svůj směr vlivem nějaké mimořádné erupce. Kromě toho byly nalezeny podmořské útvary na různých místech Atlantského oceánu, které nasvědčují tomu, že to byly původně stavby.


Moderní archeologie již dlouho pátrá po této zaniklé civilizaci a zřejmě nikdy pátrat nepřestane. Střípky informací ze starých papyrů a záhadných archeologických nálezů, které se nedají přiřadit k žádné dosud známé kultuře, jež vydávají staré hroby a dávno zapomenutá sídliště, spíše otvírají další otázky.


Podle významného německého archeologa a objevitele Tróje H. Schliemanna byla Atlantida kolébkou všech našich kultur. Jaká by byla naše civilizace bez Atlantidy? A jaká by byla naše civilizace pokud by Atlantida nikdy nezanikla? Jak by se změnil chod dějin ve starověku? Jakou historii bychom psali dnes?