Jste zde

 

Náboženské organizace

Buddhismus

Opozice proti pesimismu hinduistického nekonečného kola existence proti přísnému asketismu a nedostatku individuality umožnila rozvoj a popularitu buddhismu. Buddhismus byl založen v šestém století před Kristem v Indii Gautamou Buddhou a dnes má po celém světě více než 300 milionů stoupenců. Někteří odhadují že buddhismus má více než 400 sekt z nichž mnohé se velmi liší ve víře i v praxi. Otci Siddhárthy (Buddhovo původní jméno) místnímu rodovému... více

Poselství z Indie II.

Ale skutečně nejstrašnější zlo a lež kterou nesprávná mentální konstrukce mozku vymyslela z popudu sobeckosti egoismu a z lenosti jsou peníze - Mamon. Avšak z ekonomického hlediska je to úplný nesmysl neboť jako ekonomický faktor pro rozvoj společnosti peníze jsou druhořadé. Primární ekonomický faktor je čas který stanoví všechny ukazatele rozvoje společnosti kde nejvýznamnější ukazatel je produktivita práce. Ukazatele rozvoje společnosti na dnešním... více

Poselství z Indie I.

Upanišady říkají: Aham Brahmasmí. Já jsem bůh. Takže člověk může být bohem. Lidé všech zemí! Odstraňte nesprávnou gastronomii která způsobuje nemoci náboženství peníze vládnoucí oligarchii a politické strany a staňte se neomezenými všemohoucími a superlativními lidmi = bohy. Vytvořte novou civilizaci neomezených všemohoucích a superlativních lidí = bohů třetího tisíciletí. Drahý příteli z... více

Soucítění aneb je v nás "kus Pána Boha"?

Nejde o to brát jméno Boží nadarmo. Jde o otázku zda v nás někde přebývá bytost která dokáže soucítit s někým kdo strádá trpí je nešťastný. Zda tato bytost dokáže zapomenout na sebe uvědomit si plně situaci toho druhého odříci si něco z toho co vlastní dát i z toho mála co má neřku-li dát něco když sama má dost nebo dát víc když sama má hodně. Myslím že nedávné kruté vystoupení vod z břehů a z hrází u nás i jinde na světě tuto... více

Rozprava o roztočení kola zákona

Takto jsem slyšel. Jednou dlel Vznešený v Báránasí v místě zvaném Isipatana v Gazelím háji. Tam Vznešený oslovil skupinu pěti mnichů: "Ó mnichové existují dva extrémy kterým by se měl vyhnout ten kdo odešel do bezdomoví: 1. Je to tato připoutanost ke smyslovým rozkoším a ke světským potěšením jež je nízká ubohá prováděná běžnými lidmi neušlechtilá neužitečná; 2. a tato připoutanost k vlastnímu umrtvování jež je strastná neušlechtilá a... více

Velikonoce a člověk roku 2002

V průvodní knížce k lunárnímu kalendáři se píše: "Velikonoce jsou radostnou oslavou vítězství života nad smrtí. Přibližují věřícím mystérium tajemství Kristovy smrti a jeho Zmrtvýchvstání." Pro věřící mají velikonoce hluboký význam v posvátném rámci liturgických obřadů. Mystérium vítězství života nad smrtí smrti samé a znovuzrození má však hluboký význam pro nás všechny ať jsme věřící různými způsoby nebo nevěřící různými způsoby... více

Stará křesťanská velikonoční liturgie

Velikonoční svátky jsou v křesťanském kalendáři jednoznačně nejvýznamnějším datem. Kristovo zmrtvýchvstání je vnímán jako důsledek dobrovolné oběti na kříži jež představuje splnění jeho úkolu. Jak tento svátek slavili staří křesťané? V rané církvi začínala liturgie zmrtvýchvstání o půlnoci mezi Bílou sobotou a Hoden božím velikonočním. Protože to byla také doba zasvěcení do křesťanského mystéria kandidáti křtu tj. katechumeni oblečeni... více

Náboženské směry - Transcendentální meditace

Škola jógy kterou otevřel r. 1958 indický mnich Maharši Mahéš Jógí se vyvinula během let v sektu rozšířenou po celém světě a přísně organizovanou. Slibuje svým stoupencům že se používáním zjednodušených technik jógy osvobodí od stresu a psychosomatických chorob dosáhnou vnitřního klidu a uvolnění a dospějí k většímu sebevědomí a hlubšímu poznání až k nesmrtelnosti. Společenství transcendentální meditace se rekrutuje především z mladých... více

Náboženské směry - Taoismus

Nauka o "cestě" (tao) je jedním z pestrých jevů čínského duchovního světa. Slovo tao míní v čínské tradici cestu kterou se má člověk dát ve světě tedy určitým způsobem princip řádu který upravuje soužití lidí ve společnosti. V širším smyslu se s ním pojí i "nebeské" tao které zajišťuje harmonickou souhru kosmických sil. "Cesta" dostává pak další význam v Tao-te-ťingu který zaujímá jak ve filozofickém tak v náboženském taoismu... více

Náboženské směry - Svědkové Jehovovi

Americký obchodník Charles Taze Russell (*1852 - +1916) adventistický kazatel založil v Pittsburku náboženskou společnost jejíž členové se nazývali "vážnými badateli bible" a od r. 1931 se jmenují Svědkové Jehovovi. Svědkové Jehovovi popírají božství Ježíše Krista božství a osobu Ducha svatého a odmítají církev v každé podobě všechny ostatní církve považují za sekty. Hnutí je řízeno centralisticky a teokraticky úřadujícím prezidentem který je volen... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků