Jste zde


Náboženské směry - Svědkové Jehovovi

Americký obchodník Charles Taze Russell (*1852 - +1916), adventistický kazatel, založil v Pittsburku náboženskou společnost, jejíž členové se nazývali "vážnými badateli bible" a od r. 1931 se jmenují Svědkové Jehovovi. Svědkové Jehovovi popírají božství Ježíše Krista, božství a osobu Ducha svatého a odmítají církev v každé podobě, všechny ostatní církve považují za sekty. Hnutí je řízeno centralisticky a teokraticky úřadujícím prezidentem, který je volen na celý život, z centrály v Brooklynu.

 

Jemu je podřízen "vedoucí sbor" skládající se toho času ze 13 mužů, sedm jeho členů sedí v předsednictvu "Biblické a traktátové společnosti Strážná věž". Hnutí se člení na pobočky, obvody, kroužky a shromáždění. Sami sebe nenazývají církví, ale organizací. Členem Svědků Jehovových se člověk stává křtem dospělých, který se provádí ponořením do vody. Křest nemá žádný svátostný charakter, nýbrž pouze symbolizuje "bezpodmínečnou oddanost Jehovovi". "Památka poslední večeře" se slaví jednou ročně v den, kdy to určí vedení na památku Kristovy smrti. Chléb a víno jsou symboly těla a krve Kristovy. Všichni členové jsou povinni účastnit se této slavnosti, ale chléb a víno se podává jen těm, kdo patří k 144 tisícům vyvolených. Ve vysokém nákladu a v mnoha jazycích vydávají tiskoviny Strážná věž a Probuďte se. Sekta se vyznačuje extrémní intolerancí vůči okolnímu světu, důsledným ovlivňováním svých členů (už od dětství) a agresivní misijní aktivitou.

 

Zpět
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno