Jste zde

 

Náboženské organizace

Člověk a zvíře III. - Nesežereš bližního svého

    Myšlenka že člověk a zvíře jsou partneři spolupracující na své cestě k Bohu je sice velkolepá ale prázdná pokud se nepromítne i do všedních vztahů. Jednu z nejzávažnějších námitek představuje skutečnost že člověk zabíjí zvířata pro potravu; zatímco problémy spjaté se vším ostatním zacházením se zvířaty --- kupříkladu lidská bezcitnost a bezohlednost --- se zdají být jen záležitostí výchovy lidí a vytváření nových... více

Člověk a zvíře II. - Biblická dispozice

    Úvahy o sounáležitosti lidí a zvířat se většinou opírají o příbuznost jejich tělesných schrán. Ta však vypovídá jen o zevních podobnostech které sice mohou uspokojit rozum ale pro náš pocit nebývají vždy nejpádnější --- vždyť ani mezi lidmi si partnery a přátele nevybíráme podle toho nakolik jsou nám podobní svým vzhledem ale podle toho jak si rozumějí naše duše.     Pro životní společenství si v drtivé... více

Člověk a zvíře I. - Hledání křesťanského vztahu

    Život člověka na zemi odnepaměti provázela zvířata. Jeho vztah k nim nabýval nejrůznějších podob --- ať už se však jednalo o plodnou spolupráci nebo o nelítostný boj byl tento vztah určován především zevní nutností již člověk považoval za danou a nepřemýšlel o ní.     Lovec mířil své šípy na táhnoucí stáda protože to byl způsob obživy jemuž ho naučili předkové; zvířata současně zabíjel i uctíval... více

Znovuvtělení církevníkovo - Myšlenka reinkarnace v kontextu tradičního křesťanství

     Reinkarnace je v módě. Není nesnadné najít dnes psychologa který vás provede vašimi minulými životy pomocí hypnózy nebo gurua který to zvládne i bez ní. Už i v menších městech narazíte na karmické poradny a mezi ezoterickou smetánkou patří k dobrému tónu být znovuvtělením královny ze Sáby svatého Františka nebo aspoň Perchty z Rožmberka.     Nezaujatý současník který to všechno vidí a slyší ale sám o... více

Muž a žena v biblickém mýtu stvoření

     Mluvíme-li o stvoření člověka podle Bible představujeme si zpravidla jak Bůh v podobě vousatého starce hněte z hlíny muže jménem Adam. V našich představách se tedy jedná o stvoření muže k němuž je posléze žena doplněna poněkud obskurním způsobem: Bůh vyjme Adamovi žebro a z žebra utvoří ženu jménem Eva. Adama si přitom představujeme po tomto zákroku stejně jako předtím až na nepříliš závažnou ztrátu jednoho žebra; žena... více

Konec iluzí o Bohu II.

    Lidské zblouzení od Boha do falešných představ se událo už na samém počátku vývoje lidské kultury --- ve výstižném biblickém obraze byl člověk vyhnán z ráje kde stál Bohu tváří v tvář. V mnoha ohledech sice ráj ještě dlouhé věky v člověku dozníval ale rozhodující krok byl již dávno učiněn; jakkoli občas přirovnáváme stav izolovaných přírodních národů v nedostupných pralesích k rajskému stavu lidstva nacházíme i u nich... více

Konec iluzí o Bohu I.

    Řecké slovo apokalypsis`` znamená odhalení`` nebo zjevení``. Mluvíme-li však dnes o apokalypse`` představujeme si zkázu. Tento zajímavý významový posun obyčejně přičítáme Apokalypse s velkým A tedy Zjevení Janovu poslední knize Bible která líčí hrozivé události posledních dnů postupnou a strastiplnou zkázu světa. Dlouhá staletí lidé četli Zjevení Janovo neboli Apokalypsu a vštěpovali si její obrazy; když pak viděli... více

Být vyznavačem Krista

    Označení křesťan`` je odvozeno od Krista. Je to počeštěná podoba latinského christianus`` tedy přívrženec Kristův`` kristovec``. Toto označení nevyšlo od křesťanů samotných --- ti si původně říkali prostě svatí`` --- ale od jejich odpůrců a posměvačů. Podobným způsobem byli o šest století později muslimové poprvé označeni za mohamedány``. Avšak narozdíl od muslimů kteří označení podle Mohameda rozhodně odmítli... více

Velikonoce od A do Zet

      Víte proč se slaví Velikonoce? Musím se přiznat že já jsem donedávna tušil že oslava svátků velikonočních má spojitost s mrtvých vstáním Ježíše Krista. Ovšem pravá podstata mi zůstávala utajena. Proto jsem se vydal po stopách oslavy Velikonoc do encyklopedických análů a výsledky svého bádání Vám nyní rád předkládám.     Velikonoce jako Velká noc (v judaismu pesach) je hlavním sedmidenním každoročně se... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků