Jste zde

 

Náboženské organizace

Náboženské směry - Dialektická teologie

Tento směr uvnitř evangelické církve vznikl kolem r. 1920 a zdůrazňuje transcendentnost Boha proti níž každý lidský způsob poznání nebo lidské náboženství je vlastně nedostatečné. Dialektická teologie zdůrazňuje nepochopitelný ale rozhodující rozdíl mezi člověkem a zjevením pomocí paradoxů (čas-věčnost poslušnost-víra). Hlavním zástupcem tohoto hnutí odvolávajícího se zejména na Kierkegaarda je Karl Barth Rudolf Bultmann Friedrich Gogarten a Eduard... více

Náboženské směry - Čung-jung

Tuto "Cestu středu" učinil čínský myslitel Ču Si spolu s Ta-süe, Men-c' a Lun-jü jedním z důležitých děl neokonfucianismu. Čung-jung patří k mystickému proudu konfucianismu, podle něhož je mravní chování v přímé souvislosti s kosmickým děním. Dokonalý člověk tvoří s nebem a zemí trojici.   Zpět

Náboženské směry - Buddhismus

Asijské světové náboženství bylo pojmenováno podle svého zakladatele Buddhy Siddhárty Gautamy. Podle jeho vlastních slov nebyl on sám původcem této víry nýbrž jen znovuobjevitelem prastarých zapadlých pravd. Buddhismus skutečně pramenil ze spirituálního protihnutí vůči bráhmanismu asi kolem r. 600 př. Kr. Právě učení z znovuzrození a o karmanu jsou součástí indické víry přesto však nenachází buddhista osvobození od utrpení ani v mechanických ritech... více

Náboženské směry - Apokryfy

Biblické knihy mimo kánon které se částečně těší u Židů i křesťanů velké vážnosti i když se nepokládají za "svatá písma". Apokryfy často vykreslují příběhy a jiné motivy kanonických knih detailnějším způsobem a uspokojují touhu věřících po vědění. Některé novozákonní apokryfy však církev zavrhla a dala do souvislostí v bludnými naukami (viz hereze). U apokryfů Nového zákona jde o "chybná" evangelia (evangelium Egypťanů... více

Náboženské směry - Antiochijská škola

Tento proud raného křesťanství je nazýván podle tehdejšího hlavního města Sýrie Antiochie na Orontu. Zvláštní pro antiochijské pojetí které bylo v protikladu k alexandrijské škole byla "doslovná" věrnost slovnímu znění Písma svatého (viz bible) které bylo ve víře přijímáno jakožto božsky inspirované. S tím byl spojen zvláštní zřetel k historickému obsahu bible a vážné přijímání Ježíšova lidství. Za hlavní představitele antiochijské školy se... více

Náboženské směry - Adventisté

Náboženská společnost má svůj původ v hnutí velkého probuzení v USA v 19. století.Farmář William Miller (*1782 - +1849) věřil že pomocí výkladu bible lze předpovědět nový příchod Kristův. Tato událost byla vypočítána pro rok 1843/44. Když se předpověď nesplnila vedlo to k odštěpením z nichž vznikli mj. Svědkové Jehovovi. Většina příslušníků různých skupin hnutí se pod vedením Jamese Whita (*1821 - +1881) spojila v Adventisty sedmého dne (1860)... více

Náboženské směry - Zen

Původ této školy buddhismu leží v Číně kde nese jméno Čchan (meditace) které odpovídá japonskému zen. Kolem r. 520 ho založil Bódhidharma (japonsky Daruma) pocházející z jižní Indie. Vlastní historie Zenu však začíná teprve u šestého patriarchy Chuej-nenga (*638 - +713). Z různých škol Čchanu se po r. 1000 prosadily trvale dvě; jednak sekta Lin-ťi (sekta Rinzai) jednak sekta Chaotung (sekta Sotó). Jestliže škola Chaotung se zdá se svou meditací tichého... více

Kdo to byl Buddha?

    Za tisíce let co dějiny Země píší lidé našlo se mnoho samozvaných proroků a domnělých spasitelů. Jen slabá hrstka byla těch jejichž víra a jejichž učení bylo tak silné že přetrvalo do dnešních časů. Jedním z mužů kteří za své životní pouti zanechali opravdu velmi silný duchovní odkaz byl bezesporu Buddha zakladatel náboženství k němuž se dnes hlásí na celém světě okolo čtyř set miliónů lidí - buddhismu... více

KMB

    Chodci všech vyznání kteří se ráno 6. ledna vydají do práce spatří tu a tam na veřejích známý nápis K+M+B 2002 poselství že Kašpar Melichar a Baltazar opět po roce navštívili a požehnali tento dům. Chodci kteří prožívali Vánoce v Obci křesťanů však budou mít ještě čerstvě před očima jiný obraz --- písmena K M B nad vánočním oltářem zvěstujícím Boží zjevení a mír na Zemi. A tu možná některému z nich vytane otázka... více

Oběti krvelačné modly

     Tisíce zbytečně poražených zvířat a hořící hromady jejich těl to jsou obrazy které již po několik měsíců provázejí evropské dění. Ve snaze najít vhodná slova mluvili komentátoři těchto událostí občas o hekatombách zabitých zvířat`` nebo o zvířecím holokaustu``; sotvakdo z nich přitom tušil významovou hloubku takovýchto označení --- hekatomba`` i holokaust`` jsou totiž odborné výrazy z náboženské praxe... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků