Jste zde


Náboženské směry - Apokryfy

Biblické knihy mimo kánon, které se částečně těší u Židů i křesťanů velké vážnosti, i když se nepokládají za "svatá písma".

 

Apokryfy často vykreslují příběhy a jiné motivy kanonických knih detailnějším způsobem a uspokojují touhu věřících po vědění. Některé novozákonní apokryfy však církev zavrhla a dala do souvislostí v bludnými naukami (viz hereze). U apokryfů Nového zákona jde o "chybná" evangelia (evangelium Egypťanů, Hebreů, Pavlovo), o legendární apoštolské skutky (akta Ondřejova, Petrova, Pavlova a Tomášova), dále o různou dopisovou literaturu a o vize konce času. Velmi užitečné jsou apokryfní spisy pro poznání biblického prostředí; některé byly objeveny teprve až ve 20. století a dovolují např. dobrou rekonstrukci gnóze, která vznikla asi současně s křesťanstvím a potýkala se s ním.

 

Zpět
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno