Jste zde


Rozprava o roztočení kola zákona
Dharma Gaia

Takto jsem slyšel. Jednou dlel Vznešený v Báránasí, v místě zvaném Isipatana, v Gazelím háji. Tam Vznešený oslovil skupinu pěti mnichů: "Ó mnichové, existují dva extrémy, kterým by se měl vyhnout ten, kdo odešel do bezdomoví:

    1. Je to tato připoutanost ke smyslovým rozkoším a ke světským potěšením, jež je nízká, ubohá, prováděná běžnými lidmi, neušlechtilá, neužitečná;
    2. a tato připoutanost k vlastnímu umrtvování, jež je strastná, neušlechtilá a neužitečná.

 

Mnichové, když se Tathágata vyhnul oběma těmto extrémům, pochopil Střední cestu, jež umožňuje vidění a vědění, vede ke klidu, k vyššímu poznání, k plnému probuzení, k nibbáně. A co je, mnichové, ona Střední cesta, kterou Tathágata pochopil a jež umožňuje vidění a vědění, vede ke klidu, k vyššímu poznání, k plnému probuzení, k nibbáně? Je to právě tato Ušlechtilá osmidílná stezka: pravé pochopení, pravé myšlení, pravá řeč, pravé jednání, pravé živobytí, pravé úsilí, pravá bdělost, pravé soustředění.


Vskutku, mnichové, toto je ona Střední cesta, kterou Tathágata pochopil, jež umožňuje vidění a vědění, vede ke klidu, k vyššímu poznání, k plnému probuzení, k nibbáně.


Vskutku, mnichové, toto je Ušlechtilá pravda o strasti: zrození je strastné, stárnutí je strastné, nemoc je strastná, smrt je strastná, spojení s nemilými věcmi je strastné, odloučení od věcí milých je taky strastné, když člověk neobdrží, co si přeje, to je taky strastné - stručně - pět složek ulpívání je strastných.


Vskutku, mnichové, toto je Ušlechtilá pravda o vzniku strasti: je tato žízeň, jež vede k opětovné existenci, je spojena s potěšením a vášní a nachází radost zde či tam. Jsou to: žízeň smyslů, žízeň po existenci, žízeň po neexistenci.


Vskutku, mnichové, toto je Ušlechtilá pravda o vzniku strasti: je to zničení této žízně beze zbytku, její opuštění, odhození, osvobození, neulpívání na ní.


Vskutku, mnichové, toto je Ušlechtilá pravda o cestě, vedoucí k zániku strastí: je to právě tato Ušlechtilá osmidílná stezka: pravé pochopení, pravé myšlení, pravá řeč, pravé jednání, pravé živobytí, pravé úsilí, pravá bdělost, pravé soustředění.


,Toto je Ušlechtilá pravda o strasti', tak ve mně, mnichové, vzniklo vidění věcí dříve neslyšených, vzniklo poznání, vznikla moudrost, vzniklo vědění, vzniklo světlo. ,Tato Ušlechtilá pravda o strasti by měla být plně pochopena', tak ve mně, mnichové, vzniklo vidění věcí dříve neslyšených, vzniklo poznání, vznikla moudrost, vzniklo vědění, vzniklo světlo. ,Tato ušlechtilá pravda o strasti je plně pochopena', tak ve mně, mnichové, vzniklo vidění věcí dříve neslyšených, vzniklo poznání, vznikla moudrost, vzniklo vědění, vzniklo světlo.


,Toto je Ušlechtilá pravda o vzniku strasti', tak ve mně, mnichové, vzniklo vidění věcí dříve neslyšených, vzniklo poznání, vznikla moudrost, vzniklo vědění, vzniklo světlo. ,Tato Ušlechtilá pravda o vzniku strasti by měla být odstraněna', tak ve mně, mnichové, vzniklo vidění věcí dříve neslyšených, vzniklo poznání, vznikla moudrost, vzniklo vědění, vzniklo světlo. ,Tato Ušlechtilá pravda o vzniku strasti je odstraněna', tak ve mně, mnichové, vzniklo vidění věcí dříve neslyšených, vzniklo poznání, vznikla moudrost, vzniklo vědění, vzniklo světlo. ,Tato Ušlechtilá pravda o zániku strasti je uskutečněna', tak ve mně, mnichové, vzniklo vidění věcí dříve neslyšených, vzniklo poznání, vznikla moudrost, vzniklo vědění, vzniklo světlo.


,Toto je Ušlechtilá pravda o cestě vedoucí k zániku strasti', tak ve mně, mnichové, vzniklo vidění věcí dříve neslyšených, vzniklo poznání, vznikla moudrost, vzniklo vědění, vzniklo světlo. ,Tato Ušlechtilá pravda o cestě vedoucí k zániku strasti by měla být rozvinuta', tak ve mně, mnichové, vzniklo vidění věcí dříve neslyšených, vzniklo poznání, vznikla moudrost, vzniklo vědění, vzniklo světlo. ,Tato Ušlechtilá pravda o cestě vedoucí k zániku strasti je rozvinuta', tak ve mně, mnichové, vzniklo vidění věcí dříve neslyšených, vzniklo poznání, vznikla moudrost, vzniklo vědění, vzniklo světlo.


Tak dlouho, mnichové, dokud ve mně nebylo úplně čisté vědění a vidění pravé skutečnosti ve vztahu k těmto čtyřem Ušlechtilým pravdám, v těchto třech okruzích a dvanácti dílech, potud jsem, mnichové, právě v tomto světě s bohy, s Máry, s Brahmy, se zástupy samanů a bráhmanů, s bohy a lidmi neprohlašoval, že jsem uskutečnil nejvyšší pravé probuzení. Ale od té doby, mnichové, co ve mně je úplně čisté vědění a vidění pravé skutečnosti ve vztahu k těmto čtyřem Ušlechtilým pravdám, v těchto třech okruzích a dvanácti dílech, od té doby, mnichové, právě v tomto světě s bohy, s Máry, s Brahmy, se zástupy samanů a bráhmanů, s bohy a lidmi prohlašuji, že jsem uskutečnil nejvyšší pravé probuzení. Vznikla ve mně vědomost a vidění: ,Nevyvratitelné je osvobození mé mysli, toto je poslední zrození, teď už přede mnou není žádná další existence'."


Toto řekl Vznešený. Potěšena skupina pěti mnichů souhlasila s tím, co Vznešený řekl. A vskutku, když byl podán tento výklad, v ctihodném Kondaňňovi vyvstalo oko Dhammy, zbavené prachu, zbavené nečistot: "Cokoli má povahu vzniknout, to všechno má povahu zaniknout."


Když Vznešený roztočil Kolo zákona, pozemní božstva provolala tato slova: "Vznešený Báránasí v Isipataně, v Gazelím háji roztočil toto Kolo zákona, které nemůže být zatočeno zpět žádným samanou, bráhmanem nebo bohem, Márou či Brahmou, ani kýmkoli jiným na světě.


Slyše slova pozemních božstev i všechna ostatní božstva na všech úrovních existence provolala tato slova: "Vznešený v Báránasí, v Isipataně, v Gazelím háji roztočil toto Kolo zákona, které nemůže být zatočeno zpět žádným samanou, bráhmanem nebo bohem, Márou či Brahmou, ani kýmkoli jiným na světě."


Takto zde v ten moment a v tu chvíli, dosáhl hluk až po brahmovský svět. A celých těchto deset tisíc světových elementů se zachvělo, zatřáslo a bylo otřeseno. Na světě se objevila velká nezměrná záře, přesahující i velikou sílu božestev.


Potom Vznešený pronesl radostná slova: "Vskutku, můj drahý Kondaňňa pochopil, vskutku, můj drahý Kondaňňa pochopil!"


Od té doby se proto jméno Aňňákondaňňa stalo novým jménem ctihodného Kondaňňi.
Použitá literatura: Buddhovy rozpravy, sv. 1, Dharma Gaia, vydalo Sdružení přátel Indie, Praha 1994