Jste zde


Poselství z Indie I.
Jogi Mokshanand

Upanišady říkají: Aham Brahmasmí. Já jsem bůh. Takže člověk může být bohem.
Lidé všech zemí! Odstraňte nesprávnou gastronomii, která způsobuje nemoci, náboženství, peníze, vládnoucí oligarchii a politické strany a staňte se neomezenými, všemohoucími a superlativními lidmi = bohy.
Vytvořte novou civilizaci neomezených, všemohoucích a superlativních lidí = bohů třetího tisíciletí.

 

Drahý příteli z Indie.                                                                       Amritsar 1.8.02


Je to teprve dnes 1.8.02, že jsem byl schopen dokončit vědecký článek o vytvoření nové civilizace, neboť jsem chtěl, že vše, co napíši bude vědecky prokazatelné a perfektně dokumentováno, neboť musím přinutit Češi ke změně života, což je velice obtížné, neboť návyky, zvyky, obyčeje a notorická opakovanost existuje po mnoho tisíciletí. Můj problém je také, že nejsem spisovatel, takže se musím vůlí přinutit ke psaní a pak jsem přecvičený levák, který trpí dislexií.


Děláš jógu? Nebo si odmítl tuto supervědu, která chce denní praxi, aby toto materialistické tělo změnilo svoji funkci. Věř, je to velice těžké, neboť zde není praktické vedení po dlouhá staletí a také v historii jóga byla tajná věda, proto je zde pouze náboženství.


A tak vlastní článek.


Slepý mládenec dal toto proroctví: "Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká." Ale zde je i další důvod, proč Češi se mohou stát bohy, neboť ve starověku Francouzové dali Čechům jméno ve francouzštině - bohemian, což v překladu je bohém, tedy jednáním a myšlením se blíží více bohu než člověku.


Ano, může to být pravda, když Češi akceptují moji jógu, neboť po 20 letech výzkumu jógy jsem našel perfektní systém hatha jógy, kundalini džagratu a radža jógy, kterým člověk se může stát bohem ve starověké terminologii a v dnešní terminologii neomezeným, všemohoucím a superlativním člověkem.


Upanišady říkají, že člověk může dosáhnout boha pouze pomocí mántra, lája, hatha a radža jógy a pak člověk se může stát bohem, neboť v Upanišadách existují 4 posvátná vyjádření - tvrzení:

  1. Aham Brahmasmí - já jsem bůh
  2. Pradžnanam Brahma - vědomí je bůh a právě člověk má vědomí
  3. Ayam Atma Brahma - tato duše je bůh
  4. Tat Twam Asi - ty jsi ono. Ono je zde, protože Brahma = bůh v sanskritu je ve středním rodu


Tedy vždy je řečeno, že člověk se může stát bohem, což je úplně v rozporu se všemi náboženstvími, která nutí člověka být otrokem neexistujícího boha a knězů a učí ho ritualismu a tmářství a nikdy neříkají mu, že on může se stát bohem a někdy to jsou potlačovatelé trpících.


Podle Upanišad je zde Brahma, což je kosmos tedy bůh. Tento bůh jsou vlastně všechny druhy energií, což představuje přírodu. Nejvyšší energie je kosmická energie - prána. A právě tato prána je základní složka pranajámy, která je hlavním systémem hatha jógy. Při pranajámě člověk vdechuje tuto pránu, tedy boha a tak člověk se může stát bohem, Tento proces je spiritualita (duchovnost) nebo psychismus, což je úplně něco jiného než náboženství, což je osobní, společenská a sociální transformace člověka.


Náboženství je dobře zorchestrovaná kampaň pro neexistujícího boha se záplavou bohoslužeb. Náboženství se rychle šíří s tlakem získat nové věřící, aby snáze ovládlo lidi a tak celou společnost. Narozdíl od náboženství spiritualita se tiše šíří společností a získá ji, ale především lidi. Náboženství vnucuje člověku názor, že má omezené schopnosti a spiritualita dává člověku schopnost neomezenosti. Když náboženství dosáhne svého vrcholu, tak podle přírodního zákona po dosažení vrcholu následuje automaticky sestup dolů, neboť po úspěchu následuje neúspěch automaticky. Spiritualita přežije náboženství a neustupuje ze scény života, neboť je to vyjádření monistického systému kosmického zákona. Místo vynucení, spiritualita samovolně je přijímána lidmi, kulturou a dokonce i civilizací a odolává dočasnému napadení a potom se opět navrátí.


Podle spirituality tělo je kostel a prostor mezi obočím je oltář, kde je duše člověka, nikoliv v srdci, jak tvrdí kněží.


Z toho vyplívá, že Marxova definice: "Náboženství je opium lidstva" je úplně správná.


Závěrem musí být konstatováno, že všechna náboženství musí být odstraněna, aby ve světě zavládl mír a spokojenost, jinak zde bude stále boj mezi jednotlivými náboženstvími nebo sektami. A právě náboženství, které vzniklo ze strachu z přírody je jeden ze 6 archetypů, což jsou nejstarší modelové prototypy materialistické civilizace, na kterých byla založena naše civilizace, a které byly vytvořeny pouze pod vlivem strach z přírody a bojem o přežití, kde hlavní roli hrály lenost, egoismus a sobectví, tedy nevědeckým způsobem a tak podle všech náboženství člověk musí trpět 4 utrpeními, tj. při zrození, nemocemi, starostmi denního života a stářím, což může být odstraněno vědecky založenou novou civilizací, která odstraní těchto 6 archetypů (AT) tj.:

  1. vařené jídlo,
  2. náboženství
  3. peníze
  4. vládnoucí oligarchie
  5. léčení nemocí chemoterapií a v nejnovější době nesprávnou mentální konstrukci
  6. politické strany , které otrávily, narkotizovaly a zotročily člověka.

Nejstarším AT je vařené jídlo, které lze vystopovat v době Homo Erekta před 100 tisíci lety, kdy z lenosti žvýkat potravu (maso) byl vyvinut tento způsob jedění, takže vařením se organická potrava změní v anorganickou potravu, která znečišťuje tělo, které je organickou hmotou, a tak začne čištění těla, neboť tělo chce velice rychle odstranit tuto anorganickou hmotu, což se projevuje jako nemoc, avšak to není nemoc, jak tvrdí lékařská věda, ale pouze symptom samovolného čištění těla, které není nijak nebezpečné pro člověka, pouze způsobí dočasnou malátnost a únavu, neboť veškerá energie těla je spotřebována na toto čištění. Člověk musí jíst organickou stravu, což je syrové jídlo, a pak nebude trpět nemocemi.


A právě v tomto okamžiku starověký nevědecky vzdělaný člověk vyvinul anorganické jedy (čaje a chemikálie), které po nějakou dobu potlačily tyto nemoce, a tak člověk se domníval, že nemoc vyléčil, ale to je pouze fatamorgána, neboť příčina nemoci (toxíny, odpadní a zhoubné látky z anorganického, vařeného jídla) nebyla odstraněna, a tak po odstranění léků samovolnou funkcí těla, tedy léčením (nebo správněji čištěním těla), nemoc propukne znova, ale ve zvýšené aktivitě, neboť do těla byly přisunuty nové toxíny, odpadní a zhoubné látky, což byly původní léky, které měly odstranit nemoc. Potlačování nemocí léky je prováděno kontinuálně od odstavení nemluvněte od mateřského mléka do stáří, což způsobí, že ve stáří člověk je totálně otrávený anorganickými jedy - léky, a tak v těle se vyvinou nevyléčitelné nemoci, které lékařská věda už není schopna potlačit anorganickými jedy - léky.


Jiný důvod, proč lékařská věda je pavěda (specielně chemoterapie) je, že neakceptuje nejnovější kvantovou teorii, která říká : "Objekt může být rozdělený do podstatných částečných objektů, ale původní objekt se z nich neskládá (specielně živá hmota nebo chemikálie, nikoliv přístroje)." Je to celek, který se neskládá z jeho částí, ale raději ztrácí svou celistvost v procesu rozdělení. Tak tělo není systém částí těla (svaly, tepny, žlázy s vnitřní sekrecí, atd.) a orgánů po operativní destrukci těla. Tělo je celek, proto lékařská pavěda, která léčí pouze části těla nebo pouze samostatné orgány, žlázy s vnitřní sekrecí a mozek, potlačí problém v nemocné sekci bez ohledu na funkci celého těla jako celku a tak je to pouze dočasné jako by vyléčení, ale nikoliv odstranění toxínů, odpadních a zhoubných látek z dané sekce těla, takže za nějaká čas ve větším měřítku problém opět propukne. Pouze a pouze přírodní léčení (naturopathy) a jóga léčí tělo jako celek, neboť je to čištění těla od toxínů, odpadních a zhoubných látek.


Nejposlednější výzkum totálně potvrdil, že v lékařské vědě chemotherapie a radiační therapie jsou smrtelně nebezpečné pro imunitní systém včetně T-buněk, které bojují proti infekcím, neboť ony zničí imunitní systém a T-buňky, což jasně ukazuje na nevědecký základ lékařské vědy, která způsobuje postupné otravování těla a vyvine v těle atypické buňky, což vede k rakovinám všeho druhu a v nejnovější době k AIDS. Ano, jestliže lékařská věda nebude přehodnocena, tak je příčinou vymření lidstva.
Pokračování příštěNázor autora se nemusí shodovat s názorem redakce