Jste zde


Poselství z Indie II.
Jogi Mokshanand

Ale skutečně nejstrašnější zlo a lež, kterou nesprávná mentální konstrukce mozku vymyslela z popudu sobeckosti, egoismu a z lenosti jsou peníze - Mamon. Avšak z ekonomického hlediska je to úplný nesmysl, neboť jako ekonomický faktor pro rozvoj společnosti peníze jsou druhořadé. Primární ekonomický faktor je čas, který stanoví všechny ukazatele rozvoje společnosti, kde nejvýznamnější ukazatel je produktivita práce. Ukazatele rozvoje společnosti na dnešním nejvyšším stupni rozvoje vědy a techniky a informační techniky je možné sledovat na počítačích, takže nejsou potřebné peníze. Nikdo nemůže vlastnit jednu miliardu hodin, ale někteří lidé mohou vlastnit jednu miliardu dolarů.

 

A právě peníze způsobily diferenciaci společnosti a tak se narodil další archetyp - vládnoucí oligarchie. A je to opět informační technika, která může odstranit vládnoucí oligarchii a v dnešní době nejstrašnější pokoření člověka, buržoazní kapitalistickou demokracii, tak, že každý občan může být členem parlamentu a tedy i presidentem. A to bude skutečná demokracie podle definice slovníku : "Demokracie je forma vlády, ve které svrchovaná nejvyšší moc je dána kolektivně lidu."


Nejnovější archetyp - politické strany má dát zdání, že voliči zástupců rozhodují o vládě, ale to je pouze kapitalistický trik, kdy celá vládnoucí oligarchie se na určitou dobu dostane k moci a pak celý život žije na úkor daňových poplatníků, tedy pracujícího lidu.


Odstranění vládnoucí oligarchie a politických stran zajistí, že odvěký sen lidstva vyjádřený francouzskou revolucí : " Svoboda, rovnost, bratrství ! " se stane pravdou.


Ať žije spirituální neokomunismus !


A právě tyto archetypy, které jsou největší lži, které výchovný systém vnucuje všem nově narozeným neviňátkům a dělá z nich zvířata, jsou základní stavební kameny materialistické civilizace, takže tato civilizace je civilizací zvířat, neboť také běžný člověk používá pouze míchu jako zvířata, která se snaží přežít a přetrumfnout. Tyto archetypy jsou geneticky zděděné chyby a omyly a vědecky neprozkoumané lži, které způsobují 4 základní utrpení. Aby civilizace byla zbavena utrpení, strádání a žalu, musí výchovný systém akceptovat hatha jógu, kundalini džagrat a radža jógu, čímž člověk získá a stane se vlastníkem třetí silové vitální schopnosti - spirituality (duchovnosti) neboli psychické silové vitální schopnosti, tedy schopnosti duše, což nikdo v přítomné materialistické společnosti nemá. Běžný člověk této materialistické společnosti používá pouze fyzickou neboli materiální silovou vitální schopnost svých svalů a nevědomé reflexy nervového systému, nedobrovolné pobízejíci reakční instinkty, zvyky, návyky, obyčeje a naučené reakce, Albert Einstein řekl : " Vše co člověk mohl by potřebovat, mohla by být pouze mícha, mozek by nemusel být. "


V těle existuje mentální silová vitální schopnost, což je produkt mozku, tedy vysoce vyvinuté organické živé hmoty, která produkuje myšlenky, které vlastně tvoří kolem člověka Auru, tj. magnetické vlny myšlení, které mozek vysílá to etheru. Ano, mozek je počítač spojený s vysílačkou, Tento mozek je také počítač spojený s přijímačem magnetických vln myšlení jiných lidí, takže člověk tento příjem magnetických vln redukovaných v intuici považuje za něco nadpřirozeného.


Mentální silovou vitální schopnost má nepatrné procento lidí, což jsou v podstatě vědci, političtí vůdcové a tedy vládnoucí oligarchie a vynalézaví, nápadití, vychytralí a mazaní lidé, což jsou převážně kněží nebo indičtí guruové, kteří přítomnou formou tzv. meditací dosáhli příjem v mozku jakoby magnetických vln myšlení z etheru, a kteří se domnívají, že získali vědomost a spojení s bohem, což je vlastně halucinace, falešná představa a sebeklam pomocí autosugesce nervového systému, která vytvořila vidinu boha podle soch uctívaných při bohoslužbách. Avšak toto není jogínská meditace dhyana podle Upanišad, neboť pro ni musí být zastaveno dýchání na dobbu jednoho dne a v tom okamžiku také čínnost mozku, tedy počítače je zastavena a mozek se stane úplně prázdný bez vstupu a výstupu smyslových vjemů, takže člověk se dostane za hranice myšlení, tedy duše člověka se spojí s nejvyšší svrchovanou duší (brahmánem - bohem -přírodou), což se podařilo v historii lidstva pouze několika málo lidem (před 9300 lety indickému bohu Rámovi a tedy i jeho guru rišiovi Vašisthovi, před 5100 lety dalšímu bohu Krišnovi a tedy i jeho guru rišiovi Sandipanovi, pak v historické době rišiům Višvamitrovi, Dattafreiovi, a byl to Ježíš Kristus, který žil v Indii 17 let a dosáhl siddhi schopnosti - nadpřirozené vlastnosti jako indičtí riši a vrátil se do Jeruzaléma a začal nové náboženství, Nagar Džunovi, který žil od 1. století do 11. století a poslednímu člověku Ghorakš Nathovi, který žil od 3. století do 15. století a od této doby vědomost o radža józe byla ztracena).


Vědecká společnost v globálu odmítá tento podvodný systém - náboženství, které je také považováno za spiritualitu, ale jak už bylo vysvětleno, je diametrální rozdíl mezi nimi. Tato autosugesce vidiny boha ve formě sochy, což je základ všech náboženství nemůže být vědeckým testem potvrzena, neboť je to pouze iluzorní vírav neexistujícího boha, takže racionální vysvětlení logickými termíny a rozumem a tedy vědeckými přístroji je nemožné. Avšak spiritualitu (duchovnost) nebo psychickou silovou vitální schopnost tedy nadvědomé vědomosti je možno plně vědecky prokázat, třebaže to není teorie nebo hypothesa, ale skutečný život, který může být pokusně ověřený nestranným svědkem. A právě o spirituální (duchovní) neboli psychické silové vitální schopnosti pojednává vědecko-fantastická literatura, jako o PSI síle, o šestém smyslu, o X-faktoru nebo o intuici.


Řecký filosof Dionysius řekl : "My musíme být úplně vypuzeni ze sebe (duše musí být vypuzena z materialistického těla) a dáni bohu (duše se musí spojit s bohem). Nerozumná moudrost (vědomosti nevědecky užitých 6-ti archetypů v životě lidí), která nemá buď smysl anebo inteligenci (vařené jídlo, náboženství, peníze, vládnoucí oligarchie, léčení nemocí chemotherapií a politické strany) je příčina veškeré inteligence a smyslů a veškeré moudrosti a znalostí (dnešní civilizace bez monistické kosmické vědomosti)."


Prosím Tě, pokus se co možná nejvíce publikovat tento článek, neboť musíme začít novou civilizaci, my mladí a mladí starci.


Protože jsem dělal 20 let výzkum také v hinduismu chci poslat dopis ministerskému předsedovi Indie, a pak jsem studoval Korán, což je velice nebezpečné pro lidstvo, neboť podle něho nevěřící v Alláha, musí být zabiti. Islám podle Koránu bude světové náboženství, takže chci dát vědomost Bushovi, Ahhanovi, Sharonovi a Blairovi, takže ještě nějaký měsíc zde budu v Amritsaru, neboť zde jsem schopen psát bez ztráty času na rozdíl od Patny. Po skončení dopisů jdu do Hemis monastery a pak do Dillí a z Dillí do Patny a pak snad do Čech. Když je nějaký problém nebo vědomost tak napiš.


Děkuji.

Jogi Mokshanand
(plnou adresu, která byla součástí článku, redakce nezveřejňuje)

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce