Jste zde


Velikonoce a člověk roku 2002
MUDr. Zdena Kmuníčková

V průvodní knížce k lunárnímu kalendáři se píše: "Velikonoce jsou radostnou oslavou vítězství života nad smrtí. Přibližují věřícím mystérium tajemství Kristovy smrti a jeho Zmrtvýchvstání."


Pro věřící mají velikonoce hluboký význam v posvátném rámci liturgických obřadů. Mystérium vítězství života nad smrtí, smrti samé a znovuzrození má však hluboký význam pro nás všechny, ať jsme věřící různými způsoby nebo nevěřící různými způsoby. Nakolik si to uvědomujeme a nakolik je toto uvědomění pro nás hluboké a posvátné, nechť si se sebou vypořádá každý po svém.


Čím nám zní slovo mystériu samo o sobě? Je v něm silný závan velikosti tajemna s vůní boží přítomnosti a hluboké pokory. Ve většině z nás rezonuje jemná struna a my v sobě uchopujeme něco, co spíše neznáme, než známe. Tento stav nitra však spíše znali než neznali lidé dávno, pradávno a spojovali jej především s fenoménem smrti a života, protože tento spojitý osudový archetyp je uložen nejhlouběji a nejústředněji v našem bytí. Všichni známe ono nevýslovné, co námi otřese, při setkání s koncem života nebo jeho započetím. Málokdy si však uvědomujeme, že mystérium zániku a vzniku se v nás děje od večera do rána a od rána do večera. Není o nic méně závažné a hluboce nás zasahující, než jak jím procházeli dávní a procházejí současní lidé v oslavných povznášejících rituálech.


Vezměme namátkou tu nejprostší chvíli a v ní naše myšlenky a naše pocity. Jak mnohým z nich bráníme, aby po zásluze zanikly a jak mnohým z nich bráníme, aby se zrodily. Jak se bráníme, aby to nedobré, ubližující spokojenému, nejvýše etickému žití v nás zemřelo a jak se bráníme zrodu myšlenek, pocitů a činů, které podporují vpravdě šťastnou existenci naši a druhých lidí. Zahleďme se pozorně do hlubin naší mysli, naší duše.


Kéž by u nás a všude ve světě zanikalo zlé a v každé vteřině se rodilo a zmrtvýchvstávalo dobré. Velikonoce, buďte oslavou vítězství života nad smrtí a dobrých činů nad nedobrými. Buďte uvědoměním, že každý z nás může vítězit.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

MUDr. Zdena Kmuníčková

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Blanická 26
120 00 Praha 2
222 513 689
http://www.holotropic.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více