Jste zde


Vymývání "Vašich" mozků aneb bitva o Vaši mysl - úvod
Dick Sutphen

Dick Sutphen Jmenuji se Dick Sutphen a tahle páska je rozšířenou verzí mojí přednášky na Světovém kongresu profesionálních hypnotizérů v Las Vegas v Nevadě. Ačkoliv nahrávka je chráněna autorskými právy před neoprávněným kopírováním za účelem prodeje dalšími společnostmi, v tomhle případě vyzývám každého ke tvorbě kopií a šíření mezi přátele, nebo kohokoliv jiného za účelem co největšího rozšíření těchto informací.

Ačkoliv jsem měl o tomhle tématu mnoho rozhovorů v místních a regionálních rozhlasových a televizních pořadech, rozsáhlé masové rozšíření je zřejmě zablokováno. Samotné stanice které to uvedly, nebo případně jejich sponzoři by se totiž mohly stát předmětem vyšetřování. Jisté vládní úřady si zřejmě nepřejí aby tyto informace vešly v obecnou známost.

Všechno o čem budu vyprávět představuje pouze povrch problému. Nevím jak se dá zneužívání těchto technik zastavit. Nemyslím že je možné mít zákony proti něčemu, co se často nedá ani objevit natož prokázat; a jestliže zákonodárci sami tyto techniky používají, je malá naděje, že by se takové zákony uplatňovaly. Vím, že první krok ke změně, je vzbudit zájem. V tomhle případě to bude pravděpodobně jenom výsledek podzemního úsilí.

Když mluvím o tomhle tématu, mluvím o své vlastní práci. Znám ji, a vím jak účinná může být. Vyrábím hypnotické a subliminální kazety a na některých mých seminářích používám konverzní taktiku, abych pomohl účastníkům stát se soběstačnými a nezávislými. Ale vždycky když tyto techniky použiji, poukážu na to, že je používám, a účastníci se mohou sami rozhodnout jestli se jich zúčastní nebo ne. Oni také vědí jaké budou výsledky toho, čeho se účastní.

Tak, na začátek chci uvést nejzákladnější fakta o brainwashingu.

Zrození přeměny

PŘEMĚNA je eufemismus pro BRAINWASHING ... a každá studie o brainwashingu musí začít studiem Křesťanského obrození v Americe osmnáctého století.

[ Pozn. S úplně prvním použitím brainwashingu se Evropani setkali při křížových taženích. Šlo o mohamedánskou sektu založenou v 11. století. Měla sedm stupňů, z nichž nejhroznější byli fedáviové, vykonavatelé vůle velmistrovy. Velmistr si vybíral za fedávie smyslné a fanatické mladíky a dal je omámené hašišem donést do zahrady plné květin, vůní, drahých jídel a krásných dívek. Ti pak byli ke všemu odhodláni, protože si mysleli, že byli v ráji. Zvlášť vraždili každého, koho jim velmistr označil, i když byl obklopen zástupem ozbrojenců. Odtud pochází francouzské slovo assassin - úkladný vrah.]

Jak se zdá, techniku objevil náhodně Jonathan Edwards během náboženských tažení v r. 1735 v Northamptonu, Massachusets. Ovlivněni pocitem viny a obavami z rostoucího napětí byli "hříšníci" navštěvující jeho obrodná setkání zlomeni a zcela podrobeni. Technicky, to co Edwards dělal, bylo vymazání mozku tak, že mysl přijala nové naprogramování. Problém byl ten, že nový vstup byl negativní. Říkal jim, "Jste hříšníci! Přijdete do pekla!"

Výsledkem bylo, že jeden člověk spáchal sebevraždu a další se o ni pokusil. A sousedé za sebevražedného uváděli, že oni také byli tak hluboce ovlivněni, že ačkoliv měli nalézt "věčnou spásu", byli zachváceni ďábelským pokušením ukončit vlastní život.

Jakmile kazatel, vůdce sekty, manipulátor, nebo autoritativní postava vytvoří takový mozkový stav, že smaže obsah "mozkové tabule", jeho osoba (subjekt) je mu široce otevřena. Nový vstup ve formě sugesce může nahradit její předchozí myšlenky. Protože Edwards do konce obrození nezměnil své zprávy na pozitivní, mnoho lidí přijalo negativní sugesce a činy.

Charles J. Finny byl další křesťanský obrozenec, který používal stejné techniky při masivních obráceních na víru v New Yorku. Tyto techniky se stále používají i dnes Obrozenými křesťany, sektami, kulty, středisky výcviku lidského potenciálu, na některých obchodních shromážděních, a vojenskými službami Spojených Států ... to abych vyjmenoval jen několik.

Chtěl bych poukázat na to, že si nemyslím, že by většina obroditelských kazatelů prováděla, nebo vůbec znala techniky brainwashingu. Edwards prostě zakopl o techniku která fungovala a ostatní ji kopírovali více než dvěstě let. A čím sofistikovanější jsou naše znalosti a technologie, tím efektivnějších obrácení se dosahuje. Jsem silně přesvědčen že to je jedna z hlavních příčin rostoucího vzestupu křesťanského fundamentalismu, specielně v televizních show, zatímco většina skutečných křesťanských církví je na ústupu.

[ Pozn. Je potřeba si uvědomit, že tzv. Znovuzrození křesťané a podobné křesťanské proudy o kterých se tady bude mluvit, nemají s křesťanstvím jak ho známe my nic společného. Nejblíže tomu jsou asi sekty jako Jehovisti nebo Mormoni. Účelem pro ně není víra, ale zisk. ]

Tři mozkové fáze

Křesťané možná byli první kdo úspěšně formuloval brainwashing, ale my se teď podíváme kvůli technickému vysvětlení za ruským vědcem Pavlovem. Jeho práce se zvířaty otevřela na počátku roku 1900 dveře budoucímu výzkumu člověka. Po ruské revoluci Lenin rychle pochopil význam Pavlovova výzkumu a moc kterou v sobě skrývá.

Pavlov určil tři rozdílné stavy mezního útlumu. První je rovnocenná (EQUIVALENT) fáze, ve které mozek dává stejnou odezvu na silné i slabé podněty. Druhá je paradoxní fáze, ve které mozek reaguje silněji na slabé podněty. A třetí je Ultra paradoxní fáze ve které se podmíněné reakce a vzory chování mění od pozitivních k negativním nebo naopak.

Jak postupujeme skrze každou fázi, stupeň přeměny se stává efektivnějším a kompletnějším. Způsoby jak dosáhnout konverze jsou různé, ale prvním krokem v politickém, nebo náboženském brainwashingu je práce s emocemi jednotlivce nebo skupiny tak dlouho, až se dosáhne abnormální míry zlosti, strachu, odevzdání, nebo nervového napětí.

Postupnými výsledky takových duševních stavů je narušení soudnosti a zvýšení sugestibility. Čím víc takových podmínek se uplatní tím více se projeví. Jakmile dojde ke katarzi, nebo první mozkové fázi, kompletní duševní kontrola se stává snazší. Stávající duševní naprogramování lze nahradit novými vzory myšlení a chování.

Jiná často používaná fyziologická zbraň k modifikaci normálních mozkových funkcí je odepření jídla, cukrová dieta, fyzické nepohodlí, řízené dýchání, prozpěvování manter v meditacích, odhalení děsivých tajemství, speciální světelné a zvukové efekty, nebo intoxikace drogami.

Stejných výsledků se dá dosáhnout v současných psychiatrických ústavech elektrickými šoky, a dokonce snížením hladiny cukru v krvi pomocí inzulínových injekcí.

Než začnu mluvit o tom jak se některé z těchto metod aplikují, chtěl bych poznamenat že hypnóza a konverzní metody jsou dvě odlišné věci, a že konverzní techniky jsou daleko účinnější. Nicméně se tyhle dvě techniky často kombinují - se sinými výsledky.