Jste zde


Vymývání "Vašich" mozků aneb bitva o Vaši mysl II.
Dick Sutphen

Šest konverzních technik
Kulty a organizace lidského potenciálu vždy hledají nové členy. Aby je získali, musí navodit správný mozkový stav. A potřebují to často udělat během krátké doby -- víkendu nebo dokonce během jediného dne. Následuje popis šesti základních technik používaných pro navození konverze.

Setkání, či trénink se uskutečňuje na místě, kde je účastník odříznut od vnějšího světa. Může to být kdekoliv: v soukromém domě, v odlehlém či venkovském prostředí, nebo dokonce v hotelové tělocvičně, kde je účastníkům povolena jen nejnutnější hygiena.

Při výcviku lidského potenciálu má vedoucí tréninku dlouhou řeč o důležitosti "zachovávání úmluvy" v životě. Účastníci se dozví, že pokud nebudou zachovávat dohodu, jejich život nebude fungovat. Dodržovat smlouvy je dobrá věc, ale vedoucí tréninků ničí lidské hodnoty a zaměňují je za sobecké cíle. Účastníci přísahají sami sobě a svému trenéru, že budou dodržovat jejich dohodu. Kdokoli, kdo to neudělá bude k dohodě donucen zastrašováním, nebo donucen opustit shromáždění. Další krok je souhlasit s kompletním tréninkem, tedy zaručit vysoké procento obrácených pro organizaci. Musí VĚTŠINOU souhlasit že nebudou brát drogy, kouřit a někdy i jíst ... nebo dostanou tak krátký čas na jídlo, že to v nich vyvolává napětí. Pravý účel této dohody je pozměnit vnitřní chemii (metabolismus)což způsobí úzkost a nejspíše vyvolá alespoň lehké poruchy nervového systému, což způsobí zvýšení účinnosti konverze.

Než shromáždění skončí, dohodami se zajistí že noví konvertité půjdou a hledat nové účastníky. Než odejdou, jsou zastrašováním přinuceni aby to udělali. Protože význam dodržování dohody je v jejich hodnotovém žebříčku vysoko, konvertité budou všechny známé přemlouvat k návštěvě úvodní lekce zdarma, kde jim nabídnou další schůzku. Noví konvertité jsou fanatici. Ve skutečnosti interní výraz pro obchod s jedním s největších a nejúspěšnějších výcviků "lidského potenciálu" je "prodej fanatismu".

Nejméně milión lidí to absolvoval a velké procento z nich odchází s aktivovaným duševním "spínačem", který zajistí jejich budoucí loajalitu a podporu když guru nebo organizace zavolá. Představte si politické důsledky a moc těch stovek a tisíců fanatiků naprogramovaných aby podporovali svého guru. Vyvarujte se organizací toho typu, které nabízejí po seminářích další schůzky. Následující schůzky mohou být týdenní setkání, nebo nenákladné semináře na kterých se vás organizace pokusí přemlouvat -- nebo si alespoň pravidelně udržovat nad vámi kontrolu. Jak křesťanští obrozenci brzo zjistili, dlouhodobá kontrola je závislá na dobrém systému řízení a opakování.

Dobře, teď se podíváme na druhý znak, které ukazuje na použití nějaké konverzní taktiky. Pracovní plán je udržován tak dlouho, že způsobí fyzickou a duševní únavu. Toho se dosáhne hlavně dlouhými hodinami během kterých účastníci nedostanou příležitost k odpočinku, nebo přemýšlení.

Třetí známka: techniky používané ke zvýšení napětí v sále.

Za čtvrté: nejistota. Mohl bych strávit celé hodiny vypočítáváním různých technik ke zvýšení napětí a vyvolávání nejistoty a očekávání. V principu, účastnící jsou donuceni odhalit své nitro. Nebo je trenér hrající na pocit viny vyzývá aby vypravovali svá nejvnitřnější tajemství a pocity ostatním účastníkům. Nebo jsou donuceni účastnit se nějaké činnosti, která zdůrazní jejich demaskování. Jedna z nejúspěšnějších metod na human-potential seminářích spočívá v tom, že účastníci se postaví na pódium před obecenstvo a trenér na ně slovně útočí. Průzkum veřejného mínění, prováděný před několika lety ukázal, že pro lidi je jedna z nejnepříjemnějších situací když mají mluvit k publiku. Je to asi na úrovni mytí oken zvenku v 85 patře výškové budovy. Takže si umíte představit jaký strach a napětí to v účastnících vyvolá. Mnoho lidí omdlí, ale většina se vyrovná se stresem pomocí duševního úniku. Doslova vstoupí do alfa stavu, kde se automaticky stanou mnohokrát sugestibilnějšími než jsou normálně. A další smyčka směřující k obrácení je utažená. Dalším znakem používání těchto technik, je zavedení nových odborných termínů, které mají význam pouze pro "zasvěcené" účastníky. Často se také záměrně používá zvrácené nebo nemravné vyjadřování - účastníci se pak necítí ve své kůži, je jim to nepříjemné.

Posledním znakem je, že hovor naprosto postrádá veškerý humor, alespoň dokud nejsou účastníci obráceni. Potom už jsou veselice a smích velice žádoucí, jako symbol "jaké štěstí účastníky potkalo a jakou radost našli". Neříkám, že účast na takových shromážděních nemá dobré výsledky. Může mít. Tvrdím pouze, že účastnící musí vědět co se s nimi děje a musí si uvědomovat, že dlouhodobá účast nemusí být v jejich zájmu.

Před lety jsem vedl profesionální semináře, kde jsem lidi učil jak se stát hypnotizéry, trenéry a rádci. Měl jsem tam mnoho těch, kteří vedli tréninky a shromáždění, přišli a říkali, "Jsem tady protože vím že to co dělám funguje, ale nevím proč." Když zjistili co a jak, mnoho z nich toho nechalo, nebo se rozhodli to dělat jinak, nebo lépe.

Mnoho z těchto trenérů se stalo osobními přáteli, a varovali nás všechny, protože měli zkušenost s tím jakou moc má jediná osoby s mikrofonem a sálem plným lidí. Přidejte trošičku charisma a dosáhnete velkého počtu konvertitů. Smutná pravda je, že velké procento těch kdo se chtějí podělit o svoji moc, jsou - "praví věřící"!

Kultovní shromáždění a tréninky potenciálu jsou ideálním prostředím, kde se dá získat zkušenost z první ruky o tom, co se odborně nazývané "Stokholmský syndrom". Je to situace, ve které začnou ti, kdo jsou zastrašováni, ovládáni nebo utiskováni, obdivovat, milovat, nebo dokonce být sexuálně přitahováni svými strážci a utiskovateli.

Dovolte mi ale uvést varování: Pokud si myslíte, že můžete navštěvovat podobná shromáždění a nezapůsobí to na vás, pravděpodobně jste na omylu. Perfektní příklad je případ ženy, která přišla na Haiti do Guggenheimovy nadace studovat haitský kult Voodoo. Ve své zprávě uváděla, jak může hudba vyvolat nekontrolovatelné tělesné pohyby a změněné stavy vědomí. Ačkoliv dobře rozuměla procesům které to vyvolávají a myslela si že je nad věcí, když začala cítit, že se ji hudba začíná zmocňovat, pokoušela se proti tomu bojovat a odvrátit to. Hněv nebo odpor téměř vždy zajistí konverzi. O chvilku později už byla zcela posedlá hudbou a začala tančit v extázi okolo chatrče Voodoo. Mozková fáze byla vyvolána hudbou a vzrušením a ona se cítila jako znovuzrozená. Jediná šance jak se nenechat ovlivnit takovými setkáními, je být jako Buddha a nedovolit žádným, pozitivním ani negativním, emocím vystoupit na povrch. Takového odstupu je ale schopno pouze pár lidí.

Než budeme pokračovat, vraťme se k šesti známkám konverze. Chci se zmínit o výcvikových táborech americké vlády a armády. Námořní jednotky hovoří o zlomení mužů než je "přestaví" na nové lidi - na námořníky! Tohle přesně dělají, stejně jako sekty které musí zlomit své lidi a přestavět je na šťastné prodavače květin u vás na rohu. Ve výcvikových táborech se používá každá z těch šesti technik. Vzhledem k potřebám vojska nechci soudit jestli je to dobře nebo špatně. FAKT ALE JE, že tito muži jsou podrobováni efektivnímu brainwashingu. Ti kdo se nepodrobí musí být vyloučeni, nebo musí strávit víc času ve výcviku.