Jste zde


Dynamika sezení podle Feng Shui - Černá želva a Červený fénix
Ing. Mojmír Mišun

dynamika sezení Feng Shui

Strategické řešení obývacího pokoje – Červený fénix a televize

 

Často vnímám, jakým způsobem dochází k modernímu  uchopování univerzálního poznání o prostoru Feng Shui a snahou jej prezentovat v současných podmínkách. Na jedné straně je tu snaha přiohnutí současným moderním trendům designu a stavebním technologiím a jejich přijetí od toho, co se považuje za harmonické.

Nicméně mě je bližší cesta je vhled do původních základů principů Feng Shui a jejich následné vztažení ke stavu a trendům současného bydlení. Tím je pak možné nestranně a kriticky posoudit, který současný trend je v souladu s duchovní harmonií a které naopak propagují rozumem a byznysem uchopenou naší realitu.To nejcennější, co si můžeme odnést, je schopnost rozlišování činnosti směřujících k harmonii od těch, které naopak harmonii ničí. Byť to může být pro povrchního pozorovatele hůře rozlišitelné.


Tentokráte se zaměříme na dynamiku energií v uspořádání dnešních interiérů, zejména konkrétně na obývací pokoje. Jsou společenským centrem obyvatelů bytu, tedy nejčastěji rodiny s dětmi nebo partnerského bydlení. Pokud plní svou základní funkci správně, jsou místem společenského setkávání rodiny a trávení času.

Předešlu, že jaksi pozorovatelně se společensky posouvá poslání rodiny, významu manželství a partnerství, a významu funkcí příbytku.

Příbytek by měl být osobním útočištěm člověka v této společnosti, kdy potřebuje mít po své misi ve vnějším světě své osobní místo bezpečí, soukromí a realizace svého vnitřního já.

Zařízení bytu ne náhodou vyjadřuje mnohé z duševního a mentálního světa svých obyvatelů. Jak jejich vědomou a přijatou část, tak i nevědomou, skrytou a vytěsněnou část.Tato naše nevědomá část je zodpovědná za všechny prohřešky a potíže, které případně během bydlení můžeme prožívat.A teď se zaměříme na nejdůležitější dynamiku energie obývacího pokoje a to samotného sezení. Necháme stranou i jiné principy, které by se samozřejmě při celkovém zařizování interiéru též uplatnily.

Vezmeme si na pozornost strategické umístění sedačky uvnitř místnosti a vliv důležitých energií na sedící obyvatele. Použijeme princip jin a jang (energii klidu - sezení a energii pohyb - směr přirozeného výhledu), princip Pěti mytických zvířat (bezpečí Černé želvy a pohyb a směr budoucnosti Červeného fénixe) a přihlédneme k vybavení dnešních moderních obývacích pokojů, zejména vlivu a používání velkoplošné televize.

Jak se budeme v obývacím pokoji cítit a jaké viditelné a neviditelné myšlenkové formy (programy) budou na nás působit, je dáno jak výběhem prvků interiéru, tak jejich rozmístěním. V podstatě by se dalo říci, že při výběru těch správných věcí by každá z nich měla předem dané jediné nejvhodnější místo. Lidé s rozvinutou intuicí a vcítěním s těmito dary pracují zcela automaticky a přirozeně.

Sezení jako takové by mělo splnit několik základních doporučení:

  • Sezení osob směřovat do půlkruhu kolem stolečku;
  • Zajistit co nejvíce pozic sezení s pevnou zdí za zády;
  • Sedět s přirozeným a bočním (periferním) výhledem na dveře a na okna;
  • Sedět mimo hlavní linii vstupních dveří a oken (popř. tuto linii zjemnit);
  • Ve směru hlavního pohledu ze sezení vytvořit funkčního Červeného fénixe.

dynamika sezení podle Feng Shui

Právě směru Červeného fénixe se budeme nejvíce věnovat, neboť pravděpodobně v jeho porozumění a významu je nejvíce praktických rozdílů při uspořádání obývacího pokoje. Pokud Černá želva představuje ochranu a bezpečí, pak z pohledu času představuje i naši přítomností. Tedy je místem, kde jsme v čase svého života právě teď. Dynamiku pohybu pak doplňuje sympaticky a nepostradatelně Červený fénix, který ukazuje směr a čas do naší budoucnosti.

Směr fénixe symbolicky, a též svým působením na naše podvědomí, ukazuje směr naší cesty života a místo, kam v budoucnosti míříme a co v životě upřednosťujeme. Není zcela vhodné, pokud by byl směrem velkostěnného prosklení a tak výhled končil v zahradě nebo v horizontu krajiny. Naopak z účinného dílu (poměru) má být náš pohled upřen uvnitř stěn pokoje - na vhodném uměleckém upořádání této části interiéru.

To, na co nejčastěji budeme pohledem ze sezení směřovat, by mělo představovat znázornění smyslu života, naše cíle, plány, vize a nejvyšší hodnoty. Pokud takto tomu porozumíme, pak velmi pečlivě budeme zvažovat, jaké předměty, umění a multimediální přístroje sem umístíme. Zejména v jaké kombinaci a vzájemném vztahu - tedy velikosti, barvě, vzoru, významu, duchovní hodnotě a důležitosti mezi sebou navzájem.

Je dobré volit mezi dvěma extrémy, kdy jeden je prázdná stěna s velkým „obrazem“ - velkoplošnou televizí. Přičemž, jaksi vlastní zkušeností seznávám, je v ní zřetelný nedostatek kvalitních uměleckých filmů, inspirací, vzorů a pravdivých zpráv, které by přibližovaly naše životy blíže harmonii. A druhý extrém jsou zaplněné zdi mnohými poličkami, vitrínkami a předměty, jejíž energie je spíše neuspořádaná, nízká či stagnující.

Na konci zůstanu s přáním promyslet si a uvědomit své hlubší, opravdové a hodnotné vize, plány a smysl naplnění života. A to vše promítnout podle svého vnímání a schopností do směru Červeného fénixe.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
5
Average: 5 (1 vote)