Jste zde


Nebeská harmonie člověka podle osmi paprsků zdravého života (2/2)
Ing. Mojmír Mišun

Nebeská harmonie člověka podle osmi paprsků zdravého života (2/2)

Osm paprsků zdravého života podle tradiční čínské medicíny

(navazujeme na předchozí úvodní článek)
Velmi užitečným a praktickým systéme, jak si zaručit dobré zdraví, dlouhý život a štěstí, je tzv. Osm paprsků zdravého života. Vychází z tradiční čínské medicíny, která byla odpradávna vysoce ceněna a uznávána. Jedná se o způsob uvažování, kdy dobré lidské zdraví přímo odráželo vyváženost a harmonii na všech souvisejících úrovních. Tedy v sobě samém a pak ve vztahu se všemi nebeskými, pozemskými a lidskými zákony.
Tyto tři úrovně odrážejí porozumění univerzálních zákonů pro Nebe, Člověka a Zemi. Označují se za Tři poklady. To vše se pak promítlo do osmi praktických oblastí člověka a snahu se těmito osmi paprsky moudrostí řídit. U nás na Západě není tak silné povědomí o celostním fungování zdraví. Objeví se nemoc a zpravidla ji okamžitě chceme odstranit.

 

Dokonce i mnohé, k nám, přinesené čínské léčebné postupy slevily ze své původní celistvosti. Nejčastěji vychází vstříc naší nutkavé potřebě odstraňovat nemoci a bolesti, přičemž příčiny a jejich náprava se málokdy hledá. Tím se ubírá nejen síla samotnému léčebnému zákroku, avšak klesá i mínění úcta k této, původně celistvé, moudrosti.
Zjednodušeně: konkrétní nemoc znamená zablokované a nedostatečné proudění čchi v těle, resp. v meridiánových drahách. Ty jsou řízeny orgány a příslušnými energetickými centry v těchto drahách. Samotné rozvážení řídicích funkcí těchto orgánů je prvotně spojeno s našimi emocemi, myšlením, stravou, pohybem, okolními vlivy a časovými cykly.

Nebeská harmonie člověka podle osmi paprsků zdravého života (2/2)

Postupně zmíníme všech osm paprsků, abychom si udělali představu nejen o jejich významu, současně i o jejich provázanosti:

I. Akupunktura – napravuje a harmonizuje vedení čchi v těle stimulací energetických drah orgánů, nejčastěji pomocí jehliček. Lidský organismus je složitý a přesto jeho udržení ve zcela zdravém stavu je jednoduché. Stačí následovat Tao. Pokud ještě hledáme jeho význam, pak nezbývá se, než se ponořit do konkrétních principů. Tj. najít spojitost mezi konkrétními nemocemi, vnitřním mechanismem jejich projevení (akupunkturní dráhy, body, vyvážení jin a jang, a pěti prvků v orgánech) a jejich původní příčinou. Je to velmi osobní výzva, léčit jak nemoc samotnou, tak současně najít i původ potíží a změnit resp. odstranit příčiny.

II.Energetická strava – vede ke správným a přirozený návykům stravování, aby tělo dostalo přísun nezbytných bílkovin, cukrů, tuků, vitaminů a stopových prvků. Každý jsme jiní a proto i cesta ke „své“ stravě se může stát cestou. Duchovní spisy připomínají, že složení jídla ovlivňuje i vědomí a emocionální stav. Velmi se cení původní čchi v potravinách. Dříve byl k nim přirozený přístup. Nyní se moderními konzervačními a zpracovatelskými postupy tyto cenné poklady z potravin zpracováním vytrácí. Pro fyzické přežití a dobrou kondici bude stále důležitější možnost jíst přirozené, geneticky neupravované a živé potraviny. Otázka tedy je: Budeme bojovat s nemocemi nebo raději posilovat zdraví?

III. Bylinky – jejich použití spadá do starodávných receptur, kde se cílevědomě kombinovalo vzájemné a prospěšné působení bylinek. Pro léčebný záměr byla vždy vybrána jedna hlavní bylinka a jedna až dvě posilující. Dále byly v menším množství přidány bylinky harmonizující a vedlejší účinky potlačující pro hlavní bylinku. Současně byly bylinky „ekologicky“ pěstovány a podle lunárního cyklu sbírány a dále upravovány. Proto pak jejich silný léčivý účinek se jeví až zázračný. Dnešní léčivé přípravky, nejčastěji chemicky a bez lásky k nim zpracovávané, mají naopak slabší účinky a s mnoha vedlejšími účinky.

VI. Cvičení čchi – slouží pro preventivní posilování a harmonizaci čchi v energetických centrech a meridiánových drahách těla. Primárním účelem není léčení, jako naopak přirozeně udržovat své tělo a ducha ve vysokém stavu zdraví, fyzické síly a duševní odolnosti. Z některých cvičení se pak vyvinula i bojová umění.

V. Meditace – jde o mentální cvičení, která rozvíjejí a posilují duchovní schopnosti mysli. Mnoho potíží je způsobeno nemožností „ovládat“ vlastní mysl a proces vytváření myšlenek, zejména těch negativních. Ony významně formují náš osud, tedy budoucnost a vnitřní pocit harmonie. Moderní člověk v podstatě neumí zastavit myšlenky a směřovat mysl k sebepoznání. Proto tak jednoduše média, různé druhy podprahové reklamy a manipulující politiky vytvářejí současnou umělou virtuální (nemocnou) realitu. A to zcela prostou hlubšího smyslu života a harmonie s přírodou a duchovními principy.

VI. Moxování – Je to tepelná stimulace akupunkturních bodů a napravení nerovnováhy v proudění čchi v energetických drahách orgánů. Je velmi podobná akupunktuře, jen pro stimulaci a harmonizaci energetických drah se nahřívají akupunkturní body.

VII. Astrologie – A nebo i věštění, obojí patří do systému sladění sebe s charakteristikou své osobnosti a působení různých časových cyklů a energií. Z výpočtů osobních energií lze nejen poznat své „dobré a špatné“ vlastnosti, avšak i zdravotní oslabení, které je závislé na působení času. Výpočtem se pak dává rada, jak se v čase chovat s ohledem na minimalizování vlivu negativních dnů a období, tak i co nejvíce využít prospěšnost svých šťastných období – štěstí.

VIII. Feng Shui – Porozumění vlivů krajiny, jejich energií na příbytek člověka, byla velmi praktická záležitost pro nejlepší umístění domu v místě. Vyhnout se hrubým a negativním místům a naopak se napojit na dráhu šťastné čchi a tu přivést hlavními dveřmi až do domu.

Vnímavost a sladění života s energií místa bylo základem pro vytvoření pozitivních energií i uvnitř příbytku samotného, a tím i vytvoření podmínek pro spokojený, bezpečný a šťastný život jeho obyvatelů. Poeticky a vznešeně zní slova o umění práce s prostorem:

Určitá místa v krajině mají podle geomantických teorií živoucí dech (šeng čchi) a geomantovo umění spočívá v tom, jak takové místo najít a přizpůsobit mu individuální kvality. I pohřbívání je lapání dechu života (čeng šeng čchi).

Dokáže-li geomant rozpoznat živoucí dech, v tom tkví podstata geomancie. Jeho knihy mohou tedy být jakkoli přeplněny číslicemi a složitými metodami, rozhodující jsou jen tahle tři slova, čeng šeng čchi.
Chao Fang, Tsang shu wen ta, TSCC 17.680.21a

To, jaké energie místa působí na naše fyzická a jemnohmotná těla, určuje i naše pocity a způsob myšlení – a tím i osud. Jakákoliv záměrná a moudrá úprava v bydlení má silný a někdy i okamžitý odraz v tom, jaké denní záležitosti se nám dějí resp. budou vytvářet.

Provázanost a pozitivní přínos všech osmi paprsků zdravého života se nám objeví zpravidla ve dvou situacích. Buď v okamžiku jejich vědomého využívání, kdy jsme na své cestě za Tao. A nebo v okamžicích, kdy nerovnováha energií je tak zřetelná a nepohodlná, že sami hledáme jejich nápravu.

Po alespoň krátkém seznámení s čínskou filozofií budeme postupně přinášet články na téma bydlení. Neboť je to oblast hodna pozornosti a možnosti důkladného prozkoumání ve svůj prospěch.

Ve spolupráci s www.fengsuej.info
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno