Jste zde


Pyramidy - monumentální stavby starověku, opředené tajemstvím
Sofie Danae

Pyramidy - monumentální stavby starověku, opředené tajemstvím

Přestože pyramidy (nejen ty egyptské) jsou neustále předmětem dychtivého bádání vědců i laiků, mnohá tajemství nám zůstávají nadále skrytá. Dokonce i jejich účel není tak úplně jasný a existuje mnoho hypotéz. Asi nejznámější tvrdí, že to je monumentální hrobka faraonů, podle jiných je to knihovna. Existují i názory, že pyramida je místo pro uchování historie lidstva od jejího úplného začátku až po současnost. Dějiny jsou údajně zapsány jazykem matematiky, geometrie a astronomie. Poměrně známá je i teorie, že pyramidy byly postaveny přeživšími obyvateli ztraceného kontinentu Atlantidy.

 

Podívejme se blíže na jednu z teorií, a to Manleyho P. Halla. Podle něj pyramidy stojí jako viditelný symbol úmluvy mezi "Věčnou moudrostí" a světem. Jak pyramidy, tak pahorky jsou znázorněním "Svaté hory"nebo "Nejvyššího sídla bohů". Čtvercová základna znamená, že pyramida neboli "Sídlo moudrosti" je pevně zakotvena v přírodě a jejich nezměnitelných zákonech; úhly představují Mlčení, Důkladnost, Rozum a Pravdu. Jižní strana pyramidy představuje Chlad, severní strana Teplo, západní Temnotu a východní Světlo. Trojúhelníkové strany odpovídají trojité duchovní moci.

Domnívá se, že Velká pyramida je "prvním chrámem Tajemství", první stavbou sloužící jako pokladnice tajných pravd, které jsou tou skutečnou základnou všech věcí umění a věd, a věří, že v hlubinách pyramidy sídlí "Stvořitel" neboli "Vznešený", oblečen v modré a zlaté róbě, držící v ruce sedminásobný klíč věčnosti. Lidé vstupovali do bran Velké pyramidy, vcházeli jako bohové a stávali se osvícenci starověku. Drama "druhé smrti" se odehrávalo v královské komoře, kde kandidáti nebo zasvěcenci byli symbolicky ukřižováni a pohřbeni do sarkofágu. Tento rituál dovoloval zasvěcencům chápat tuto místnost jako vstupní bránu mezi materiálním světem a transcendentálními sférami přírody. Součástí rituálu byl úder do sarkofágu, který vybudil tón, nemající obdobu v žádné známé hudební stupnici. Posléze novic po provedení tajných rituálů prodělal své znovuzrození neboli "druhé narození", čímž obsáhl a pojal do sebe všechny vědomosti světa.

Pyramidy - monumentální stavby starověku, opředené tajemstvím

Hall považuje za jisté, že tajná místnost bude v tomto domě skrytých prostorů jednou objevena. Tuto víru sdílí mnoho mystiků a okultistů.

Snad jednou vyjde na světlo pravý účel pyramid, a třeba i podepřené důkazy, nejen pádnými argumenty. Možná se tak stane, až bude rozluštěn původ slova "pyramida". V angličtině (jakožto také v češtině) je toto slovo odvozeno od řeckého "pyramis", v množném čísle "pyramides". Méně jasný je však již způsob odvození samotného řeckého slova. Také zde existuje nemálo hypotéz. Zajímavý je předpoklad, že Řekové ono slovo vybrali s vtipem, protože v jejich jazyce znamená "koláč z pšeničné mouky"; při pohledu z dálky se jim pyramida opravdu zdála napodobením velkého koláče. Zajímavou tezi předložil Gerald Massey. Ten základ slova vidí v řeckém "pur", znamenající "oheň", a v egyptském "met" ve významu "deset" nebo "míra," "měřidlo". Na základě toho tvrdí, že slovo označovalo deset původních úseků oblouku zanechaného na obloze jako stopa dráhy slunce, boha ohně, přenesených na zvířetníkový kruh. Protože velké pyramidy v Gize, mimo jiné, byly zřejmě postaveny s použitím siderických (hvězdných) měr, je tato teorie přijatelná. V tom případě by doslovný překlad tohoto jazykového útvaru znamenal "deset měrných jednotek života".Použitá literatura: Síla Pyramid, Max Toth a Greg Nielsen, vydalo nakl. Pragma 1994