Jste zde

 

Divy světa

Kruhové pečeti dávných znalostí - III.

Zajímavé srovnání nabízejí další kruhové stavby z celého světa. Tzv. šamanská kola (medicine wheels) vytvářeli v Americe patrně tamní indiánské kmeny a na jejich stavbu používali malé kameny kladené jen tak na zem. Určitě to bylo praktičtější než evropské postupy - taková stavba "šla na svět" podstatně rychleji než kdyby vztyčovali obrovské kameny a mohutné dubové palisády a kopali mnohametrové hluboké příkopy. Šamanská kola je možné nalézt na... více

Kruhové pečeti dávných znalostí - II.

Poněkud více údaji se může pochlubit rondel mezi obcemi Těšetice a Kyjovice u Znojma (rovněž 5. tis. př. n. l.) Jeho delší osa rondelu je orientována ve směru východ-západ a na východě směřuje do prostoru mezi blízkým návrším a Děvínem (odklon od severního směru 82 - 95 stupňů). Právě v tomto prostoru vychází Slunce o jarní a podzimní rovnodennosti. Je to tedy obdoba slunečního divadla u Bysně. Navíc zde údajně bylo možné pozorovat i nejjižnější a... více

Kruhové pečeti dávných znalostí - I.

Angličani ti se mají! Jejich Stonehenge je známé široko daleko. A kdyby jen to! Mají ještě na devět stovek dalších kruhových staveb včetně třeba Avebury! Tedy těch zatím objevených. Ve zbytku Evropy a v Česku jsme zatím za Británií pokulhávali. I tak je asi osmdesát kontinentálních rondelů úctyhodné číslo. S rondely se navíc můžeme setkat různě po celém světě. Náhodná nebo nenáhodná shoda? Pokusme se tedy o určitou - byť nutně omezenou - srovnávací... více

Codex Gigas alias Ďáblova bible - III.

Máte smůlu - bibli vám nevrátíme! V roce 1878 došlo se Švédskem k výměně některých archiválií a například Bible lobkovická byla spolu s dalšími 20 česky psanými rukopisy (na příkaz švédského krále Oskara II.) vrácena na Moravu. Během 19. a 20. století zkoumali ve Švédsku tuto památku další čeští badatelé z nich nejobšírněji dr.Kolár v roce 1987. V současné době je Codex umístěn ve specielním chráněném prostoru Královské knihovny ve Stockholmu. Je... více

Codex Gigas alias Ďáblova bible - II.

Jak šel čas Unikátní kniha byla dlouhá léta majetkem benediktinů v Podlažicích. Klášter se ale zadlužil a z finančních potíží se chtěl dostat zástavou knihy cisterciákům v Sedlci. Odsud ji roku 1295 vykoupil opat Pavel Bavor pro knihovnu břevnovského kláštera kde se stala předmětem zájmu pražského biskupa Řehoře a dalších učenců té doby. V květnu 1420 Táborité spolu s lidem pražským břevnovský klášter vyplenili spálili a pobořili. Avšak komunita... více

Codex Gigas alias Ďáblova bible - I.

Na počátku 13. století bylo v Čechách vytvořeno pozoruhodné literární dílo známé jako "Ďáblova bible". Neznámý tvůrce napsal a barevnými iluminacemi vybavil obří knihu o jejímž původu se do dneška můžeme jen dohadovat. Grafologové s historiky se shodují v tom že se jedná o dílo vytvořené jednou rukou jedním autorem. Pro svou anonymitu bývá proto nazýván "Velkým písařem". Těžko však uvěřit že práci takového rozsahu mohl zvládnout jeden člověk v... více

Pražský staroměstský orloj - III.

Pověst o sedmadvaceti popravených Nikdo neví kde odpočívá všech dvacet sedm českých pánů kteří položili život 21.června 1621 na Staroměstském náměstí. Jejich hlavy byly pro výstrahu vyvěšeny v železných koších na Staroměstské mostecké věži a teprve po dlouhé době je směli příbuzní vložit do krabic označených jmény a pohřbít kdesi v Týně; avšak vypráví se že tajným rozhodnutím byly z toho místa odneseny a pochovány v kostele svatého Salvátora... více

Pražský staroměstský orloj - II.

Při požáru věže v roce 1864 byly zničeny sošky apoštolů. Obnova orloje byla započata z iniciativy Jana Prokeše který pochopil složitost mechanismu a zkonstruoval funkční model který byl na radnici vystavován. Jeho nabídka na opravu stroje však zůstala oslyšena a po několika tahanicích byl stroj opraven továrnou Čeňka Daňka. Ale stroj se znova porouchal a teprve za purkmistra Václava Bělského roku 1865 byl hodinářem Janem Holoubem z Karlína za dozoru hodináře... více

Pražský staroměstský orloj - I.

"Ani sněm zemanů a měst nebyl položen do staroměstské radnice ani valná obec nebyla tam svolána aniž důležitý soud nějaký tam konán a přece valem hrnuli se lidé k radnici a ne chvíli ale od božího rána po celý den. A kdo sem přišel tomu nechtělo se odtud; stál tu a čekal dlouhou chvíli hodinu i více a ne volně a v pohodlí nýbrž v hrozné tísni zástupů. Tlačiloť se všechno k věži radnice kdež byl ten div divoucí nový orloj o němž šly takové... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků