Jste zde


Obnovit lásku
Pavel Němec

Obnovit lásku

Sto let od roku 1912 do 2012 bylo velmi dramatických. Změny často velmi bolestivé proběhly ve všech oblastech, sociální, politické, mocenské i duchovní a následky v oblasti mocenské a duchovní se projeví ještě v průběhu celého 21. století. Příští věk má trvat čtyři milénia, to je průměrný odhad trvání pozemské civilizace, a má to být věk lásky a harmonie. Kdo s tím souhlasí, může se vydat na cestu. Věděli jsme, pokud chceme změnit svět, musíme nejprve změnit sebe, tak jsme na sobě pracovali, rozvíjeli své schopnosti a znalosti, to už máme za sebou a nyní se můžeme věnovat obnově lásky. Navrhuji začít láskou ve vztahu partnerském. Víme všichni, že to nebude snadné. 

 

Vývoj ve vztazích po mnoho let kladl důraz na rodinu a věrný vztah k jedinému partnerovi a tak si myslíme, že láska k jednomu člověku vylučuje lásku k ostatním. To přináší s sebou mnoho problémů, od lásky k jednomu a chladných vztahů ke všem ostatním, až pro pronásledování toho jednoho po kterém toužíme, pokud vztah odmítá. Objevila se i teze nebo požadavek bezpodmínečné lásky, šlo však o formu konformního chování. Láska je podmíněna důvěrou, názorovou shodou, vstřícným jednáním, společnými úspěchy a pěknými prožitky. Byla zde i snaha svěřit svět ženám, protože muži jsou agresivní a ženy plné lásky. V praxi to ale nějak nevyšlo, ženy vyhnaly nepřizpůsobivé muže ven do mrazu mezi bezdomovce. 

Vztahy narušila i televize, stala se názorovou autoritou a narušila vztahy s těmi, kdo televizní životní styl nepřijali. Navrhuji proto obnovu partnerské lásky založit na tezi, že partnerský vztah je nutné uzavřít do soukromí před okolím, vytvořit si cosi svého zcela odděleného od velkého světa. Ovšem i pro vztah platí "všeho s mírou". Když jsou partneři stále spolu, touží utéci, když se vidí málo, vztah vyhasíná. Nastavíme si tedy správnou míru času, který trávíme spolu a další každý sám. V této souvislosti mohou jiné vztahy trvalý vztah podpořit a zlepšit. Okolností, které vztah narušují, je více, podmínek, které pro dobrý vztah musíme splnit je také hodně. Důvodů, proč zůstat se svým současným partnerem je také hodně. Ve všech případech bude nutné situaci zjednodušit a ideální vztah vzdát. Můžeme však vždy své vztahy zlepšit, vylepšit a usilovat o lásku.¨

Ideální vztah je se souvěrcem, tedy s partnerem se stejnou víru, přesvědčením, zásadami a životním stylem. Ve vztazích se však sešli lidé názorově vzdáleni a tak musíme hledat řešení i pro jejich situaci. Nelze doporučit jen jednu univerzální ideální formu vztahu, dřívější normování zásad pro utváření vztahů způsobilo jen přetvářku a pokrytectví, tak mohu jen ukázat okolnosti utvářející vztah a nějaká doporučení pro snahu vztahy zlepšit. Předpokládejme tedy, že právě my máme zájem o lásku, sex a harmonický vztah a že nám to ve vztahu chybí právě kvůli našemu partnerovi, je jedno, zda partnerem je muž či žena. Jsme tedy rozhodnuti vztah napravit a připravíme si cílevědomý program. 

Svého partnera (muže či ženu) neodmítáme, víme, že jedině s tímto partnerem je nám nejlépe, muže chválíme, ženě věnujeme komplimenty. Nasloucháme co říká a vhodně reagujeme. Cokoli sděluje opakovaně, je nutné řešit. Hledáme, co nám ve vztahu vadí a snažíme se to odstranit, něco sami, něco s partnerem. Problémem je zaměstnanost všech členů rodiny, nemá se kdo starat o výchovu dětí. To by se dalo řešit společným životem s dalšími osobami, ale nyní je to zcela neobvyklé a další osoby v trvalém spolužití problémy mohou umocnit. Časem k tomu však budeme přinuceni ze sociálních důvodů. Vyřešíme si tedy dělbu práce v rodině, práce se přestávají dělit na mužské a ženské. Pak hledáme společné zájmy, připravujeme krásné společné chvíle, ve kterých se neřeší žádné problémy, mohou se připomínat úspěchy a pěkné chvíle, chválit a svádět. 

Nakonec ještě budeme řešit sexík. Rád bych zavedl pojem hasna pro všechno, co souvisí s prožíváním nahoty, erotiky a sexu. S hasnou, tedy prožíváním nahoty, erotiky a sexu máme problémy, pokud byl vztah narušený odcizením nebo pokud navazujeme vztah nový. Zvykat si na sexík (hasnu) je stejné jako otužování před koupáním ve studené vodě. Ne každý je otužilec a ne každý je bez bloků a předsudků. Tedy pomalu a vytrvale svádíme, nezapomínáme na chválu a komplimenty. Takto dojdeme až k lásce, opakujeme svému partnerovi, že je výjimečný a že právě s ním je nám nejlépe. Máme ho moc rádi, hladíme, zamilovaně se na něj díváme, nosíme dárky a svádíme. Pro začátek nápravy vztahu postupujeme cíleně a účelově, později situace umožní improvizaci a nemusíme se nijak snažit vztahy vylepšovat, pak už to jde samo. Stačí jen partnerská spolehlivost, dobrá komunikace, plnění slibů a zamilovaný pohled. Vztahy jsou jistě složitější, ale pro začátek snad budou tyto dispozice stačit.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno