Jste zde


Jak pracovat v ezoterice
Pavel Němec

Jak pracovat v ezoterice

Ezoterika je pojem pro oblast spirituální, duchovní, je nepojmotvorná, takže pojmy, které používá jsou nejednoznačné. Může to být důvodem nedorozumění, ale ezoterici si rozumí a budu se snažit, abyste správně porozuměli i mému psaní.

 

Ezoterice se věnuje stále více osob a jak přejde v pohodě konec roku 2012, zájem ještě vzroste. Na první pohled ezoterika umožňuje snadný výdělek, ve skutečnosti může přinést i zklamání a psychické problémy, protože ezoterika jako velmi široký pojem pro zaměstnání čaroděje a čarodějky, mágy i kněžky, věštce, léčitele, manipulátory, napodobitele a na konci řady i podvodníky. Riziko práce je způsobeno i dramatickým vývojem v oblasti duchovna, promítly se zde i hvězdné války, odvádění a náhrada osobních průvodců a ochránců, voo-doo i útoky černé magie. Kdo se znelíbil a neochránil, mohl přijít o průvodce a schopnosti a mohl také vážně onemocnět. Předpokládám, že doba nepřinese zklidnění, protože v oblasti duchovní, v magii, probíhájí zásadní změny související s vlivem ve světě. Ezoterika nám bude pomáhat, ale může nás i ohrozit. Rady a varování jsou velmi individuální, ale určité obecné rady lze podat každému, kdo se ezoterikou zabývá, i tomu, kdo o tom teprve uvažuje.

Především musíme vědět, že duchovní oblast má mnoho cest a mnoho skupin, mnohé mezi sebou soupeří a každý musí vědět, kam patří, kde jsou jeho souvěrci. Každá duchovní skupina má svoji autoritu a program a to musíme bezvýhradně následovat, jinak hrozí oslabení pozice, odmítnutí nebo i sankce. Když ale nevyhovuje jedna skupina, můžeme vyhledat jinou. Oddanost je základní předpoklad každé duchovní práce. Druhým předpokladem je přijetí. Každý, kdo se chce nějak zapojit do duchovní práce, musí být pozvaný duchovním světem. Pozvání může mít mnoho podob a může mu předcházet prosba, žádost, zájem o duchovní práci. Každý mandant duchovní služby musí být přesvědčený o svém přijetí a napojení. Bez napojení chybí inspirace a ochrana a bez toho nemůže ani předávat informace, ani energie, ani nemůže tvořit ezoterické předměty, jako například mandaly, orgonity, kyvadla a virgule nebo talismany. Nemůže být léčitelem ani věštcem. Sporné je, zda může prodávat knihy, kameny nebo svíce, ale i zde potřebuje určitou intuici ke svému úspěchu.

Pokud jsme našli svoji duchovní cestu a napojili se na duchovní zdroje, můžeme podlehnout iluzi, že jsme na samém vrcholu moci. Jde o motivační mánii, která působí potěšení při práci, ale je zdrádná, podlehneme pokušení osobní moci. Doporučuji pokoru a vědomí, že se podílíme na společném díle. Ezoterice se věnujeme proto, abychom pomáhali lidem k jejich prosperitě nebo vyřešení problémů. Jistě si zasloužíme finanční odměnu, ale musíme si být jisti, že poskytujeme hodnotu vyšší. Je zde i jiná forma odměny, tedy nefinanční obliba v duchovním světě, u našich průvodců, ta má sice nefinanční formu, ale je důležitá pro obnovu a posílení našich schopností. Odměna v oblasti magie má vždy nefinanční podobu, za odměnu se považují společně dosažené cíle a vytvořené hodnoty. Magie je duchovní činnost, která zasahuje do lidských osudů a moci duchovních skupin. Pro každého a zejména pro oblast magie, platí zásada, že musíme jednat v souladu se svým svědomím, že musíme být schopni obhájit své skutky alespoň před sebou samým.

Další okolností v ezoterické praxi, se kterou musí počítat každý, je velká konkurence. Je sice pravda, že každého osud nasměruje právě tam, kde mu pomohou nejlépe, ale i tak musíme na sobě trvale pracovat, rozvíjet své schopnosti spirituální a zejména schopnosti pomáhat lidem. Pro mne, při výkladu z karet, to znamená seznámit se s realitou a s pomocí karet předložit správný náhled reality a dokázat poradit několik možností řešení. My neseme odpovědnost za to, že správně interpretujeme sdělení karet, ale neneseme odpovědnost za realizaci našich rad. Rozvíjet vlastní schopnosti znamená také zajistit vše potřebné v realitě, například vhodnou propagaci svých služeb, příjemné prostředí pro setkání s klienty a jednat s klienty tak, aby přišli opět a doporučili naše služby dalším.

U léčitelů je zase riziko přenosu negativní energie na léčitele. Dokázat se tomu ubránit je  nutným předpokladem pro přežití. Když dojde energie, musí se přestat a energii doplnit. Když dojde invence, musíme přestat a invenci obnovit. Pokud v ezoterické práci vstupujeme do soukromí člověka, jsme zavázáni mlčenlivostí a dalšími etickými i zákonnými normami. Pokud k nám přijde varování, musíme uposlechnout, jinak riskujeme ztrátu schopností i poruchu zdraví. Je toho hodně, co je nutné v této oblasti respektovat, ale protože jde o inspirovanou aktivitu, jsme vedeni, chráněni a tyto zásady jsou nám samozřejmé, aniž bychom se jimi zlášť zabývali. 
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
5
Average: 5 (1 vote)

Pavel Němec

Zaměření:

Ukončení esoterické praxe

Kontakt:

postmaster@naturfaith.cz

Web: http://pohodicka.sweb.cz

Telefon: 736 446 688Další články autora