Jste zde


Autohypnóza - skvělá relaxace i pomocník při řešení problémů
Sofie Danae

Nejrannější písemné zmínky o hypnóze pocházejí ze starověkého Egypta a Řecka. Hypnos je řecké slovo, které znamená spánek, třebaže se skutečný stav hypnózy se od spánku velmi liší. Hypnóza byla používána k navození snů, které byly potom analyzovány, aby se tak dospělo k jádru problému.

Než se dostanu k samotnému tématu autohypnózy nebo hypnózy vůbec, je třeba trošku připomenout něco o lidské mysli - zvláště pak co se rozumí pod výrazy vědomá a nevědomá mysl. Vědomá mysl je kritická a analytická, podle rozdílů třídí informace. Nevědomá mysl (podvědomí) je všechna naše moudrost, paměť a inteligence; také zdroj naší tvořivosti. Řídí životní procesy našeho těla jako je dýchání, oběh krve a regenerace tkání. Je to sídlo našich emocí, které ovlivňuje téměř veškeré naše chování.

Pomocí hypnózy můžeme proniknout do svého podvědomí a odkrýt podrobnosti příhod, jež se staly před mnoha lety nebo dokonce ještě před naším narozením v matčině lůně. Zkušený hypnotizér může také vyvolat zážitky z minulých životů. Ale hypnóza nám také nabízí možnost dávat příkazy svému podvědomí aby potlačila význam určité události, s jejímiž následky se naše vědomí není schopno vyrovnat, může pomoci tam, kde třeba vůle dlouho selhává, např. odnaučit se kouřit, pít nebo při problémech s nadváhou. Protože má naše podvědomí přímý vliv na tvorbu buněk, není rozhodně nic výjimečného pomocí hypnózy také řešit závažné choroby (toto již bych však skutečně nechala na zkušeném hypnotizérovi).

Všichni jsme schopni zhypnotizovat sami sebe. Je to vynikající prostředek pro relaxaci, řešení problémů a celkový osobní vzestup. Na rozdíl od hypnotizování někým jiným je v autohypnóze hypnotizérem naše vědomé já. Postupů jak toho dosáhnout samozřejmě může být mnoho, tento mám vyzkoušený a osvědčený.

Nejprve se očima soustřeďte na nějaký předmět ve vašem dosahu. Může to být plamen svíčky, obraz na tapetách nebo klidně palec u nohou. Ale můžete také zavřít oči a soustředit se na útvar, který si stvoříte ve své mysli, třeba modrý jehlan. Ve chvíli, budete plně soustředěni na dotyčný předmět, a přestanete skoro vnímat jeho okolí, budete počítat od deseti do jedné, s každým číslem budou vaše víčka těžší a těžší až je při slově nula necháte zavřít.

Pak si řekněte, že budete uvolňovat čelist. Až uvolníte čelist, nechte relaxovat svaly kolem úst, potom svaly v nose a kolem nosu, dopřejte si čas a buďte vytrvalí. Uvolněte své tváře, čelo, dále svaly kolem očí a svaly kolem vrchní části hlavy. Pak uvolňujte svaly po straně hlavy, dále vzadu na hlavě, poté krk a svaly za očima. Uvolněte dále ramena, horní část zad a hrudník. Uvolněte zbytek těla, nechte uvolnění proudit pažemi do prstů, nohama do chodidel, až do samých konečků prstů.

A když budete příjemně uvolnění, představte si eskalátor, nejlépe jedoucí dolů a představte si, že stojíte na schodech, které vás vezou hlouběji a hlouběji do vašeho podvědomí. Na konci schodů vystoupíte do prostředí, které je vám příjemné, může to být třeba vaše oblíbené místečko v přírodě, může to být šumící voňavý les a v něm tekoucí bystřina, skutečně cítíte tu vůni borovic a vidíte prameny vody jak obtékají balvany i malé oblázky a vnímáte jak je vám příjemně. Nebo se můžete přenést až na písečnou pláž a cítit slanou vůni a slyšet šumění moře, vnímat horké paprsky slunce jak zahřívají vaše tělo.

Až se budete cítit opravdu báječně a uvolněně, soustřeďte se na svůj problém. Pokud chcete zhubnout, představte si, jak jste štíhlá, do detailů si vymodelujte své tělo do své dokonalé představy, vnímejte jak se v této představě cítíte, jak prožíváte některou situaci, máte na sobě své vysněné šaty apod. Pokud máte třeba problém v práci, představte si jeho konečné řešení, vychutnejte si úspěch z přijímání gratulací kolegů a nechte svou představivost pracovat na tom, aby tohoto vašeho úspěchu skutečně dosáhla. Nebo prostě jen relaxujte, vychutnejte si ten pocit odpočinku těla i mysli a navoďte si představu, že po procitnutí opět do bdělého stavu se budete cítit svěží, odpočatí, připraveni vrhnout se na řešení náročného úkolu a mít pevnou jistotu že máte na to, abyste to zvládli.

Pak se v mysli vraťte k eskalátoru a nastupte na schody, jedoucí směrem vzhůru a nechte se vést zpět do svého plného vědomí. Počítejte od deseti do nuly a s každým číslem si řekněte že jste více bdělý a máte více psychické síly, jste odpočatí a nakonec se s nulou probudíte plní energie a vitality.

Autohypnóza skýtá spoustu možností, ale setkala jsem se i s obavou že by se člověk neuměl dostat zpět. Při autohypnóze jsou zapnuty normální reflexy, takže pokud vás něco vyruší, jako např. telefon, náhlé hlasy či výkřiky, vaše stále fungující reflexy vás z autohypnózy okamžitě proberou. Je možné, že naopak z hypnózy upadnete v normální spánek (zvláště při velké únavě), z něj se však rovněž normálně probudíte. Snad skutečně výjimka by mohla nastat, pokud by se autohypnotizér-začátečník dostal hned při prvních pokusech až do té nejhlubší hladiny podvědomí a zároveň měl na tomto světě tak závažný problém, že by se jeho podvědomí samo rozhodlo se nevrátit. Ale tyto případy jsou skutečně tak vzácné, že se o nich zmiňuji spíš jako o kuriozitě.