Jste zde


Vizualizace - obrazová meditace
Doktorka.cz

Vizualizace jsou zvláštním druhem meditací, které používají představ obrazů. Zapojíte do práce svou představivost při vytváření obrazových představ toho, čeho chcete dosáhnout. Tyto vizualizace jsou účinnými přípravami na cíle v rozsahu od zlepšeného sportovního výkonu po přirozený porod.

 

Přestože bylo dokázáno, že relaxace sama může být účinná při posilování obranyschopnosti těla, psycholožka Mary Jasnoski z Harvardu provedla výzkum demonstrující případ, kdy byly studentům vycvičeným ve svalové relaxaci dány instrukce pro řízenou obrazovou představivost a jejich obranyschopnost byla ještě silnější.


Mnoho hypnoterapeutů považuje mentální obrazové představy za pouze další verzi hypnózy - autohypnózu. V interview s Ernestem Rossim hovořil psychiatr Milton Erickson o svých prvních zkušenostech, které ho vedly k jeho celoživotnímu zájmu - jak profesionálním, tak osobnímu - o použití autohypnózy. Poté co téměř zemřel na obrnu v sedmnácti letech, strávil další dva roky cvičením se v tom, co byla, jak si později uvědomil, autohypnóza, aby se mohl naučit znovu hýbat a chodit. Ve svém samonavozeném tranzovém stavu se ponořoval do stých smyslových vzpomínek, aby mentálně znovu zažil, jaký pohyb byl, když ještě zcela vládl svými svaly. Představa pohybu naučila jeho svaly, jak se opět hýbat.


Erickson použil autohypnózu také pro ovládání bolesti. Jakmile si uvědomil, že únava, kterou cítil po chůzi, jej zbavuje bolesti, objevil, že když si pouze představí sám sebe, jak chodí a potom se cítí unavený, může zmenšit svou bolest. V pozdějších letech používal vize scén ze svého dětství, z období, kdy jeho tělo bylo ještě zdravé a on se začínal radovat z krásy přírody, aby se zbavil bolesti. Také k tomuto účelu využíval obrazy z manželského života. Když jej trápila artritida, dostal se do autohypnotického stavu, ve kterém si představoval teplý tlak těla své ženy na sobě, jak nahrazuje bolest.


Jen málo dospělých má Ericksonovu schopnost pro práci s představivostí, ale většina dětí ano, protože ještě neudělali to černobílé rozlišení mezi "skutečným" a "imaginárním", které činí vizualizaci tak těžkou pro mnoho dospělých.
Uvedeno ve spolupráci se serverem www.doktorka.cz