Jste zde

 

Hypnóza

Jsou všichni zhypnotizovaní?

Není přehnané říci že každý člověk je do určité míry zhypnotizovaný ať už myšlenkami které nekriticky převzal od druhých nebo myšlenkami o jejichž pravdivosti přesvědčil sám sebe. Tyto negativní myšlenky mají na naše chování stejný účinek jako negativní myšlenky které hypnotizovanému člověku vštípil profesionální hypnotizér. Viděli jste někdy vystoupení hypnotizéra? Jestliže ne dovolte mi abych vám popsal několik jednoduchých jevů které... více

Osudový zákon "Krása"

Některé názory na krásu: Sokrates "Čím užitečnější tím krásnější." Starořečtí pythagorovci.: "Viděli krásu : Harmonii" Leonardo da Vinci: "Ve všestranně harmonicky rozvinutém člověku." Lidská krása dovede vyvolat nepochopitelnou "Lásku na první pohled" Dafnaios mluví o démonské vytržení duše. Já s úžasem musím s jeho názory plně souhlasit ale nedovedl pochopit proč mnoho lidí se dívá na tutéž bytost a na tutéž krásu ale jen jediný bývá uchvácen... více

Osudové zákony

Mají za úkol lidem dramatizovat život. Drama může být ve formě libé žádané nebo nelibé nežádoucí. Je celá řada "Osudových zákonů." My budeme sledovat vazbu mezi mužem a ženou. Do "Osudových zákonů" patří krása ošklivost zvýšená sexuální potřeba sexuální vlažnost a jako produkt těchto zákonů vzniká "Láska na první pohled". Láska na první pohled dramatizuje život lidí natolik že podstatně ovlivní celý lidský život. Láska na první pohled aby... více

Meditace či relaxace?

O meditaci se traduje mnoho mýtů ale z praxe a logické úvahy vyplývá jiná zkušenost:     - Prý dodává energii. - Je to však náročná práce a ta často stojí hodně sil.     - Je jen jeden druh prožitku - klid a prázdno. V meditaci se však prožívá tvořivé božské vědomí. Stvoření je projevem dynamickou myšlenkou Boha. Meditace tedy nemůže být výhradně statická a každá je jiná.     Takové jsou spíše relaxace... více

Stránky