Jste zde


Jsou všichni zhypnotizovaní?
Doktorka.cz

Není přehnané říci, že každý člověk je do určité míry zhypnotizovaný, ať už myšlenkami, které nekriticky převzal od druhých, nebo myšlenkami, o jejichž pravdivosti přesvědčil sám sebe.

 

Tyto negativní myšlenky mají na naše chování stejný účinek jako negativní myšlenky, které hypnotizovanému člověku vštípil profesionální hypnotizér. Viděli jste někdy vystoupení hypnotizéra? Jestliže ne, dovolte mi, abych vám popsal několik jednoduchých jevů, které jsou důsledkem hypnotizérovy sugesce.


Hypnotizér řekne fotbalovému hráči, že má ruku přilepenou ke stolu a že ji nemůže zvednout. Ne že by se fotbalový hráč nesnažil, ale prostě ruku nemůže zvednout. Napíná svaly, jak může, ale jeho ruka je pevně přirostlá ke stolu.


Hypnotizér řekne vzpěrači, že nemůže zvednout tužku ze stolu. A přestože vzpěrač obvykle zvedá stopadesátikilovou činku, nyní nemůže zvednout tužku.Hypnóza však atlety neoslabuje. Potenciálně jsou pořád stejně silní. Ale aniž si to uvědomují, snaží se jednat sami proti sobě. Na jedné straně se snaží zvednout ruku nebo tužku a skutečně napínají svaly. Ale na druhé straně myšlenka, že "to nemohou udělat", způsobuje, že se jim nezávisle na jejich vůli napínají opačné svaly. Negativní představa způsobí, že nakonec porazí sami sebe - nemohou vyjádřit svou skutečnou sílu.


Dalšímu sportovci změřili sílu stisku ruky a zjistili, že odpovídá pětačtyřiceti kilogramům. Ať se namáhal sebevíc, silněji ruku nemohl stisknout. Pak ho zhypnotizovali a řekli mu: "Jsi velmi, velmi silný. Silnější než kdykoli předtím. Jsi mnohem, mnohem silnější, Překvapuje tě, jak jsi silný." Pak mu opět změřili stisk ruky. Tentokrát se síla jeho stisku zvýšila na 55 kilogramů.Hypnóza mu však sílu nepřidala. Hypnotická sugesce jen překonala negativní představu, která mu předtím nedovolila vyjádřit svou plnou sílu. Jinými slovy v bdělém stavu ho omezovala negativní představa, že je schopen stisknout jen 45 kilogramů. Hypnotizér pouze odstranil jeho duševní blok a dovolil mu, aby vyjádřil svou skutečnou sílu. Hypnóza ho doslovně "odhypnotizovala" a dočasně ho zbavila jeho omezující představy o sobě samém.


Když vidíme, jaké zázračné věci se dějí při hypnóze, snadno můžeme získat dojem, že hypnotizér musí mít jakousi kouzelnou moc. Tak tomu ovšem není. Schopnosti dělat tyto věci měli všichni tito hypnotizovaní lidé i před tím, než se setkali s hypnotizérem. Nebyli však schopni užívat své síly, protože nevěděli, že ji mají. Jejich negativní představy ji zablokovali a udusili. Aniž si to uvědomovali, tito lidé si vsugerovali, že takových věcí nejsou schopni. A bylo by možná přesnější říci, že je hypnotizér spíš "odhypnotizoval", než zhypnotizoval.


Ať už si o sobě myslíte cokoli, ať už se považujete za jakkoli neúspěšné, všichni máte schopnost dělat všechno, co potřebujete ke štěstí a úspěchu. Máte schopnost dělat věci, o kterých se vám nikdy ani nezdálo. Všechny tyto schopnosti vám budou dostupné, jakmile změníte své negativní představy, které vás omezují.
Uvedeno ve spolupráci se serverem www.doktorka.cz