Jste zde

 

Křesťanství

Tajné dějiny jezuitů XXIV.

5.12 Účinky denního řádu Kromě rozjímání a četby Deníku neexistuje žádná jiná zajímavější činnost. Modlit se nahlas spolu s ostatními; přebírat růženec; čistit podlahy; učit se zpaměti pravidlům; zhotovovat nástroje pro pokání (knuty a drátěná kajícnická roucha opatřená bodavými hroty); cvičit se v krasopisu; číst chimérické dětinské životopisy svatých naškrábané neschopnými autory nebo mizerné asketické knížečky - taková je celá činnost... více

Tajné dějiny jezuitů XXIII.

První ukazuje tři dvojice lidí kteří nabyly majetek nezákonným způsobem a kteří vstupují do řádu. Cvičenec nechce-li se dopustit smrtelného nebo odpustitelného - lehkého - hříchu musí uvažovat jako třetí dvojice lidí to znamená svůj majetek odevzdat řádu. Tím dokazuje že dospěl ke stejnému způsobu uvažování jako třetí dvojice. Druhým příkladem je filozofie o třech druzích pokory kde nechce-li se cvičenec dopustit stejných hříchů jako v předešlém... více

Tajné dějiny jezuitů XXII.

5.9 Duchovní cvičení - autosugesce a kult bílé magie Na dalších stránkách A. Tondi popisuje postup rozjímání (ve skutečnosti jde o pouhou jezuitskou autosugesci) které uvrhne jezuitu vždy do takového rozpoložení že jakékoliv logické a pravdivé důvody proti označuje za lživé a ďábelské. Tento fanatismus je způsoben přesným postupem jak má jezuita své rozjímání (autosugesci) provést. Večer před spaním si předem připraví téma o kterém chce rozjímat a... více

Tajné dějiny jezuitů XXI.

5.7 Zkouška kázeňské vyspělosti H. Boehmer píše: "Kromě ústavy dostávají nadřízení radu aby nováčkům nařizovali úkoly jako to prý dělal Bůh s Abrahamem očividně kriminální aby je na jejich základě prověřili. Tyto zkoušky však musí úměrně přizpůsobit nováčkům podle jejich síly. Není těžké si představit k jakým důsledkům může takováto výchova vést." (Gabriel Monod v úvodu k "Jezuitům" od H. Boehmera; str. XVI Armand Colin Paříž) "Snadno... více

Tajné dějiny jezuitů XX.

5.5 Středověký duch kázně V dalších odstavcích Tondi ukazuje že v jezuitském řádu sice probíhá modernizace ale natolik opatrná aby středověký duch řádu zůstal základním pilířem řádu a neměnným poutem k Ignácovi. A pak pokračuje dál: "V domově noviců je dlouhá chodba podle níž jsou velmi prostorné pokoje. V každém přebývají nanejvýše čtyři řeholníci. Každá místnost je zasvěcena některému svatému tovaryšstva. Všude jsou svěcené olivové... více

Tajné dějiny jezuitů XIX.

5.3 Psychologické prostředky jezuitů pro noviciátní kázeň Jak Bílek ukazuje nováčci byli šestnácti či sedmnáctiletí gymnazisté s nejlepším prospěchem a museli mít doporučení profesora retoriky. Pak byli tito mladí chlapci na dva roky zavřeni do noviciátního domu kde se směli věnovat jen Duchovním cvičením řádovým bohoslužbám stanovám řádu a náboženským spisům které pojednávaly o svatých a byly psány pouze v latině. Výjimečně směli číst... více

Tajné dějiny jezuitů XVIII.

Kapitola 5 Vytvoření jezuity 5.1 Noviciát - dva roky teroru ducha duše těla Ke správnému pochopení ducha řádu Tovaryšstva Ježíšova a k úplnému porozumění poslušnosti jeho členů je nutné se seznámit s výchovou noviců neboli nováčků kteří právě nastoupili do jezuitského řádu. Tady začíná vytváření jezuity jako dlouhá bolestivá a drtící cesta. Na začátku stojí člověk se svobodnou vůlí se svobodným rozhodováním plný životního elánu optimismu... více

Tajné dějiny jezuitů XVII.

4.14 Otrocká poslušnost - ústava řádu "Zkrátka nikomu není dopřán klid nebo soukromí; člověk nemá téměř ani chvilku pro sebe hodina odpočinku je vítána poněvadž alespoň ve spánku řeholník nepřemýšlí. K tomu všemu přistupuje ještě přesný denní řád a obraz je úplný. Prostě představený je všechno; je vlastně ještě víc. Neboť pravidlo 31 sumáře stanov říká: Nanejvýš prospěšno jest a velmi potřebno aby si všichni na tom dali záležeti aby v... více

Tajné dějiny jezuitů XVI.

4.12 Nejvyšší tyran řádu Tato epizoda z našeho století jasně ukazuje pravou povahu jezuitského generála. Na jedné straně přecitlivělost k sobě sama která vhání takovému člověku do očí nekonečný proud slz a na druhé straně absolutní bezcitnost ke druhým a tvrdost despotismus nátlak a diktát na druhého do zničení jeho posledních zbytků svobodné lidské autentity. Další osobní zkušenosti Tondiho to jen bohatě potvrzují: "Dokud jsem nebyl knězem a studoval... více

Tajné dějiny jezuitů XV.

4.11 Moc generála nad svými jezuity v praxi Exjezuitský kněz A. Tondi ukazuje že to co píše Bílek není v žádném případě zastaralá historie která by byla vhodná pouze k uložení do muzejních archivů. Tondi na svém životním příběhu ukazuje že praxe kterou T.V. Bílek popisuje platí plně i v dnešní době. K předchozím pravidlům jezuitského řádu píše: "Tato pravidla Tovaryšstva Ježíšova se zdají zastaralá a proto čtenář pravděpodobně pojme... více

Stránky