Jste zde

 

Křesťanství

Tajné dějiny jezuitů XIV.

"(Provinciál) nechť si je především vědom toho že na stolici teologie smějí být ustanovováni toliko ti kdo jsou plně oddáni svatému Tomáši; naproti tomu ti kdo mají k němu daleko nebo jeví k němu malou příchylnost nesmějí být k vyučování připuštěni. (z Pravidel provinciála 9 paragraf 2) (Profesor hebrejštiny) musí mít mezi jiným hlavně na zřeteli aby hájil překlad Písma svatého schválený církví. (z Pravidel profesora hebrejštiny 2) (Profesor... více

Tajné dějiny jezuitů XIII.

4.6 Třída profesů - nejvyšší stupeň - jezuité 4. slibu Profesoři byli co do počtu nejmenší skupinou a generálovi skládali řeholní sliby z chudoby čistoty a poslušnosti. Ovšem kromě toho slavnostně skládali římskému papeži ještě slib neomezené poslušnosti a to přímo do papežových rukou. "Ale tento slib jezuité vztahovali pouze a jedině k misiím ... přestože to z ústavy řádu nevysvítá kde doslovně stojí: Slovům v apoštolských listech kde se o... více

Tajné dějiny jezuitů XII.

4.3 Duchovní cvičení - brána k poslušnosti Svého výsledku dosahuje řád stále stejnými způsoby. Ať se jedná o dobu středověku novověku nebo o dnešní dobu metody zůstávají naprosto stejné. Jejich síla spočívá v samotných základech položených Ignácem. Jeho odkaz je natolik sugestivní a natolik vtíravý že už zpočátku je téměř nemožné mu odolat a to zvláště u takových typů lidí kteří vnitřně touží po svém lidském vůdci a nebo nejsou se stavem... více

Tajné dějiny jezuitů XI.

Na druhé straně apoštolové a později i reformátoři vedou svým učením a svými dopisy výhradně k Ježíši Kristu. Odmítají jakýmkoliv způsobem vstupovat do svědomí člověka s cílem ovládnout ho pro své plány. Nezakládají žádnou svoji vlastní organizaci a odmítají jakékoliv vlastnické právo na ty kteří díky jejich svědectví v Ježíše Krista uvěřili. Dokladem toho nám je například první dopis apoštola Pavla ke Korintským kde již v 1. kapitole ve verši... více

Tajné dějiny jezuitů X.

3.12 Rok 1546 - start politické kariéry jezuitů - Tridentský koncil V roce 1546 se odstartovala politická kariéra jezuitů. Stalo se to tehdy když si papež zvolil Laineze a Salmerona aby ho zastupovali na Tridentském koncilu ve funkci "pontifikálních teologů". Velikovič píše že se k nim "připojilo ještě několik jezuitů které pověřil a instruoval sám Loyola. Jezuité na koncilu vystupovali zcela nenápadně a jen velmi málo ale zato více poslouchali a dělali si... více

Tajné dějiny jezuitů IX.

3.10 Rozšiřování ústavy a stanov řádu Bezprostředně po oficiálním schválení řádu papežem Pavlem III. nastala pro Loyolu etapa neustálého doplňování ústavy a stanov řádu. Původně měla ústava jen čtyři základní body a v takovém znění byla papeži a jeho kardinálům předána. Ovšem sám papež při schvalování řádu vyzval Loyolu k tomu aby ústavu ještě zdokonalil a rozpracoval ji do širší podoby přičemž kladl důraz na to aby v každém bodu ústavy... více

Čo je obsahom mystéria Veľkej noci

Odpustenie hriechov Všetkým ľuďom čo žijú v kresťanskom prostredí je význam Veľkej noci či už sa hlásia ku kresťanstvu alebo nie aspoň čiastočne známa. Väčšinou vedia že je to udalosť ukrižovania Ježiša Krista a jeho vzkriesenia. No málokto z ľudí si uvedomuje ezoterickú stránku tejto udalosti jej skutočný význam pre svet a ľudstvo. Neveriaci to berú ako symbolickú záležitosť cirkevní veriaci sa uspokoja zas s tvrdeniami že išlo o odpustenie hriechov že... více

Tajné dějiny jezuitů VIII.

3.7 Start nového řádu V této době začalo Tovaryšstvo Ježíšovo upevňovat a konkretizovat svůj program a ideály o kterých jeho členové tak dlouho snili. Znovu byla rozebrána ústava a stanovy řádu a obojí bylo doplněno o nové body ve kterých se již jednoznačně zrcadlil plán rozšířit katolickou víru do celého světa a z církve udělat jediný duchovní monopol. Duch řádu navenek s mnišskou strukturou skončil a nekompromisně nastoupil výhradně duch vojenského... více

Tajné dějiny jezuitů VII.

Ignác z Loyoly pak znovu předložil papeži vlastní souhrn pravidel pro činnost nového řádu prostřednictvím kardinála Contariniho. Tyto stanovy "dal papež prostudovat páteru T. Badiovi a po něm kardinálovi. Ten se o nich vyslovil pochvalně a když si potom papež sám rukopis přečetl zvolal: Digitus est hic! (Toť prst Boží). Přesto však když v srpnu 1539 přijal Ignáce z Loyoly ve slyšení souhlas k založení nového řádu mu nedal. Předal jeho návrh k novému... více

Úloha církve ve společnosti II.

Jiný pohled na desatero Každé náboženství musí být jednoduché aby ho pochopili a aby bylo přístupno i těm "nejblbějším" z lidu. Veškerá vyznání víry obsahují souhrn několika pravidel prý od Boha která mají být a jsou přijímány a aplikovány i mimo okruh církve - ve společnosti. Důvod jejich akceptace širokou masou lze vidět v příčině těchto pravidel: zachování kmenu rodu společnosti a uchránění se destrukce. Je to v podstatě trochu jiný společenský... více

Stránky