Jste zde

 

Tarot

Štúdium tarotových arkán VI. - Kráľ (4)

Mocný zodpovedný racionálny a objektívny veľkorysý pravý muž. Všetko je tu jasné objektívne a odôvodniteľné. Naháňa mi strach lebo viem že nemusí prejaviť ohľad na moje slabosti a silou zákona môže vyniesť môj rozsudok. Viem že má moc pravdy a to vo mne vzbudzuje bázeň rešpekt a uznanie. Nič vernejšieho ako Kráľa som nepoznal a nič nevyspytateľnejšiu a očarujúcejšiu ako Kráľovnú. "Pomocou mňa stále panujú králi ... a vládnu kniežatá a všetci... více

Štúdium tarotových arkán V. - Kráľovná (3)

Aká je očarujúca ako láska ale taká je aj nevyspytateľná a ambiciózna. Všetko je u nej v pohybe a nikdy nič neoddychuje. Niekedy je až príliš rutinná alebo mimoriadne tvorivá a iskriaca. Jej vitalita je už skôr mužská ako nežná a ženská. Takmer vždy jej všetko vychádza ale keď sa ju opýtam nikdy mi priamo neodpovie. Ona a neúspech - to jednoducho neexistuje a keď áno aj to bolo iba schválne a bolo to dobré. Tvorivosť láska život plodnosť premeny... více

Štúdium tarotových arkán IV. - Veľkňažka (2)

Odzrkadľovanie dualita ochraňovanie intuícia citlivosť vnútorný hlas rozlišovanie porozumenie múdrosť spiritualita. "Boh sám s múdrosťou založil zem. S rozlišovacou schopnosťou dôkladne upevnil nebesia." Arkána Veľkňažka je doplňujúcim protikladom arkány Mága. Aj keď reprezentuje istú pasivitu jej úloha je veľmi dôležitá. Vytvára akoby spätnú väzbu vnútorný hlas (intuíciu) a sprostredkuje energiu Mága do nižších sfér (zasvecuje do sférickej... více

Štúdium tarotových arkán III. - Mág (1)

Aktivita tvorivosť komunikácia dokonalá jednota ovládnutie múdrosť. "Na počiatku bolo Slovo" Mág reprezentuje tvorivosť a myšlienku. Je prvou arkánou ktorú oživil Blázon. Vôľa získava telo v podobe myšlienky. Slovo sa zrodí z ticha ako prejav múdrosti. Mág je pánom SLOVA čo reprezentuje najväčšiu magickú silu ktorá sa okamžite realizuje v celom univerzu. Nie je to intelektuálna reč ale reč ktorú poslúcha celé univerzum (známa ako kabalistická reč alebo... více

Štúdium tarotových arkán II. - Blázon (0)

Ono nepoznané a dokonale čisté prichádza ako záblesk svetla. Radostné zablesknutie žiarivej čistoty a optimizmu. Prosím zostaň ešte a neodchádzaj! Ako môžem zostať v tvojom svetle ak hneď odchádzaš? Chcem zostať u teba! Moje vnútro sa zosmutnelo po tvojej čistote a radosti. Je vo mne radosť a plač naraz. Kde ťa nachádzam a prečo sa skrývaš? Moje slzy padajú do tmy. Na zemi v hustej temnote predsa zbadám žiarivú cestu tvojich nôh ktorú osvetlili moje slzy. Nič a... více

Štúdium tarotových arkán I. - úvod

Keď som sa rozhodol popísať arkány hneď na začiatku som zistil že nemôžem napísať takmer nič. Akoby nie slová odovzdávali informáciu ale niečo úplne iné ako intonácia mimika zafarbenie hlasu atď. Možno by bolo vhodnejšie napísať román alebo básne avšak to nie je v mojich silách. Snažil som sledovať veci ktoré ukazujú súvislosti a dávajú odpovede na otázku prečo práve tak a nie inak. Na druhej stane chápanie arkán je a bude vždy individuálne. Veľkú... více

Štúdium dvojitých písmen VII.

Tav (PNS) 10: 17 Touhu mírných Jehovo jistě vyslyšíš. Připravíš jejich srdce. Budeš věnovat pozornost svým uchem 10: 18 abys soudil chlapce bez otce a zdrceného aby smrtelný člověk který je ze země již nepůsobil chvění. 25: 21 Ať mě bedlivě střeží ryzost a přímost vždyť doufám v tebe. 25: 22 Bože vykup Izraele ze všech jeho tísní. 34: 21 Neštěstí usmrtí ničemného a právě ti kteří nenávidí spravedlivého budou považováni za vinné 34: 22... více

Štúdium dvojitých písmen VI.

Pe (EP) 10: 7 Ústa má plné kliatby klamu útlaku; pod jazykom má trápenie a neprávosť. 25: 16 Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou lebo som osamelý a zúbožený. 34: 17 Tvár Hospodinova je proti zločincom aby ich pamiatku vyhladil zo zeme. 37: 30 Ústa spravodlivého vravia múdrosť a jeho jazyk vyslovuje právo. 37: 31 On má v srdci zákon svojho Boha jeho kroky sa nesklátia. 111: 9 On poslal vykúpenie svojmu ľudu naveky svoju zmluvu stanovil; sväté a hrozné je Jeho meno... více

Štúdium dvojitých písmen V.

Kaf (PNS) 9: 19 Povstaň přece Jehovo! Ať se smrtelný člověk neprokáže jako nadřazený v síle. Ať jsou národy souzeny před tvým obličejem. 19: 20 Vlož přece do nich strach Jehovo aby národy poznaly že jsou jen smrtelní lidé. 25: 10 Všechny Jehovovy stezky jsou milující laskavost a opravdovost pro ty kteří zachovávají jeho smlouvu a jeho připomínky. 34: 10 I mladí lvi s hřívou měli málo a hladověli; ale ti kteří hledají Jehovu nebudou mít nedostatek ničeho... více

Štúdium dvojitých písmen IV.

Gimel (EP) 9: 6 Karhal si pohanov a bezbožného zahubil na večné veky vytrel si ich meno. 9: 7 Nepriateľom je koniec; troskami sú na večnosť; rozboril si ich mestá a ich pamiatka už zapadla. 25: 3 Nevyjde na hanbu nik z tých čo očakávajú Teba; na hanbu vyjdú tí ktorí sú neverní bez príčiny. 34: 4 Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme Jeho meno! 37: 5 Uvaľ na Hospodina svoju cestu dúfaj v Neho a On vykoná. 37: 6 Vyvedie tvoju pravdu ako svetlo a tvoje právo ako... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků