Jste zde


Štúdium tarotových arkán VII. - Veľkňaz (5)
Ján Lev

Si môj učiteľ a dobrodinec. Múdrosť a poznanie si mi vštepoval, ale aj klamné ilúzie a ideály. Viedol si moje kroky, aby som získal smelosť a istotu viery. Neskôr som si zistil, že život je oveľa ťažší. Môj učiteľ bol už ďaleko v chráme obklopený múrom. Vychovával ma, viedol ma, ale potom ma necháva osamoteného. Iba jeho hlas môžem počuť ako šepot môjho svedomia. Ako som si obľúbil tvoje slová, ale život je zložitejší. Nepovedal si mi, že onen ten boj dobra a zla sa bude odohrávať vo mne a ja nebudem iba pozorovateľ, ktorí sa jednoducho rozhodne pre dobro. Veci nie sú dobré a zlé ako si ma vyučoval, lebo oboje mám v sebe a keď chcem to zlé odhodiť, musím akoby odhryznúť vlastnú ruku. Je to však moja ruka, ako ho môžem len tak zahodiť? Predsa za všetko ďakujem, lebo si to vedel a tajne si ma na to pripravoval.

 

Duchovný vodca, poradca, dobrodinec, učiteľ, inšpirácia, morálne a duchovné vedenie, všeláska, ochranca rodiny a tradícií, lojalita, spoločenské postavenie, náboženské vedenie, chierarchia hodnôt, milosrdenstvo.

"Ty si kňazom navždy, podľa spôsobu Melchisedeka."


Arkána Veľkňaz sprostredkuje spojenie s Bohom, vyprosuje požehnanie a vedenie od Boha pre nedokonalý a hriešny národ. Je komunikačným kanálom Božej vôle pre celý národ. Vyučuje a poskytuje duchovné vedenie. Musí disponovať všeláskou k ľuďom, so svojou službou pomáhať aj hriešnym. V istom slova zmysle zastupuje boží majestát a sprostredkuje priame pôsobenie božieho ducha (múdrosť Blázna), ktorý spôsoboval oživovanie všetkých arkán ako stvorenie sveta. Mnohé školy vysvetľujú túto arkánu, ako aktívny protiklad Veľkňažky, ktorá bola zobrazená ako strážkyňa cesty múdrosti. Uvedená súvislosť však nie je celkom správna, lebo Veľkňažka by zasvecovala každého s radosťou do sférickej mágie, avšak adept musí byť dostatočne zrelý, aby moc Mága nezneužíval a neprivodil si prípadné sebazničenie alebo iné škody. Preto ochraňujúca matka múdrosti sa javí, akoby zahaľovala cestu vedúce k múdrosti. Doplňujúcim protikladom Veľkňaza bude Pustovník, lebo arkána Blázon stojí nad všetky arkány. Veľkňaz odzrkadľuje čistotu, svätosť, lásku Blázna, ale v skutočnosti neoživuje a nevytvára nič nového. Skôr udržuje veci a vedie národ aby kráčal cestou súladu a čistoty. Pravé zasvätenie do tajomstiev múdrosti neposkytuje, lebo to nie je jeho úlohou a ani nie je obdarený takým poslaním. Jeho vedenie skôr zostáva iba na úrovni intelektuálneho vysvetľovania zákona, prikázaní a tradícií. Jeho činnosť je však veľmi dôležitá, lebo iba na základe tejto činnosti posväcovania a očisťovania je umožnené, aby svätý duch (arkána Blázon) oživoval naše schopnosti a viedol nás na ceste k pravej múdrosti a ukázal nám cestu stvorenia.


Tradičná symbolika arkány ukazuje duchovného vodcu, pred ktorým sú dvaja žiaci, jeden v bielom a druhý v čiernom rúchu. Prvý v bielom rúchu reprezentuje správny duchovný postoj a čistotu ducha. Druhý však reprezentuje telesný postoj, ktorý nedosahuje, respektíve si nechce osvojiť múdrosť a narušuje princíp krásy a čistoty.


Priradená planéta je Jupiter a písmeno Tav, čo reprezentuje stret dimenzií, respektíve kríž alebo znamenie. Jupiter je považovaný(podľa Sefer Jecira) za planétu pôvabu a ošklivosti a to hlavne v duchovnom zmysle. (Golden Dawn priraďuje k arkáne znamenie Býka a tak písmeno Vav. Iné školy priraďujú znamenie Barana(He) alebo planétu Merkúr.)


V negatívnom význame karta môže značiť smilstvo, pokrytectvo, nafúkanosť, nadradenosť, fanatizmus, zlý vplyv alebo zlé vedenie atď.


Z astrologického hľadiska je Jupiter akoby opakom Saturna. Neukazuje vnútorné duchovné hodnotenie, ale možnosti uplatnenia v spoločnosti a to, kde a ako je možné najlepšie využiť vlastné kvality. Symbolizuje nárast blahobytu, požehnanie, dobrý spoločenský vzťah spojený s vnútorným pôvabom osobnosti, ktorá sa tak môže plne rozžiariť. V negatívnom zmysle predstavuje neochotu, vlastníctvo, ošklivosť, nafúkanosť, nadradenosť a hrdosť. Hrdosť, sebaistota a túžba po spoločenskom uplatnení môže byť však neskôr prekážkou rastu a to vtedy, keď človek nastúpi na cestu Saturna. Jupiter vyjadruje túžbu po sláve, veľkosti a obdive.


Číslo 5 je číslom magického pentagramu, kde uprostred stojí človek.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více