Jste zde


Štúdium tarotových arkán XI. - Pustovník (9)
Ján Lev

A som na konci cesty. Už je tu iba tma, lebo všetko som už videl. Existuje niečo viac? Nie. Žiaru svetla nachádzame iba vnútri ducha a len to mi môže osvetliť cestu radosti a lásky. Začínam teda svoju púť v onom dolnom svete, poznávaním a zdokonaľovaním ducha. Teraz musím zostúpiť dole, aby som mohol vystúpiť hore.

 

Najvyššie uvedomenie, samota, hľadanie pravdy, získavanie hlbokých vedomostí, vydať sa na tŕnistú cestu, odlúčenosť, túžba po sebarealizácii, zrieknutie sa určitých lákadiel, hľadanie seba samého, túžba po získavaní podstaty, ochota trpieť a pomáhať iným, byť v stave odlúčenosti, nepozerať sa na to čo zanechávame, ale ísť dopredu aj keď nás okolitý svet označuje za čudáka.


"A svetlo svieti v tme, ale tma ho nepremohla.... Tak sa stalo Slovo telom a bývalo medzi nami ...."


Ďalším aspektom Blázna je arkána Pustovník. V mnohých ohľadoch odzrkadľuje vlastnosti Blázna, ale je v tme akoby bez života. Má však odhodlanie vydať sa na ďalekú cestu za svetlom, vziať na seba zodpovednosť, odlúčenosť a ťažkosti tejto cesty. Nezostáva už pod ochraňujúcimi krídlami vedenia Veľkňaza, ale zdokonaľuje znalosti, ktoré mu poskytol Veľkňaz a nachádza osobnú cestu: hľadanie Boha. V tomto zmysle Pustovník sa stáva doplňujúcim protikladom Veľkňaza. Symbolika:
Lampáš vyžaruje svetlo, ktoré osvetľuje jeho cestu.
Palica symbolizuje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti, o ktoré sa môže opierať.
Kapucňa symbolizuje, že nepozerá dozadu, ale je odhodlaný ísť dopredu, aj keď vidí iba kúsok pred seba.


Prakticky označuje ťažkosti, hľadanie, samotu a skúšku vlastnej sily a presvedčenia. Je zdrojom k prejaveniu samostatnosti a dôvery vo vlastné presvedčenie, aby mohol človek vystúpiť vyššie. Preto sa bude človek s číslom 9 vyznačovať silou racionálneho myslenia, dôverou vo vlastné názory, hľadaním zmyslu života a morálnych zásad. Bude chcieť všetko vidieť a odôvodňovať, ako neveriaci Tomáš.


Negatívnym aspektom tejto karty by bola neschopnosť ísť ďalej, zostať v ustálených Saturnských štruktúrach pevného rádu. Odhodenie výchovy Veľkňaza a tak odmietnutie existencie niečoho vyššieho a dokonale čistého alebo zostať iba u tradícií učenia Veľkňaza. Uvedené vlastnosti sú krásne popísané v mytológií o bohu Saturne, známeho ako boh času, Chronos, ktorí požieral vlastné deti, ale Jupiter (Zeus) neskôr oslobodil deti Saturna. Saturn je z hľadiska astrológie symbolom upevňovania, súdu a uvedomovania si skúseností. Je to veľký učiteľ na ceste života. Sefer Jecira označuje Saturna za kráľa nad mierom a vojnou, čo naznačuje vnútorné hodnotenie, že osoba môže byť sama so sebou v mieri alebo vo vojne. Je to aj najvzdialenejšia planéta od Slnka, preto je v tme podobne ako Pustovník.


Priradené písmeno je Reš, čo značí hlavu, očistu, nedotknuteľnosť a schopnosť vystúpiť vyššie. Vo svojej kráse písmeno Reš žiari ako čisté zlato, respektíve ako svetlo Pustovníka alebo Slnka.


Poznámka:
Ohľadne negatívnych aspektov arkán chcem poznamenať, že ak niekto disponuje fyzickou silou, tak jeho negatívnym aspektom nemôže byť slabá kondícia. Skôr ide o nesprávne použitie tejto sily. Preto pri odvodzovaní negatívnych aspektov arkán musíme vychádzať z ich protipólov. Negatívnym prejavom karty Mága sa stávajú isté vlastnosti Veľkňažky a opačne. Negatívnym prejavom Kráľovnej sa stávajú isté vlastnosti Kráľa a opačne. Negatívnym prejavom Veľkňaza sa stávajú isté vlastnosti Pustovníka a opačne. Pre lepšie pochopenie uvediem pár príkladov. Negatívnym aspektom Veľkňaza môže sa stať, že vystupuje ako Pustovník a s veľkým presvedčením sa púšťa do realizácie Saturnského rádu. Snaží sa realizovať ideálnu spoločnosť na báze náboženskej ideológie. Jednoducho povedané bude nútiť ľudí aby hľadali Boha. Negatívnym aspektom Kráľovnej sa môže stať moc Kráľa, z čoho vzniká iba panovačnosť alebo slovná bojovnosť. Naopak negatívnym aspektom Kráľa sa môže stať veľká aktivita Kráľovnej, čo zabraňuje aby poddaný splnili svoje úlohy. Vzniká diktatúra lebo o všetkom chce rozhodnúť Kráľ atď.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více