Jste zde


Štúdium tarotových arkán VI. - Kráľ (4)
Ján Lev

Mocný, zodpovedný, racionálny a objektívny, veľkorysý, pravý muž. Všetko je tu jasné, objektívne a odôvodniteľné. Naháňa mi strach ,lebo viem, že nemusí prejaviť ohľad na moje slabosti a silou zákona môže vyniesť môj rozsudok. Viem, že má moc pravdy a to vo mne vzbudzuje bázeň, rešpekt a uznanie. Nič vernejšieho ako Kráľa som nepoznal a nič nevyspytateľnejšiu a očarujúcejšiu ako Kráľovnú.

 

"Pomocou mňa stále panujú králi ... a vládnu kniežatá a všetci súdia v spravodlivosti." (slová Múdrosti )

"Na svojom vrchnom odeve, má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov."


Arkána Kráľ reprezentuje ďalekosiahlu moc, usporiadanosť zákonov a princípov, ktoré sú živé energie univerza. Žiadne sily nemôžu dlho vzdorovať proti zákonom, ktoré ustanovil Boh. Vyjadrujú absolútnu moc a zvrchovanosť stvoriteľa. Arkána na jednej strane vyjadruje ochranu a zodpovednosť za stvorený svet, ale na druhej strane ukazuje svoju silu a schopnosť boja, proti všetkým silám, ktoré nerešpektujú jeho zvrchovanosť a ustanovenia. Je zárukou toho, že všetko čo odzrkadľuje univerzálne zákonitosti získava viac energie a všetko, čo sa týmto zákonom prieči, postupne stratí svoju silu alebo bude zničené. Je verným doplnkom arkány Kráľovná a energickým vyjadrením ochraňujúcej múdrosti Veľkňažky. Arkána nepredstavuje len mŕtve zákony fyziky, ale mocné duchovné bytosti ako kniežatá pre spravodlivosť. Obrovské energie a moc týchto bytostí sú prirovnané v Biblií k energiám hviezd, akoby boli tieto hviezdy akýmsi obrazom slávy duchovných bytostí.


Symbolika arkány ukazuje Kráľa v jednej ruke so symbolom múdrosti, pochopenia, objektivity, odmeny a v druhej ruke so žezlom, čo je symbol moci, sily a trestu.


Priradená planéta je Mars a písmeno Gimel, čo značí kráľovstvo nad bohatstvom a chudobou, reprezentuje odmenu a trest. Neodpustí žiadnu opovážlivosť a dbá na božie zákony. (Iné časté priradenie je znamenie Barana a tak písmeno He, podľa Golden Dawn. (Crowley urobil výnimku priraďuje písmeno Cade ale pritom znamenie Barana.) Časté je aj priradenie Jupitera, podľa iných tarotových škôl.)


Planéta Mars je v astrológii symbolom sily, energie a veľkej snahy. Je veľkým bojovníkom, avšak nie ako boh vojny (v zmysle zničenia a krutosti), ale skôr odvahy, sily, priebojnosti, s istou dávkou ohnivej agresivity a revolučnosti. (Podľa Sefer Jecira nebesá boli stvorené z ohňa - nebesá sú duchovné bytosti ako napr. anjelé atď. Tiež mi napadajú slova písma, kde božie služobníci sú charakterizované ako pohlcujúce ohňom atď.)


V praktickom slova zmysle môže karta reprezentovať vlastnosti ako sú: súdnosť, moc, sila, energickosť, autorita, objektivita, rozhodnosť, mužskosť, otcovská láska, stabilita, bojovnosť, neprístupnosť, panovačnosť, rebéliu, násilnosť, tvrdohlavosť, zneužitie moci a postavenia atď.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více