Jste zde

 

Tarot

Malá arkána XV.

47 - Bojovník ohňa ochranca pravdy bojovník spravodlivosti láska ako plameň ohňa hrdinskosť. Sila jednotlivca (indivídua) aby zmenil svet. Vyvolenosť alebo povolanosť z vyššej moci (od Boha). Bojovník ako vojak božej spravodlivosti. Nádoba božej moci. Horlivosť pre pravdu ako zapálená voda. Keď sa voda zapáli znamená to vždy dramatickú situáciu pre ochranu lásky. Kráľ pod inšpiráciou Voza nepochybne naznačuje veľmi silné až takmer agresívne energie horlivosti. Z... více

Malá arkána XIV.

45 - Morálka otec dobré meno zásadovosť sily. Kráľ pod inšpiráciou Pápeža poskytuje ochranu tradícií a čistoty mena. Ukazuje archetyp starostlivého otca ktorý dbá na výchovu a morálku na čistotu rodiny a na dodržovanie spoločenských noriem. Je strážcom čestnosti a dobrého mena rodiny. Pre nás je to pomerne vzdialená energia ale na iných častiach zeme od dobrého mena a čestnosti otca záviselo blaho celej rodiny alebo klanu. Povesť rodiny prechádzala z otca na syna... více

Malá arkána XIII.

43 - Mužský šarm sebavedomá sila zmeniť a stvárniť svet obratne uskutočňovať svoje ciele tvorivosť úspešnosť aktivita otázka výberu cesty. Kráľ v úlohe vitálnej a pestrej Kráľovnej ukazuje veľmi aktívne energie k uskutočneniu vlastných cieľov. Po víťazstve v arkáne 42 zem nás priamo zavaľuje s rôznymi možnosťami. Sme vyhľadávaní a je iba na nás ako narábame s týmito možnosťami. Môžeme skutočne urobiť veľa ak priložíme ruku k dielu a vieme čo... více

Malá arkána XII.

41 - Charizmatickosť moc skúška sily ohňa zemetrasenie individualita. Kráľ pod inšpiráciou Mága prejavuje svoju činorodosť prekonáva energiu zeme. Je rozvinutím arkány s číslom 40. Oheň konečne našiel cestu z hlbín zeme na povrch. Vnímame to ako katastrofu zemetrasenie a trieštenie horúcej lávy do všetkých smerov. Oheň má veľkú ničivú silu ale na druhej strane neskôr sa láva stáva úrodnou pôdou zeme a omladzuje zemskú kôru. Oheň musí absolvovať túto... více

Malá arkána XI.

39 - Plameň sebadôvery a cnosti. Energia smeruje k poznaniu tajomstva ktoré umožňuje správne merať a posudzovať veci. Znamená prakticky porovnávať a posudzovať mieru čistotu silu a mohutnosť vecí. Nepochybne najťažšou úlohou súdnosti je posudzovať sám seba vlastné skutky snahy kvality čistotu a silu. Objektívne odmerať vlastné kvality znamená nechať posudzovať naše konanie v realite. Tvár muža sa ostrí tvárou druhého muža tak ako železo sa ostrí železom... více

Malá arkána X.

37 - Potenciál sily ohňa prameň tvorivosti individuality a hrdinskosti. Energia činu s možnosťou vyniknutia slávy alebo splodenia. Potenciál respektíve energia splodenia je tu mimoriadne mocná. Znamená veľkú vitalitu potenciál činorodosti sily slávy a rozvoja. Negatívnym aspektom tejto arkány môže byť necitlivá bojovnosť nenávisť okolia strata vernosti a lásky. Arkánu dopĺňa 64 - Puto jednoty. Zákon lásky. Verná a hlboká láska ktorá je spojená s... více

Malá arkána IX.

35 - Zanechať alebo vybudovať meno vytvoriť niečo materiálne hodnotné alebo nadčasové. Spoločenské postavenie spoločenské aktivity zeme. Zaslúžená odmena úroda autorita váženosť tradícia. Zmyselnosť snaha zanechať dedičstvo alebo bohatstvo. Zabezpečiť budúcnosť budúcu generáciu. V istom zmysle slova je to zmysel života 3+5=8. Negatívnym aspektom arkány môže byť prílišná materiálnosť hrdosť zarytosť familiárnosť. Arkánu dopĺňa 66 -... více

Malá arkána VIII.

33 - Pohyb rozvoj sila rozmnožiť veci mimoriadne aktivity zhromaždenie pripravenosť. Pravou silou tejto arkány je schopnosť predísť nepredvídané alebo biedne časy s našou usilovnosťou a aktivitou. Naša neustála aktivita snaha a neúnavná robota dokáže odvrátiť prichádzajúci neúspech alebo nešťastie. Byť pripravený aj na negatívnu situáciu alebo pomôcť iným v núdzi. Mať náhradný plán a získať nadbytok prostriedkov a nenechať veci na náhodu. Vybudovať... více

Malá arkána VII.

31 - Prosperita zisk. Využitie potenciálu arkány s číslom 30 a ukazuje rast úrody zeme. Znamená prácu ktorá prináša ovocie zabezpečí hojnosť a v konečnom dôsledku spôsobuje stabilitu a spokojnosť. Umožňuje využitie vlastných schopností. Realizácia popularita dobré vzťahy dobré postavenie nové aktivity. Byť aktívnou súčasťou tvorivých síl zeme života a spoločnosti. Písmo nám radí: "Kto pozoruje vietor ; nebude siať semeno; a kto sa díva na oblaky nebude... více

Malá arkána VI.

29 - Arkánu zvyknú charakterizovať ako tvrdú prácu opustenosť neúspech drinu. Istotne môže ukazovať aj tieto nepríjemné situácie akoby chcela školiť náš charakter. (Tiež číslo 29 ukazuje nesúlad starostlivej matky a odhodlanosti Pustovníka.) Skutočná energia arkány je takmer neopísateľná. Nádherná cesta oddanosti akoby boj slabej ženy za dobro ktorá chce zanechať mocnú stopu v našich srdciach. Pochopením tejto arkány každému zviera srdce a cíti silu... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků