Jste zde


Malá arkána XIII.
Ján Lev

43 - Mužský šarm, sebavedomá sila zmeniť a stvárniť svet, obratne uskutočňovať svoje ciele, tvorivosť, úspešnosť, aktivita, otázka výberu cesty. Kráľ v úlohe vitálnej a pestrej Kráľovnej ukazuje veľmi aktívne energie k uskutočneniu vlastných cieľov. Po víťazstve v arkáne 42, zem nás priamo zavaľuje s rôznymi možnosťami. Sme vyhľadávaní a je iba na nás ako narábame s týmito možnosťami. Môžeme skutočne urobiť veľa ak priložíme ruku k dielu a vieme čo chceme. Na druhej strane môže nás odviesť túžba po luxuse ak necháme, aby nám sláva stúpla do hlavy. Skrytou ale ústrednou energiou tejto arkány je správny výber cesty. Naozaj vieš čo chceš, alebo sa necháš oklamať? Dokážeš si vybrať v spleti možností, alebo ideš iba za nádejou ľahkého zisku? Nedaj sa pomýliť!

 

Energia zeme je tu neustále, aby ťa premohla, iba jej taktika sa zmenila. Možno dokážeš zvíťaziť boji proti jasným nepriateľom, ale ako to bude ak nepriateľ je skrytý, jemný a nebojuje otvorene? Dokážeš udržať svoj bojový voz, alebo ťa donúti spomaliť a vzdať sa svojej sily? Možno správne cítiš, že ti neublíži, ba naopak, ale musíš vidieť ďalej. Nezabudni, máš rukách všetky tromfy, ale potrebuješ ostrý zrak a cieľavedomosť. Je tam kde by si mal zvíťaziť veľká konkurencia? Nemôže to byť iba ďalšia pasca v zmysle rozdeľuj a panuj?


Zhromaždovateľ múdrosti nás varuje: "Posielaj svoj chlieb po vodnej hladine, lebo po mnohých dňoch ho opäť nájdeš. Daj podiel siedmim alebo aj ôsmim, pretože nevieš aké nešťastie sa prihodí na zemi." V prísloviach môžeme čítať: "Ak je niekto neskúsený uverí každému slovu, ale bystrý uvažuje o svojich krokoch."
- OHNE! Nedaj sa oklamať ľahkými víťazstvami! Prosím, nerozdeľuje svoj mohutný plameň! Zostaň uprostred môjho vozu! Cesta bude ešte dlhá. Nezabudni na svoje nebeské poslanie a na to čo si mi sľúbil ! Nezdávaj sa!


Energiu arkány 43 dopĺňa 58 - múdra rada, nutnosť oddať sa, čakať na správny čas, vytvoriť predpoklady, dozrievanie ženy, realita, vernosť k samotnej láske, vernosť k sebe. Niekedy čakať vyžaduje veľké úsilie a aktivitu. Aké by bolo ľahké vybrať si prvú možnosť, ktorá sa naskytla a netrápiť sa. Reprezentuje energiu, keď cítime, že musíme zostať akoby oddelení, vyčkať a dúfať. Iba ušľachtilý si nezúfa, ale čaká vytrvale ako žena na svojho milého. Vyžaduje to nádej, vieru a vernosť k sebe. Tiež je energiou poslúchnutia múdrosti. Možno to vyžaduje istú ochranu, akoby oddelenie od lákadiel, obklopiť sa vedomou ochranou, cez ktorú môže preniknúť iba to čisté, pravé a nefalšované. Je energiou ženy, ktorá už vie, čo chce a naučila sa čakať, už nepripúšťa k sebe všetky lákadlá srdca. Rozhodla sa zažiť skutočnú a hlbokú lásku. Nemá žiadne iluzórne predstavy ale presne vie, že láska vyžaduje veľa obetí a je v nej aj veľa trápenia. Nebojí sa toho a prijíma túto výzvu. Je to akoby výzva smrti, lebo sa možno nikdy nedočká tej pravej lásky (5+8=13).


Predsa zostáva na svojom mieste a čaká. Nie je to vernosť k nejakej osobe ale skôr vernosť k samotnej idei lásky. Energiu tejto arkány krásne popisuje príbeh krásnej Šulamitky a pastiera. Na konci Piesni Šalamúnovej, môžeme čítať nádherné slová ako vyvrcholenie tejto cesty: "Polož si ma ako pečať na srdce, ako pečať na rameno; pretože láska je silná ako smrť, trvanie na výlučnej oddanosti je neústupné ako šeol. Jej žiara je žiarou ohňa a plameňom Jah. Množstvo vôd nedokáže uhasiť lásku, ani rieky ju nemôžu odplaviť." (Sila tejto arkány sa vyvrcholil v arkáne 59.) Prakticky táto arkána pre svoju náročnosť žiaľ často znamená zamrznutie, smutné zmeny, uviaznutie, koniec vzťahu alebo stratu možností. Negatívne zapadnutie do bahna a stav depresie alebo zmierenie sa s osudom, izolácia.


7-Sedmička holí - Odvaha
Síla odhodlání. Tvořivost. Síla a energie ke splnění přání. Vytrvat a zvítězit. Dobrý vyjednávač. Dilema nebo krize, ale naděje. Energie se vytratila. Počáteční idea, ač byla dlouho úspěšná, nyní ztrácí na své síle. Její tvůrce se snaží ji za každou cenu znovu posílit, a tak zbrkle plýtvá zbytky energie v marných pokusech o novou expanzi. Snahy vedou špatnými směry a jsou příliš roztříštěné, aby mohly mít nějaký účinek. Všeobecně - Hrdinsky a odvážně se bránit proti tíživému osudu - připravenost podstoupit riziko - vážné potíže (např. závist a zlomyslnost jiných lidí), které však budou úspěšně zvládnuty - upřímnost - sebejistota. Vztahy - Hrozící konflikty (často kvůli sokům) mohou být nejlépe zažehnány klidem a chytrostí - spor - zastávat jasné stanovisko. Povolání - Těžká bitva s konkurenty - útoky na vaše postavení a dobré jméno, čelte těmto útokům s odvahou a vytrvalostí.Astrologie - Mars ve Lvu Mantický význam - Odvaha, schopnost riskovat, schopnost bránit se, úspěch v lásce i obchodě, Obrácená karta - Zbabělost, nerozhodnost, varování před nebezpečnou situací , Tělo - Srdce, záda


8-Osmička pohárů - Netečnost
Konec cyklu. Nový úhel pohledu. Dopřej si čas na přemýšlení. Obnov své vlastní zdroje. Rozčarování, znovuzrození. Je opačnou chybou, než sedmička. Zde je také málo energie, ale narozdíl od sedmičky je schraňována a nevydávána. Jedná se o kartu citového chladu a neschopnosti obnovy vztahu, z něhož vyčpěla veškerá láska. Člověk se nepokouší o nápravu, je skeptický a unavený.
Všeobecně - Deprese - bolestné rozčarování - pocit vyprahlosti - samolibá lenost - sektářství - pocit, jako byste zapadli do bahna - výzva ke změně směru, k pokoře a opuštění starých zvyků a priorit. Vztahy - Netečné, bezbarvé soužití - ochromující každodenní stereotyp - sexuální apatie - odloučení -dát sbohem iluzorním představám o partnerovi (pohádkový princ, žena jeho snů apod.). Povolání - Otrávená atmosféra na pracovišti - cítit se na mrtvém bodě vlastní kariéry - každý pokus oživit obchod jakoby selhával - rozlučka s pracovním místem nebo nadějnými úkoly.Astrologie - Saturn v Rybách. Mantický význam - Přerušení vztahů, možný rozchod, smutná změna, zklamání ve vztahu a plánech. Obrácená karta - Úspěšný vztah, úspěšná snaha, štěstí .Tělo - Chodidla


44 - Sebadôvera, sebaistota, sebavláda, spoliehať na seba, na vlastné presvedčenie, rýchlosť. Kráľ kráľa ukazuje vnútorné presvedčenie keď je človek kráľom svojho srdca a svojho vozu. Arkána znamená rozvinutie arkány 43, kde energia ohňa získala vnútornú silu presvedčenia. Je to sila muža, ktorý dokáže ísť za svojím cieľom a vie, že nie je dôležité to, čo si myslí svet, ale iba to, čo nosíme v sebe. Byť kráľom seba je nepochybne veľmi náročné a vyžaduje veľkú sebakázeň. Je to energia, ktorá umožňuje prekonať všetky predsudky, tradície a zvyklosti. Na tejto úrovni oheň sa stáva akoby tvorcom vlastnej spravodlivosti. Energia tejto arkány nám rozpráva o tom, že silná vnútorná viera dokáže ozajstné zázraky, dokonca aj zákony univerza ustúpia. Je to v súlade so známym textom smaragdovej dosky. To, čo je hore je to, čo je aj dole. Inak povedané, ak dokážeme dokonale ovládať svoje vnútro, svoj mikrokozmos, tak dokážeme ovládať aj zákony makrokozmu. Ale neide tu len o silu vôle, ale skôr aj o súlad s nebeskými energiami, respektíve sám so sebou. V negatívnom význame arkána môže znamenať prehmat, unáhlenosť, neposlúchnutie rady a ignorovanie spoločenských aspektov.


Arkánu 44 dopĺňa 57 - vidieť seba v zrkadle iných, spoločenskosť, politika. Pápež v úlohe voza nás učí sledovať okolitý svet. Zákony prírody a všetko, čo nás obklopuje, rozpráva tajomstvo stvorenia. Príroda nám mocne vydáva svedectvo o Bohu a pravde. Vidieť seba v zrkadle prírody ale aj v zrkadle iných ľudí nám pomáha hodnotiť smer nášho vozu. Je to aj energia mladej ženy ktorá túži vidieť seba v zrkadle iných ľudí. Známa rozprávka o Popoluške odhaľuje tajomstvo a energiu tejto arkány. Ak porozmýšľame o tejto rozprávke, zistíme, že princ reprezentuje arkánu 44. Dokáže odhodiť spoločenské konvencie a hľadá Popolušku namiesto toho, aby si vybral nejakú inú princeznú. Istým nebezpečím tejto arkány je niečo ako smilstvo alebo skazenosť. V rozprávke víla varovala Popolušku, že sa musí vrátiť do polnoci, čo nepochybne zabránilo nepriaznivému vývoju udalostí. V prísloviach čítame o tom tieto slová: "Našiel si med? Jedz, koľko ti stačí, aby si nevzal z neho príliš veľa a nemusel ho vyvrátiť."
Negatívne arkána môže znamenať kariérizmus, fantáziu a neovládanú túžbu po slasti alebo po rýchlom spoločenskom úspechu.


8-Osmička holí - Rychlost
Rychlý pohyb a činnost. Rozpínavost. Nadšení. Reformátor a ochránce. Odvaha přináší odměnu.Pokrok, sebedůvěra.Zde je málo energie, jako u sedmičky, ale narozdíl od ní tvůrce idei energií neplýtvá. Nevydává ji totiž vůbec. Snaží se ji schraňovat, aby ji mohl později využít o to drtivěji. To však s ohnivou energií není úplně možné udělat, protože oheň je rychlý a nestálý a pokud není v pohybu, vyprchává. Člověk si brzy uvědomuje, jak se kolem něj všechno řítí vpřed, zatímco on stojí na místě a vyčkává. Všeobecně - Spontánnost - náhle mít ve věcech jasno ("Teď už vidím světlo!") - pokrok - dobrá zpráva - spontánní změna rigidních postojů nebo situací, které člověka držely ve vyjetých kolejích. Vztahy - Zažehnut plamínek lásky - nová láska - brzy začne doba vášně - náhlý a vítaný vývoj pomůže překonat navyklé vzorce chování. Povolání - Zvládat úkoly tvořivě a překypovat nápady, neočekávaný úspěch a následné uznání. Astrologie - Merkur ve Střelci Mantický význam - Rychlost, jasnost, přímost, spěch, přiblížení se cíli, rychlá komunikace, Obrácená karta - Hádky, nestálost, žárlivost, unáhlenost, výčitky svědomí , Tělo - Kyčle, stehna


7-Sedmička pohárů - Zkaženost (smilství)
Představivost. Iluzorní úspěch. Zvaž všechny možnosti. Nové příležitosti. Ambice, sny. Téměř všechna láska a energie se vytratila. Člověk se snaží získat za každou cenu zpět krásné pocity, a tak využívá zbytek energie k pokusům je znovu získat. Tyto pokusy však vedou zcela špatnými cestami a navíc energie není využita synchronizovaně, ale je jí plýtváno na všech stranách. Zde se objevují různé zástupné elementy přinášející příjemné pocity, jako jsou drogy nebo nevázaná sexualita. I ta trocha lásky, která zbývá, se tím zakaluje a vytrácí. Všeobecně - Iluze, vize, fantazie z propastných hlubin duše - překrucování skutečné pravdy - touha po simbióze (jako dítě toužící po nespoutané radosti v matčině náruči) - opilost jako útěk od života a světa - zhýralý život vedoucí k zahnívání. Vztahy - Snová doba - pokus naplnit neuskutečněné tužby vášnivým rozplynutím se v partnerovi může vést k vystřízlivění a bolestnému probuzení (simbiotické Vztahy).
Povolání - Stavění vzdušných zámků - snění za dne, kdy by měl člověk pracovat - nebezpečná náchylnost k pokušení - výzva ke snížení očekávání a omezení svých cílů na skutečně dosažitelné. Astrologie - Venuše ve Štíru. Mantický význam -Skepse ve vztahu, zdánlivé štěstí, očekáváni neodpovídající realitě, velké iluze, fantasie. Obrácená karta-Vůle, vyřešení problémů ve vztahu, pochopení, uvědomění si reality. Tělo -Pohlavní ústrojí, močový měchýř.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více